Opłaty 2017/18

Opłaty 2017/18

Opłaty w roku akademickim 2017/18

Fundacja Uniwersytet Dzieci jest organizacją non profit i nie czerpie korzyści finansowych z opłat za studia na Uniwersytecie Dzieci. Działamy dla dobra społecznego. Całość pozyskanych przez Fundację środków przeznaczona jest na realizację celów statutowych.

Odkrywanie

Rocznik: 2011, 2010
Opis kierunku →
Roczna
I Rata
II Rata
550 zł
275 zł
275 zł

Inspiracje

Rocznik: 2009, 2008
Opis kierunku →
Roczna
I Rata
II Rata
550 zł
275 zł
275 zł

Tematy

Rocznik: 2007, 2006
Opis kierunku →
Roczna
I Rata
II Rata
590 zł
295 zł
295 zł

Mistrz i uczeń

Rocznik: 2005, 2004
Opis kierunku →
Roczna
I Rata
II Rata
650 zł
325 zł
325 zł

Nauka do kwadratu

Rocznik: 2003, 2002, 2001
Opis kierunku →
Roczna
I Rata
II Rata
690 zł
345 zł
345 zł
Termin płatności
Roczna
I Rata
II Rata
11. czerwca 2017
11. czerwca 2017
19. listopada 2017

Odkrywanie

Rocznik: 2011, 2010
Opis kierunku →
Roczna
I Rata
II Rata
550 zł
275 zł
275 zł

Inspiracje

Rocznik: 2009, 2008
Opis kierunku →
Roczna
I Rata
II Rata
550 zł
275 zł
275 zł

Tematy

Rocznik: 2007, 2006
Opis kierunku →
Roczna
I Rata
II Rata
590 zł
295 zł
295 zł

Mistrz i uczeń

Rocznik: 2005, 2004
Opis kierunku →
Roczna
I Rata
II Rata
650 zł
325 zł
325 zł

Nauka do kwadratu

Rocznik: 2003, 2002, 2001
Opis kierunku →
Roczna
I Rata
II Rata
690 zł
345 zł
345 zł
Termin płatności
Roczna
I Rata
II Rata
11. czerwca 2017
11. czerwca 2017
19. listopada 2017

Odkrywanie

Rocznik: 2011, 2010
Opis kierunku →
Roczna
I Rata
II Rata
550 zł
275 zł
275 zł

Inspiracje

Rocznik: 2009, 2008
Opis kierunku →
Roczna
I Rata
II Rata
550 zł
275 zł
275 zł

Tematy

Rocznik: 2007, 2006
Opis kierunku →
Roczna
I Rata
II Rata
590 zł
295 zł
295 zł

Mistrz i uczeń

Rocznik: 2005, 2004
Opis kierunku →
Roczna
I Rata
II Rata
650 zł
325 zł
325 zł

Nauka do kwadratu

Rocznik: 2003, 2002, 2001
Opis kierunku →
Roczna
I Rata
II Rata
690 zł
345 zł
345 zł
Termin płatności
Roczna
I Rata
II Rata
25. czerwca 2017
25. czerwca 2017
19. listopada 2017

Odkrywanie

Rocznik: 2011, 2010
Opis kierunku →
Roczna
I Rata
II Rata
360 zł
180 zł
180 zł

Inspiracje

Rocznik: 2009, 2008
Opis kierunku →
Roczna
I Rata
II Rata
360 zł
180 zł
180 zł

Tematy

Rocznik: 2007, 2006
Opis kierunku →
Roczna
I Rata
II Rata
360 zł
180 zł
180 zł

Mistrz i uczeń

Rocznik: 2005, 2004
Opis kierunku →
Roczna
I Rata
II Rata
360 zł
180 zł
180 zł

Nauka do kwadratu

Rocznik: 2003, 2002, 2001
Opis kierunku →
Roczna
I Rata
II Rata
390 zł
195 zł
195 zł
Termin płatności
Roczna
I Rata
II Rata
25. czerwca 2017
25. czerwca 2017
19. listopada 2017

Jednorazowa opłata za indeks i identyfikator

Nowy student zobowiązany jest do jednorazowej opłaty w wysokości 20 zł, pokrywającej koszt indeksu i identyfikatora. Prosimy o doliczenie tej kwoty do opłaty za studia - tylko w przypadku płatności przelewem bankowym. Płacąc online przez panel rodzica, opłata będzie automatycznie doliczona.

Rodzeństwo

W sytuacji kiedy na Uniwersytet zapisana jest więcej niż dwójka dzieci, trzecie i kolejne dziecko, które uczęszcza na najniższy kierunek, uczestniczy w studiach bezpłatnie.

W przypadku wątpliwości dotyczących pokrewieństwa dzieci niezbędne będą dokumenty potwierdzające tożsamość dzieci.

Stypendia

Każde dziecko, bez względu na status materialny rodziny, ma prawo do najlepszej edukacji. Fundacja Uniwersytet Dzieci przeznaczy w roku akademickim 2017/18 kwotę 120.000 zł na fundusz stypendialny. Dofinansowanie studiów może być całkowite lub częściowe. Stypendia przeznaczone są dla dzieci, których sytuacja finansowa rodziny nie pozwala na dokonanie opłaty za studia.

Terminy składania wniosków stypendialnych:
Kraków i Warszawa - od 9 maja do 30 maja br.
Olsztyn i Wrocław - od 9 maja do 12 czerwca br.

Warunki przyznania stypendium:

Wymagane jest przesłanie skanu dokumentu o dochodach (Pit-37) za rok 2016 na e-mail ośrodka, do którego zapisane jest dziecko;

Stypendium ma charakter socjalny, dlatego uzasadnieniem wniosku nie są:

  • dodatkowe umiejętności, zdolności oraz wybitne osiągnięcia dziecka,
  • dodatkowe zajęcia pozalekcyjne (np. basen, balet, j. obcy) i ich koszt,
  • koszty ponoszone za dojazd na zajęcia na Uniwersytecie Dzieci.

Uzasadnieniem może być

  • trudna sytuacja finansowa *,
  • choroby i niepełnosprawność członka rodziny (poparte odpowiednimi dokumentami) *,
  • bezrobocie *

Formularz wniosku stypendialnego online

* Do wniosku należy dołączyć skany/ ksero dokumentów potwierdzających w/w powody ubiegania się o stypendium. Nie istnieje sztywny, uniwersalny katalog takich dokumentów, ponieważ występują różne sytuacje dochodowe i rodzinne studentów.

Dane do przelewu

Fundacja Uniwersytet Dzieci
ul. Mydlarska 4
30 - 703 Kraków

Kraków - 08 1240 4533 1111 0000 5422 9208
Warszawa - 59 1240 4533 1111 0000 5430 1816
Wrocław - 30 1240 4533 1111 0000 5421 9791
Olsztyn - 40 1240 4533 1111 0010 2635 6230

Tytuł przelewu:
Imię i nazwisko dziecka, nazwa kierunku