Laboratorium wiedzy - zajęcia na kierunku Nauka do kwadratu w Warszawie - rekrutacja zakończona.


Partnerem naukowym Fundacji Uniwersytet Dzieci jest Uniwersytet Warszawski.
Studenci kierunku Nauka do kwadratu w Warszawie będą uczestniczyć w:
1 wykładzie,
1 warsztatach kompetencyjnych,
zajęciach w ramach jednej wybranej specjalizacji.
Poniżej opis programu zajęć:

Wykład inauguracyjny dla wszystkich studentów - Czego uczy się człowiek XXI wieku?

Udział w wykładzie ma pomóc młodym słuchaczom poszerzyć horyzont wiedzy. Wykład poświęcony będzie najnowszym trendom w nauce. Studenci dowiedzą się, jaka wiedza będzie im potrzebna w przyszłości. Odpowiedzą sobie na pytanie, czy żyjąc w XXI wieku, potrzebujemy analogowych narzędzi, czy może powinniśmy kształtować informatyczne umiejętności?

Termin zajęć: 11.03.2017, godz. 12:00 - 13:00
Miejsce zajęć: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, s.210

Prowadzący: dr Tomasz Sobierajski

Warsztaty kompetencyjne - Dlaczego warto pracować projektowo?

Celem warsztatów jest wprowadzenie studentów w schemat metody pracy w podejściu projektowym. Zajęcia mają przygotować uczestników do kilkumiesięcznej pracy w jednej specjalizacji.

Metoda projektów sięga odległych czasów. Współcześnie odkrywana jest na nowo i uważa się ją za jedną z najlepszych metod aktywizujących. Podczas warsztatów studenci będą rozwijali m.in. umiejętność opisywania i formułowania problemów, planowania i organizowania własnej pracy, a także analizowania informacji i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce.

Termin zajęć: Każda grupa specjalizacyjna ma swoją dedykowaną godzinę zajęć. Szczegóły przy opisie specjalizacji.
Miejsce zajęć: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, s. 110

Prowadzący: dr Tomasz Sobierajski

Specjalizacje - jedna do wyboru z poniżej proponowanych:

HISTORIA

Uczestnicy specjalizacji historycznej wykorzystają różne metody badawcze pozwalające odtwarzać dawne dzieje. W trakcie cyklu zajęć odkryją biografie, styl życia pierwszych studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Poprzez analizę dzieł pisanych, muzyki, sztuki, poznają sposób pracy historyków związanych z różnymi specjalizacjami. Dzięki temu powstanie kompletny obraz życia studentów w latach 1816-1830.

W trakcie realizacji zajęć uczestnicy spotkają się z różnymi naukowcami: historykami, archeologami, muzykologami. Poszczególne seminaria będą okazją do poznania różnych obszarów nauki. Podsumowanie cyklu Historia odbędzie się w trakcie prezentacji efektów pracy wszystkich uczestników w obecności zespołu prowadzących oraz rodziców.

Terminy zajęć:
25.03.2017, godz. 10:00 - 12:45
Miejsce zajęć: Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28


8.04.2017, godz. 10:00 - 12:00
Miejsce zajęć: Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego, ul.Dobra 56/66


22.04.2017, godz. 10:00 - 12:00
13.05.2017, godz. 9:00 - 12:00
Miejsce zajęć: Wydział Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

Prowadzący:
dr hab. Katarzyna Błachowska
dr Artur Markowski
mgr Zbigniew Olczak
mgr Adam Tyszkiewicz
dr hab. Monika Rekowska
dr hab. Szymon Paczkowski
dr hab. Jarosław Czubaty, prof. UW

Termin warsztatów kompetencyjnych: 11.03.2017, godz. 10:00 - 11:30
Miejsce zajęć: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, s. 110


MATEMATYKA

Matematyka w języku plemion pierwotnych? Dlaczego nie! Specjalizacja matematyczna otwiera przed młodzieżą szansę na poznanie matematyki w zupełnie inny sposób. W trakcie specjalizacji studenci zaobserwują różnorodność liczb, ich klasyfikację oraz występowanie w otaczającym świecie. Zrozumieją również paradoksy związane z liczbami w zależności od tego, jak na nie spojrzymy. W trakcie zajęć studenci zetkną się z różnymi dyscyplinami nauk - wszystko po to, by znajdować w nich liczby naturalne, liczby całkowite i wymierne, liczby rzeczywiste czy liczby zespolone. Nie zabraknie poezji, architektury, a nawet kryptografii.

Udział w specjalizacji będzie dla studentów okazją do rozwijania pasji w obszarze nauk ścisłych. Dodatkowo doskonalić będą umiejętność pracy w zespole, a także pracy metodą projektu.

Terminy zajęć:
8.04.2017, godz. 10:00 - 12:00
6.05.2017, godz. 10:00 - 12:00
13.05.2017, godz. 10:00 - 12:00
10.06.2017, godz. 10:00 - 12:00

Miejsce zajęć: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, ul.Banacha 2
Prowadzący: mgr Michał Korch

Termin warsztatów kompetencyjnych: 11.03.2017, godz. 13:30 - 15.00
Miejsce zajęć: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, s. 110


LABORATORIUM KRYMINALISTYCZNE

Studenci poznają tajniki pracy naukowców na przykładzie funkcjonowania laboratoriów chemicznych wyposażonych w najnowocześniejszą i często innowacyjną aparaturę badawczą (m.in. LA ICP MS, XRF). Tematem przewodnim cyklu zajęć będzie praca w laboratorium kryminalistycznym, w którym uczestnicy specjalizacji w sposób doświadczalny będą mogli zmierzyć się z codzienną pracą kryminalistyka. Podczas zajęć zbadają materiał z miejsca przestępstwa i poddadzą go analizie chemicznej, dokonają pomiarów z użyciem spektrometrii mas z jonizacją w plazmie wzbudzonej indukcyjnie oraz fluorescencji rentgenowskiej (XRF) w celu wykrycia i oznaczenia metali w małych stężeniach. Specjalizacja zakończy się wytypowaniem osób podejrzanych o udział w przestępstwie.

Laboratorium kryminalistyczne ukaże studentom przenikalność dyscyplin naukowych. Zajęcia pozwolą trenować umiejętność pracy w zespole, rozwijać zainteresowania przyrodnicze, a także zmierzyć się z pracą w laboratorium chemicznym,

Terminy zajęć - do wyboru trzy grupy z różnymi godzinami:
Grupa 1
8.04.2017, godz. 9:30 - 11:30
29.04.2017, godz. 10:00 - 11:30
6.05.2017, godz. 10:00 - 13:30
27.05.2017, godz. 9:30 - 11:00

Grupa 2
8.04.2017, godz. 9:30 - 11:30
29.04.2017, godz. 10:00 - 13:30
6.05.2017, godz. 10:00 - 11:30
27.05.2017, godz. 9:30 - 11:00

Grupa 3
8.04.2017, godz. 9:30 - 11:30
29.04.2017, godz. 12:00 - 15:30
6.05.2017, godz. 14:00 - 15:30
27.05.2017, godz. 9:30 - 11:00

Miejsce zajęć: Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, ul Żwirki i Wigury 101

Prowadzący:
prof. dr hab. Ewa Bulska
dr Dariusz Wilk
mgr inż. Anna Tomiak
mgr Olga Syta

Terminy warsztatów kompetencyjnych:
Grupa 1 - 25.03.2017, godz. 10:00 - 11:30
Grupa 2 - 25.03.2017, godz. 12:00 - 13:30
Grupa 3 - 25.03.2017, godz. 14:00 - 15:30
Miejsce zajęć: UW, Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych, ul. Żwirki i Wigury 101