Nauka do kwadratu

Potęgujemy radość poznawania

Nauka do kwadratu

Potęgujemy radość poznawania

Dla dzieci w wieku 14 - 16 lat
Każdy student wcieli się w rolę naukowca, specjalisty, eksperta i zrealizuje projekt zgodnie z nowoczesnymi standardami. Ideą kierunku jest takie prowadzenie zajęć, by przez rozumienie nawet skomplikowanych zagadnień nastolatek pojął istotę danej dziedziny i potrafił wykorzystać jej założenia w praktyce. Przed wszystkimi studentami zostaną postawione dwa problemy (po jednym na każdy semestr). Studenci, uczestnicząc w wybranej przez siebie specjalizacji, spróbują rozwiązać problem, wykorzystując założenia danej dyscypliny naukowej. W ten sposób samodzielnie przekonają się, jak ważną rolę odgrywa nauka we współczesnym świecie.

Na studentów czekają: nowoczesne ośrodki naukowe i kulturowe, naukowcy w roli mentorów i problemy do rozwiązania metodą projektu. Warsztaty kompetencyjne i seminaria pod okiem naukowców pozwolą młodym ludziom odkryć swoje zainteresowania i talenty, a dodatkowo zaobserwować, jak poszczególne dyscypliny naukowe korespondują ze sobą, uzupełniają się i wspólnie wpływają na jakość naszego życia. Do wyboru są liczne specjalizacje o różnorodnej tematyce.

Studenci uczestniczący w cyklu zajęć:
  • zgłębią określoną dziedzinę nauki,
  • nauczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce,
  • przeprowadzą projekt,
  • będą doskonalić kompetencje społeczne (pracę w grupie, komunikację itp.).

W trakcie zajęć zainspirujemy studentów do:
  • krytycznego myślenia,
  • twórczego rozwiązywania problemów,
  • chęci rozumienia i zmieniania otaczającego ich świata,
  • dalszego podążania ścieżką nauki.

Organizacja kierunku Nauka do kwadratu w roku 2017/18

Studenci wezmą udział w:
2 wykładach wprowadzających w zagadnienia - problemy współczesnego świata (stanowią kontekst dla zajęć seminaryjnych)
2 warsztatach kompetencyjnych,
2 specjalizacjach (jedna specjalizacja zakłada 15 godzin zajęć)
2 minikonferencjach podsumowujących pracę w ciągu semestru.

  • W razie nieobecności studenta na zajęciach, nie ma możliwości ich odrobienia w innym terminie ani zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
  • Terminy zajęć są niezmienialne. Zostaną podane na początku każdego semestru na cały semestr z góry. Po rozpoczęciu zajęć nie ma możliwości zwrotu opłaty w razie rezygnacji studenta z uczestnictwa w programie Nauka do kwadratu.

Opis specjalizacji w poszczególnych miastach:

SEMESTR JESIENNY
Kraków Warszawa Wrocław Olsztyn

SEMESTR WIOSENNY
Kraków Warszawa Wrocław Olsztyn