Lista specjalizacji w semestrze wiosennym w roku akademickim 2018/19 - kierunek Nauka do kwadratu w Krakowie


MIGRACJE - PROBLEM BADAWCZY WSZYSTKICH SPECJALIZACJI W SEMESTRZE WIOSENNYM

Migracje to zjawisko, które wpływa na życie społeczne, politykę, gospodarkę i kulturę. Jest częścią globalnego świata, w którym żyjemy. Kim tak naprawdę jest uchodźca XXI wieku? Jak migracje ludności wpływają na środowisko, a jak na kulturę? Czy jesteśmy w stanie uniknąć migracji w globalnym świecie? Jak odróżnić emigranta od uchodźcy?
Studenci spróbują poszukać odpowiedzi na te pytania poprzez udział w różnorodnych specjalizacjach. Przyjrzą się zjawisku migracji z perspektywy artysty, tworząc komiksy i etiudy teatralne; wejdą w międzynarodowe środowisko korporacji i sprawdzą, czy wędrujący człowiek to nowe “zjawisko”. Przygotują też praktyczne narzędzia dla obcokrajowców, takie jak językowa aplikacja dla młodzieży.

SPECJALIZACJE SPOŁECZNE, ARTYSTYCZNE:

1. Sztuka teatralna
2. Komiks
3. Socjologia i politologia
4. Zarządzanie zasobami ludzkimi

1. Sztuka teatralna - pokazujemy problem społeczny za pomocą sztuki

Czy migracja to dla teatru nośny temat? Na warsztatach zbadamy temat migracji za pomocą środków i narzędzi teatralnych. Punktem wyjścia do pracy będzie dyskusja na temat migracji oraz ustalenie, który aspekt zjawiska będzie przedstawiany. Skąd i dokąd można migrować? Jak czuje się człowiek świadomy tego, że w danym kraju jest tylko “na chwilę”?

W trakcie zajęć planowane jest spotkanie z obcokrajowcami żyjącymi w Krakowie, którzy opowiedzą o swoich doświadczeniach. Studenci na podstawie opowieści spróbują pokazać problematykę migracji językiem teatru. Wykorzystają techniki teatru dokumentalnego. Będą też czytać ważne i wartościowe teksty podejmujące m.in. temat uchodźców (np. "Wielki przypływ" Jarosława Mikołajewskiego) i zastanowią się, jak przenieść je na deski teatru. Całość zakończy pokaz pracy warsztatowej, na który studenci zaproszą bliskich.

Zajęcia uwrażliwią studentów na odbiór sztuki, pozwolą poznać różne środki wyrazu w sztuce teatralnej i zainspirują do wyrażania siebie i swoich poglądów poprzez działania artystyczne.

Prowadzący:
Marta Przywara

2. Komiks - opowiadamy obrazem o ważnym problemie społecznym

Prawdopodobnie pierwszy album komiksowy bez słów, zatytułowany „Maestro”, stworzył w 1894 roku francuski rysownik Caran d'Ache. Autor nazwał swoje dzieło „rysowaną powieścią” i - ze względu na nieobecność tekstu - widział w niej szansę na przezwyciężenie barier językowych oraz dotarcie do odbiorców na całym świecie. Niestety, wobec braku zainteresowania wydawców, książka trafiła „do szuflady” i doczekała się publikacji dopiero sto lat później, w 1999 roku. Obecnie sztuka komiksu rozwija się w najlepsze. Komiksów abstrakcyjnych powstaje na tyle dużo, że w 2009 roku opublikowano ponad 200-stronicową antologię „Abstract Comics”. Uzupełnieniem książki jest stale aktualizowany blog: abstractcomics.blogspot.com

Korzystając z medium komiksu studenci przedstawią własną wizję problemu migracji w oparciu o wiedzę uzyskaną podczas wykładu wprowadzającego. Zajęcia rozpoczną się od zapoznania uczestników z wybranymi rodzajami opowieści obrazkowych: fotokomiksem, komiksem kolażowym oraz abstrakcyjnym. Każda z grup wybierze technikę, z której będzie korzystała w dalszej części projektu. Za pomocą danej techniki studenci wykreują własnych bohaterów oraz otaczający ich świat. Kolejnym krokiem będzie przygotowanie scenariusza, a potem storyboardu. Ostatni etap pracy będzie polegał na zaprojektowaniu warstwy graficznej i ewentualnym wprowadzeniu tekstu do komiksu. Zajęcia będą okazją do pracy twórczej i zapoznania się z technikami wyrazu w komiksie.

Uwaga:
Zajęcia nie wymagają zaawansowanych umiejętności w rysunku, studenci będą pracować różnymi technikami.

Prowadzący:
dr Jakub Woynarowski

3. Socjologia i politologia - dowiadujemy się, jak rozumieć migracje

Według danych Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji w 2015 r. liczba migrantów międzynarodowych osiągnęła rekordowy poziom 244 milionów osób. Przemieszczają się oni zarówno z biedniejszego Południa do bogatej Północy, jak i w obrębie poszczególnych regionów świata.

Studenci dowiedzą się, czym są migracje i dlaczego ludzie się przemieszczają. Zastanowią się, jaki wpływ na przemieszczanie się milionów ludzi ma dostęp do zasobów, takich jak woda, żywność czy dostęp do pracy i edukacji. Porównają, jak wygląda życie w wielomilionowych aglomeracjach i wyludnionych terenach wiejskich. Dowiedzą się, czym różni się migrant od azylanta i uchodźcy.

Jakie wyzwania stoją przed osobą, która przyjeżdża do obcego kraju? Uczestnicy projektu zorganizują spotkanie z grupą osób mających doświadczenie migracyjne. Zaprojektują także działania integracyjne dla wybranej grupy obcokrajowców przyjeżdżających do Polski. Na zakończenie studenci stworzą amatorski film z użyciem telefonu lub w inny sposób przedstawią swoje pomysły na integrację z migrantami.

Uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę, która pozwoli zrozumieć społeczne, kulturowe, polityczne i ekonomiczne uwarunkowania migracji oraz jej skutki. Studenci będą pracować zespołowo na projektem, trenując analizę problemową i wyciąganie wniosków oraz prezentację swojej pracy.

Prowadzący: dr hab. Adrian Tyszkiewicz, dr Edyta Chwiej, dr Małgorzata Kułakowska

4. Zarządzanie zasobami ludzkimi - sprawdzamy, jak pracuje się w międzynarodowym środowisku

Otwarty jak Amerykanin, dokładny jak Niemiec i pracowity jak Japończyk – czy te stwierdzenia są prawdziwe? Coraz więcej przedsiębiorstw ma swoje placówki w wielu krajach. Jakie niesie to za sobą wyzwania i korzyści dla pracodawcy i pracowników? Czy praca w fabryce jednej korporacji w każdym kraju wygląda tak samo?

Studenci, w trakcie zajęć w firmie Valeo, pochylą się nad problemem migracji w perspektywie pracy w międzynarodowych firmach. Postarają się obalić lub potwierdzić funkcjonujące stereotypy, analizując zachowania przedstawicieli różnych narodowości pod kątem kontaktów z przełożonym, komunikacji w zespole czy podejścia do obowiązków. Jak wygląda zarządzanie zespołem jednokulturowym i wielokulturowym? W ramach zajęć studenci będą mieli okazję spotkać się z pracownikami firmy i porozmawiać o korzyściach i skutkach pracy w innym kraju. Spróbują ustalić motywację ludzi do pracy za granicą, dowiedzą się, jakie wsparcie może otrzymać obcokrajowiec.

Studenci w praktyce przekonają się, jak wygląda kariera w międzynarodowej firmie, poznają wady i zalety pracy za granicą. Zbadają też, jak standardy pracy wpływają na pracowników. Finalnym celem projektu będzie stworzenie HR-owego poradnika.

Uwaga: Zajęcia odbywają się w firmie VALEO w Skawinie.

Prowadzący: Zespół pracowników VALEO

Specjalizacje przyrodnicze:

1. Zoologia i antropologia
2. Epidemiologia chorób zakaźnych

1. Zoologia i antropologia - poszukujemy powiązań między migracjami ludzi i zwierząt

Czy zwierzęta mogą być nielegalnymi imigrantami, tak jak ludzie? Jeśli człowiek decyduje się na emigrację z powodu wojny, to czy nie jest to równie od niego niezależne, jak w przypadku zwierząt sztucznie przenoszonych na inny kontynent?

Studenci na przykładzie wędrówek i transportu zwierząt spróbują poszukać pozytywnych i negatywnych skutków migracji w świecie przyrody. Jaki wpływ na środowisko mają wędrówki zwierząt? Uczestnicy zestawią zjawiska przyrodnicze z migracjami ludzi i ich przyczynami: zarobkowymi, rodzinnymi, narodowościowymi, politycznymi i religijnymi. Przyjrzą się, jak wyglądały migracje praczłowieka i jakie przyniosły korzyści dla przyrody. Studenci, wykorzystując narzędzia graficzne, stworzą wizualizacje skutków migracji na przykładzie wybranych gatunków. Poszukają danych statystycznych i przygotują mapę obrazującą migracje ludzi i zwierząt.

W trakcie seminarium studenci będą pracować zespołowo. Nauczą się analizować dane, wyciągać wnioski i łączyć przyczyny ze skutkami w dłuższej perspektywie czasowej. Poszukają powiązań między życiem ludzi i zwierząt, analizując działania człowieka jako części ekosystemu.

Prowadzący:
dr Małgorzata Seweryn

2. Epidemiologia chorób zakaźnych - sprawdzamy, czy choroby mogą migrować

Choroby zakaźne wędrują wraz z przemieszczaniem się ludzi. Transport XXI wieku umożliwia jeszcze szybsze przemieszczanie się chorób w różne zakątki naszego globu. Czy można zapobiegać temu zjawisku? Na ile stanowi ono realne zagrożenie, a na ile jest jedynie wynikiem lęku przed chorobami?

Podczas seminarium studenci poznają sposoby przenoszenia się chorób zakaźnych i zapobiegania temu zjawisku. Przeanalizują skład krwi i funkcje poszczególnych leukocytów w przebiegu chorób zakaźnych przenoszonych przez krew. Przeprowadzą symulacje oznaczenia zakażenia wirusowego we krwi za pomocą technik ELISA i Western Blot. Zdobytą w ten sposób wiedzę wykorzystają w dyskusji: czy choroby XIX wieku mogą powrócić? Czy jest możliwe, by epidemie dotyczące Afryki przeniosły się na inne kontynenty poprzez migracje ludzi oraz brak szczepień?

Studenci spróbują określić zagrożenia na podstawie informacji o chorobach zakaźnych i mierników epidemiologicznych. Poznają czynniki sprzyjające rozwojowi chorób zakaźnych, a także rodzaje epidemii. Sprawdzą też statystyki chorób sprzed wielu lat i poszukają odpowiedzi, dlaczego niektóre z nich, jak np. odra, mogą powrócić. Jaki ma to związek z przemieszczaniem się ludności oraz obowiązkiem szczepień, które różnią się w zależności od kraju i kontynentu?

Prowadzący: prof. Małgorzata Bała i pracownicy Katedry Epidemiologii UJ,
Instytut Zoologii UJ: mgr Kamil Wartalski, mgr Jerzy Wiater

Specjalizacje technologiczne:

1. Edukacyjne gry
2. Młodzieżowa aplikacja językowa

1. Edukacyjne gry - tworzymy grę komputerową z ważnym przekazem społecznym

Gry komputerowe z reguły kojarzą się z rozrywką - poprawiają humor, pozwalają na relaks i ukojenie nerwów. Czy jedyną funkcją wirtualnych światów jest przeniesienie nas do innej rzeczywistości - takiej, w której nie ma problemów, a jedynie szczęśliwe zakończenia?

W trakcie zajęć studenci zaprojektują oraz zaprogramują grę, której motywem przewodnim będzie zagadnienie migracji. Dzięki konsultacjom z ekspertem w temacie migracji wykreują pomysły na grę: studenci wybiorą, czy chcą pokazać różnorodność kultur, czy też skutki migracji. Jedną z inspiracji do stworzenia własnych gier będzie research w sieci na temat ciekawych gier poruszających trudne tematy. Rozgrywka zostanie zbudowana w oparciu o silnik Unity3D i język C# wraz z jednym z dostępnych narzędzi do storytellingu. Pomysł na realizację gry zależeć będzie od inwencji twórczej studentów.

Na zakończenie specjalizacji powstanie gra o wciągającej mechanice. Zajęcia pozwolą studentom rozwinąć umiejętność pracy w zespole, kreatywność, a także nauczą, jak wykorzystać grę jako medium służące edukacji oraz opowieści o problemach współczesnego świata.

Uwaga: Znajomość podstaw programowania u uczestnika nie jest wymagana, ale może bardzo pomóc i usprawnić pracę. Zajęcia nie są kontynuacją programowania gier z roku 2017/2018, zakładają naukę od podstaw lub rozwinięcie podstawowych umiejętności pracy w Unity3D.

Prowadzący:
Dominik Starzyk

2. Młodzieżowa aplikacja językowa - pomagamy rówieśnikom w porozumiewaniu się po polsku

Czy nastolatek przyjeżdżający do Polski z innego kraju szybko znajdzie wspólny język z rówieśnikami? Czy mówienie po polsku może być łatwiejsze, jeśli zna się młodzieżowy slang? Uczestnicy projektu stworzą aplikację ze słownikiem młodzieżowym, który posłuży młodym cudzoziemcom (np. Ukraińcom, Amerykanom) w zrozumieniu polskiego języka młodzieżowego. Studenci wykorzystają słownik przygotowany przez studentów Uniwersytetu Dzieci z Warszawy, który powstał na podstawie przeprowadzonych wśród młodzieży ankiet.

Zajęcia będą dotyczyć podstaw projektowania aplikacji mobilnych. Studenci zdobędą wiedzę z zakresu projektowania UI oraz UX na urządzeniach mobilnych. Sprawdzą, jak w praktyce wygląda współpraca przy projektowaniu aplikacji. Uczestnicy zajęć opracują też zarys contentu (zawartości) aplikacji oraz jej architektury. Na tej podstawie określą wytyczne projektu, które zostaną przeniesione do aplikacji do tworzenia designu (Figma). W ten sposób powstanie interaktywny prototyp aplikacji, którą studenci będa mogli przetestować na swoich urządzeniach mobilnych. Prototyp będzie mógł być udostępniany publicznie.

Celem projektu jest stworzenie interaktywnego prototypu aplikacji. Seminarium dedykowane jest osobom, które chcą poznać podstawy web designu oraz projektowania aplikacji mobilnych. Studenci nauczą się, jak planować zawartość strony/aplikacji oraz jak wygląda praca nad takimi projektami w firmach.

Wymagania:
Zainteresowanie projektowaniem.
Student powinien przynosić na zajęcia laptop lub tablet (bez specjalnych wymagań technicznych) oraz smartfon.

Prowadzący: Magdalena Ruta, projektant stron www