Nauka do kwadratu

Potęgujemy radość poznawania

Nauka do kwadratu

Potęgujemy radość poznawania

Dla dzieci w wieku 14 - 16 lat
Każdy student wcieli się w rolę naukowca, specjalisty, eksperta i zrealizuje projekt zgodnie z nowoczesnymi standardami. Ideą kierunku jest takie prowadzenie zajęć, by przez rozumienie nawet skomplikowanych zagadnień nastolatek pojął istotę danej dziedziny i potrafił wykorzystać jej założenia w praktyce. Przed wszystkimi studentami zostaną postawione dwa problemy (po jednym na każdy semestr). Studenci, uczestnicząc w wybranej przez siebie specjalizacji, spróbują rozwiązać problem, wykorzystując założenia danej dyscypliny naukowej. W ten sposób samodzielnie przekonają się, jak ważną rolę odgrywa nauka we współczesnym świecie.

Na studentów czekają: nowoczesne ośrodki naukowe i kulturowe, naukowcy w roli mentorów i problemy do rozwiązania metodą projektu. Warsztaty kompetencyjne i seminaria pod okiem naukowców pozwolą młodym ludziom odkryć swoje zainteresowania i talenty, a dodatkowo zaobserwować, jak poszczególne dyscypliny naukowe korespondują ze sobą, uzupełniają się i wspólnie wpływają na jakość naszego życia. Do wyboru są liczne specjalizacje o różnorodnej tematyce.

Studenci uczestniczący w cyklu zajęć:
 • zgłębią określoną dziedzinę nauki,
 • nauczą się wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce,
 • przeprowadzą projekt,
 • będą doskonalić kompetencje społeczne (pracę w grupie, komunikację itp.).

W trakcie zajęć zainspirujemy studentów do:
 • krytycznego myślenia,
 • twórczego rozwiązywania problemów,
 • chęci rozumienia i zmieniania otaczającego ich świata,
 • dalszego podążania ścieżką nauki.

Organizacja kierunku Nauka do kwadratu w roku 2017/18

Studenci wezmą udział w:
2 wykładach wprowadzających w zagadnienia - problemy współczesnego świata (stanowią kontekst dla zajęć seminaryjnych)
2 warsztatach kompetencyjnych,
2 specjalizacjach (jedna specjalizacja zakłada 15 godzin zajęć)
2 minikonferencjach podsumowujących pracę w ciągu semestru.

 • W razie nieobecności studenta na zajęciach, nie ma możliwości ich odrobienia w innym terminie ani zwrotu pieniędzy za niewykorzystane zajęcia.
 • Terminy zajęć są niezmienialne. Zostaną podane na początku każdego semestru na cały semestr z góry. Po rozpoczęciu zajęć nie ma możliwości zwrotu opłaty w razie rezygnacji studenta z uczestnictwa w programie Nauka do kwadratu.

Opis specjalizacji w poszczególnych miastach:

SEMESTR JESIENNY
Kraków Warszawa Wrocław Olsztyn

SEMESTR WIOSENNY
Kraków Warszawa Wrocław Olsztyn

Opis pilotażowego programu kierunku Nauka do kwadratu - II semestr 2016/17

Laboratorium wiedzy
- specjalizacje na kierunku Nauka do kwadratu w Warszawie realizowane w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy - grantu MNiSW


Partnerem naukowym Fundacji Uniwersytet Dzieci jest Uniwersytet Warszawski.

Studenci kierunku Nauka do kwadratu w Warszawie będą uczestniczyć w:
1 wykładzie,
1 warsztatach kompetencyjnych,
zajęciach w ramach jednej wybranej specjalizacji.

Lista specjalizacji:
 • Historia (1 grupa, 18 miejsc)
 • Matematyka (1 grupa, 18 miejsc)
 • Laboratorium kryminalistyczne (3 grupy, 12 miejsc w grupie)

Opis zajęć →


Studia są dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy.

Nauka, Wiedza, Przyszłość
- specjalizacje na kierunku Nauka do kwadratu we Wrocławiu realizowane w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy - grantu MNiSW


Partnerami naukowymi Fundacji Uniwersytet Dzieci są Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Polska Akademia Nauk, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej.

Studenci kierunku Nauka do kwadratu we Wrocławiu będą uczestniczyć w:
1 wykładzie,
1 warsztatach kompetencyjnych,
zajęciach w ramach jednej wybranej specjalizacji.

Lista specjalizacji:
 • Biologia (2 grupy, 15 miejsc w grupie)
 • Botanika (2 grupy, 15 miejsc w grupie)
 • Immunologia (6 grup, 12 miejsc w grupie)
 • Inżynieria energetyczna (2 grupy, 15 miejsc w grupie)

Opis zajęć →


Studia są dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy.

Specjalizacja Immunologia realizowana jest w partnerstwie z Polską Akademią Nauk w ramach projektu “Różne oblicza układu odpornościowego - immunologia w nauce i praktyce.

Nastolatek na uniwersytecie
- specjalizacje na kierunku Nauka do kwadratu w Olsztynie realizowane w ramach Uniwersytetu Młodego Odkrywcy - grantu MNiSW


Partnerem naukowym Fundacji Uniwersytet Dzieci jest Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.

Studenci kierunku Nauka do kwadratu w Olsztynie będą uczestniczyć w:
3 wykładach,
1 warsztatach kompetencyjnych,
zajęciach w ramach jednej wybranej specjalizacji.

Lista specjalizacji:
 • Malarstwo (1 grupa, 10 miejsc)
 • Biologia (1 grupa, 10 miejsc)
 • Architektura krajobrazu (1 grupa, 12 miejsc)
 • Lingwistyka (1 grupa, 12 miejsc)
 • Fizyka w sporcie (1 grupa, 15 miejsc)
 • Programowanie (1 grupa, 15 miejsc)

Opis zajęć →


Studia są dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Uniwersytet Młodego Odkrywcy.