Mistrz i Uczeń

Pogłębiamy wiedzę

Mistrz i Uczeń

Pogłębiamy wiedzę

Dla dzieci w wieku 12 i 13 lat
Zajęcia w ciągu roku 8 wykładów, 8 seminariów, 2 warsztaty kompetencyjne
Studenci dokładnie określają oczekiwania wobec zajęć, dlatego wybierają dwie spośród kilku różnych specjalizacji. Pracując metodą projektową podczas seminariów, wykładowca często jest mentorem, partnerem, przewodnikiem. Interdyscyplinarne wykłady pozwalają studentom spotkać się z autorytetami reprezentującymi różne dziedziny wiedzy i życia. Udział w wykładach pomaga młodym słuchaczom poszerzać horyzont wiedzy, będący podstawą dobrze wykształconego człowieka. Seminaria i wykłady przekazują akademicką wiedzę z danej dziedziny na poziomie rozszerzonym, ale dostosowanym do wieku studentów.

Organizacja kierunku Mistrz i Uczeń w roku 2017/18

W trakcie roku akademickiego młodzież uczestniczy w 2 specjalizacjach, pierwsza realizowana jest w semestrze jesiennym, druga w semestrze wiosennym (w każdym semestrze realizowana jest inna tematyka specjalizacji), w 2 warsztatach kompetencyjnych oraz w 8 wykładach (w Olsztynie w 6). Tematyka i harmonogram wykładów są takie same dla wszystkich studentów bez względu na wybrane specjalizacje.

W ramach jednej specjalizacji odbywają się 4 seminaria stanowiące jedną tematyczną całość, piąte zajęcia są zwieńczeniem pracy - studenci prezentują efekty udziału w specjalizacji zaproszonym gościom. Zajęcia mają charakter działań projektowych. W zależności od specyfiki celem projektu może być: film, wystawa, audycja radiowa, konstrukcja, wyniki badań, program komputerowy czy prezentacja dyscypliny, której dotyczyło seminarium.

Opis specjalizacji w poszczególnych miastach:

Kraków Warszawa Wrocław Olsztyn