Lista specjalizacji w semestrze jesiennym w roku akademickim 2017/18 - kierunek Nauka do kwadratu w Krakowie


CHOROBY CYWILIZACYJNE - CO NA NIE WPŁYWA I JAK NAS WYNISZCZAJĄ?
To główne zagadnienie wszystkich proponowanych poniżej specjalizacji w semestrze jesiennym:

1. Marketing i PR
2. Techniki sztuki współczesnej
3. Teatr
4. Badania Biomedyczne
5. Programowanie gier komputerowych (brak wolnych miejsc)
6. Robotyka humanoidalna (brak wolnych miejsc)
7. Genetyka (brak wolnych miejsc)
8. Zoologia (brak wolnych miejsc)

1. Marketing i PR - jak social media ratują mieszkańców Krakowa

Czy zastanawiałeś się kiedyś nad tym, że twój Facebook i Snapchat może uratować/ zmienić czyjeś życie? W ciągu minuty na Facebooku pojawia się ponad pół miliona komentarzy, 300 000 statusów, 500 nowych kont i niemal 150 000 zdjęć. Jak sprawić, by te komentarze ratowały zdrowie i zmieniały nasze myślenie?
Studenci dowiedzą się, jak w dobie współczesnego świata wykorzystać nowe platformy komunikacji (nie zapominając o tradycyjnych) i zorganizować kampanię społeczną dla mieszkańców Krakowa. Układając „klocki kampanii”, będą uczyć się dobrych praktyk tworzenia kampanii społecznych z wykorzystaniem różnych obszarów i narzędzi PR i marketingu. Będą kreować, tworzyć wizualizacje i pomysły graficzne. Stworzą wydarzenie promujące ich kampanię w social mediach. Wybiorą właściwe kanały komunikacji, wcześniej poznając kluczowe zasady ich funkcjonowania. Zaproszą do współpracy ekspertów lub osoby, które mają wpływ na opinię w social mediach. Sprawią, że będzie głośno o mówionym przez siebie problemie - wpływie otoczenia na nas i jego konsekwencjach, czyli chorobach cywilizacyjnych.
Zajęcia rozszerzą wiedzę z zakresu PR i marketingu oraz realizacji kampanii społecznych. Zdobyta wiedza zostanie przełożona na realizację kampanii dotyczącej chorób cywilizacyjnych. Studenci zwrócą uwagę na pozytywny wpływ social mediów.

Prowadzący:
Krystian Stopka

2. O technikach w sztuce współczesnej, czyli jak działać artystycznie, by zwracać uwagę na problem

Czy plama farby może wyrażać emocje? Czy farba może mówić o wielkich problemach?
Studenci w trakcie cyklu seminariów poznają techniki działań artystycznych: ambalaż, taszyzm, kinetyzm i site specific, malarstwo geometryczne i formy przestrzenne oraz malarstwo materii. Uczestnicy zajęć rozpoczną swoje prace od nazwania czynników wpływających na rozwój chorób cywilizacyjnych u człowieka, takich jak stres, nałogi, zła dieta. Porozmawiają na ten temat, a następnie podejmą działania artystyczne w każdej z technik. Na ostatnim spotkaniu przygotują wernisaż swoich prac i przedstawią je zaproszonym gościom. Będą dyskutować, rozważać różne warianty, szukać możliwości przedstawienia swoich pomysłów. Studenci przedstawią swoje zdanie o temacie chorób, pokażą pozytywny sposób działania na swoje zdrowie za pomocą sztuki konceptualnej i kolażu.
Zajęcia uwrażliwią studentów na odbiór sztuki, pozwolą poznać różne środki wyrazu w sztuce i zainspirują do wyrażania swoich emocji poprzez działania artystyczne.

Prowadzący:
Malwina Wójcik

3. Teatr, czyli o tym, jak angażować sztuką

Czy temat choroby można pokazać tylko za pomocą chorego w łóżku szpitalnym? Czy scena jest w stanie przyjąć zalecenia lekarskie? Sztuka wychodzi od nośnego tematu. Czy z ulotki informującej o chorobie da się stworzyć sztukę lub przedstawienie?
Podczas seminariów studenci zderzą swoje wyobrażenie i postrzeganie problemów cywilizacyjnych: wojen i chorób - z ich przedstawieniem w ważnych tekstach kultury oraz stworzą swoją autorską, teatralną wypowiedź. Będą pracować z tekstem (m.in. Aleksijewicz, Caparrós, Woolf), wykorzystując techniki improwizacji oraz tworząc etiudy. Jak prawdziwi aktorzy pobudzą poprzez ćwiczenia myślenie kreatywne ułatwiające koncentrację, otwarcie się na innych uczestników i integrację. Zajmą się strukturą dramatyczną i poszukają jej w tekstach, w których pozornie jej nie ma. Na podstawie statystyk umieralności na raka oraz zaleceń medycznych wyreżyserują przedstawienie performatywne.
W twórczej pracy młodzież samodzielnie dokona ostatecznego wyboru tekstów, scen, etiud, improwizacji, które złożą się na pokaz warsztatowy prezentowany publiczności. W założeniu pokaz ma angażować widza i włączać go w performatywne działania. Ma stać się zapalnikiem inspirującym do dyskutowania o przestawionych w nim sprawach i tym, co o nich myślą młodzi ludzie.

Prowadzący:
Marta Przywara

4. Badania biomedyczne – odkrywamy czynniki ryzyka wystąpienia chorób cywilizacyjnych

Choroby serca są poważnym problemem zdrowotnym w wielu krajach europejskich, w tym również w Polsce. Czy wiesz, że choroba wieńcowa występuje częściej niż nowotwory? Dlaczego zachorowalność dotyczy w pewnej grupie wiekowej głównie mężczyzn? Co robić, aby nasze serce biło przez wiele lat?
Podczas zajęć studenci dowiedzą się, jak określa się czynniki ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia, a także jakie elementy stylu życia stanowią zagrożenie dla zdrowia. Samodzielnie wykonają badania antropometryczne oraz fizjologiczne, obliczą odpowiednie wskaźniki i oszacują, czy ich wartość wskazuje na duże prawdopodobieństwo wystąpienia schorzeń serca. Celem projektu jest opracowanie formularza samooceny ryzyka wystąpienia chorób układu krążenia. Formularz zostanie umieszczony na stronie internetowej i dzięki niemu każdy będzie mógł określić, czy jego styl życia sprzyja wystąpieniu chorób układu krążenia.
Zajęcia uświadomią studentom rolę badań biomedycznych w odkrywaniu przyczyn chorób cywilizacyjnych.

Prowadzący:
Zajęcia będą prowadzone przez doktorantów Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych (opieka nad projektem: dr hab. Iwona Wronka)

5. Gry komputerowe, czyli jak pomóc przez rozrywkę

Jak gra komputerowa może pomóc chorym i leczyć z chorób cywilizacyjnych? Czy płatna gra jest interesująca?
W czasie seminariów studenci stworzą grę - od pomysłu przez tworzenie oprawy audiowizualnej aż po programowanie i przygotowanie gry dla odbiorców. Gra, która powstanie w trakcie zajęć, będzie poruszać temat chorób cywilizacyjnych. Dzięki temu uczestnicy przekonają się, że gry mogą spełniać ważne funkcje oraz edukować graczy. Ramy określające zakres projektu będą bazować na informacjach, które studenci zbiorą w ramach pozostałych zajęć. Gry będą tworzone z wykorzystaniem silnika Unity3D i języka C#. Znajomość podstaw programowania nie jest wymagana, ale może bardzo pomóc i usprawnić pracę.
Zajęcia pozwolą studentom rozwinąć kreatywność i wykorzystać grę jako medium, służące do poruszania ważnych tematów i edukacji.

Prowadzący:
Konrad Gadzina

6. Robotyka humanoidalna w profilaktyce chorób cywilizacyjnych

Czy wiesz, że superkomputer Watson ma szansę być najlepszym onkologiem świata? Watson leczy i diagnozuje w 16 klinikach onkologicznych.
Semestr zajęć z robotyki humanoidalnej rozpoczniemy wykładem, podczas którego studenci dowiedzą się, w jaki sposób można wykorzystywać roboty w medycynie, które schorzenia są chorobami cywilizacyjnymi, kto jest na nie najbardziej narażony oraz jak można im przeciwdziałać.
Podczas zajęć studenci nauczą się programować robota humanoidalnego w dedykowanym dla niego środowisku. W ramach profilaktyki i zwalczania chorób cywilizacyjnych (m.in. otyłości) studenci napiszą programy dla NAO, dzięki którym robot będzie wykonywał ćwiczenia gimnastyczne. Na zakończenie seminariów uczestnicy stworzą program dr NAO, który będzie polegał na diagnozowaniu chorób cywilizacyjnych na podstawie wywiadu z pacjentem. Objawy występujące u pacjenta wcześniej zostaną skonsultowane ze specjalistami danej jednostki chorobowej. Dr NAO powstanie w oparciu o konsultacje ze specjalistami i specjalnie przygotowane materiały dotyczące chorób.
Zajęcia pozwalają studentom zdobyć praktycznie umiejętności w zakresie programowania robota.

Prowadzący:
Marek Grzesik
KreaTech Kreatywni Technologicznie

7. Choroby cywilizacyjne a genetyka - Pacjenci czy zombie? Jak cywilizacja wpływa na ludzi.

Czy choroby takie jak astma lub cukrzyca to efekt „złych” genów, a może przyczyna tkwi w czymś jeszcze? Czy w kodzie DNA mamy zapisane tylko choroby genetyczne czy także te nowotworowe?
Studenci dowiedzą się, do jakich zmian dochodzi w kwasach nukleinowych, które odpowiadają za dane objawy chorobowe. Odkryją zasady funkcjonowania układu krwionośnego czy oddechowego poprzez własnoręczne konstruowanie modeli. Ponadto będą mieli okazję wcielić się w role lekarzy i osobiście zdiagnozować dolegliwości u “pacjentów” – trzech szkieletów człowieka. W ten sposób poznają techniki badawcze wykorzystywane w laboratorium analitycznym, np. morfologię krwi, histopatologię organów wewnętrznych czy badania molekularne DNA.
Uczestnicy zajęć poznają też zagadnienia genetyki: mutacje, systemy naprawcze, a także wpływ środowiska na ekspresję genów. Sprawdzą też, jak funkcjonują poszczególne układy organizmu człowieka: nerwowy, immunologiczny i inne.

Prowadzący: Studenci i doktoranci Wydziału Biologii UJ, firma: Co Ci siedzi w genach?
Michał Duliban
Anna Kręcioch
Mateusz Ogórek

8. Zoologia - wpływ rozwoju cywilizacji na choroby zwierząt

Czy wiesz, że dzikie zwierzęta nie chorują tak, jak te hodowlane czy udomowione?
Studenci sprawdzą, w jakim stopniu cywilizacja wpłynęła na życie zwierząt, zarówno dziko żyjących, jak i tych udomowionych. Postawią sobie kilka ważnych pytań, m. in. dlaczego niektóre choroby są bardziej powszechne u ludzi niż u zwierząt. Dlaczego rozwój cywilizacji i idący wraz z nim postęp polepszył warunki życia ludziom, jednocześnie pogarszając sytuację zwierząt? Czy istnieją tylko negatywne skutki takiego stanu? I wreszcie - ile jest w tym wszystkim winy człowieka? Studenci poszukają odpowiedzi na te i podobne pytania, podróżując przez arkana życia bardziej i mniej popularnych czworonogów.
Bohaterami zajęć będą zwierzęta dzikie i hodowlane. Część zajęć będzie skupiona wokół tematu łowiectwa i kontroli ilości zwierząt dzikich. Studenci, aby odpowiedzieć na pytania problemowe, będą pracować z mapami i materiałami źródłowymi. Udadzą się w teren, na którym mieszkają zwierzęta dzikie. Doświadczalnie zbadają narządy u zwierząt chorych i zdrowych, odkrywając czynniki wpływające na stan tych narządów.
Zajęcia poszerzą wiedzę na temat wzajemnego wpływu człowieka i zwierząt. Studenci rozwiną umiejętności matematyczne, nauczą się pracy z tekstem i mapą, będą też doskonalić umiejętności logicznego myślenia, wyciągania wniosków, myślenia przyczynowo-skutkowego.

Prowadzący:
mgr Karina Tomszak
mgr Mateusz Biadała