Nauka, Wiedza, Przyszłość - zajęcia na kierunku Nauka do kwadratu we Wrocławiu - zapisy od 1 lutego 2017 r.


Partnerami naukowymi Fundacji Uniwersytet Dzieci są Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Polska Akademia Nauk, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej.
Studenci kierunku Nauka do kwadratu we Wrocławiu będą uczestniczyć w:
1 wykładzie,
1 warsztatach kompetencyjnych,
8 zajęciach w ramach jednej wybranej specjalizacji.

Całkowity koszt zajęć - 150 zł

Wykład inauguracyjny już za nami, ale wciąż można dołączyć do grona nastoletnich studentów. Są jeszcze miejsca na wybranych specjalizacjach.

Poniżej pełny opis programu zajęć:

Wykład inauguracyjny dla wszystkich studentów - Czego uczy się człowiek XXI wieku?

Dla starożytnych Spartan najważniejszy był rozwój ciała i szkolenie wojowników, za to w średniowiecznej szkole nacisk kładziono na kształcenie przyszłych duchownych oraz urzędników. Każda kolejna epoka miała własny ideał wychowania. Czego powinni się uczyć współcześni ludzie? W jakim kierunku zmierza dziś rozwój nauki?
Podczas wykładu studenci dowiedzą się, jaką wiedzę powinien posiadać dobrze wykształcony człowiek XXI wieku. Odpowiedzą sobie na pytanie, czy potrzebujemy analogowych narzędzi, czy może powinniśmy zdobywać umiejętności informatyczne.

Termin zajęć: 4.03.2017, godz. 13:00 - 14:00
Miejsce zajęć: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Norwida 25, Wrocław, sala VI R
Prowadzący: dr Łukasz Srokowski

Warsztaty kompetencyjne - Jak skutecznie pracować nad projektem?

Projekt to współcześnie najpopularniejsza metoda pracy. Wykorzystują ją zarówno instytucje naukowe, jak i duże koncerny i przedsiębiorstwa. Do zrealizowania założonych celów powoływany jest zespół projektowy. Od jego członków zależy powodzenie przedsięwzięcia. Jak powinien pracować taki zespół? Co jest najważniejsze w pracy nad projektem? Czego musimy się nauczyć, aby sprawnie pracować w projektach? Warsztaty będą okazją do znalezienia odpowiedzi na te pytania. W czasie ich trwania studenci zostaną wprowadzeni w schemat metody pracy w podejściu projektowym. Zajęcia przygotują uczestników do kilkumiesięcznej pracy w jednej specjalizacji.

Termin zajęć: Każda grupa specjalizacyjna ma swój dedykowany termin zajęć. Szczegóły przy opisie specjalizacji.
Prowadzący: mgr Ewelina Seklecka

Specjalizacje - student wybiera jedną z poniższych.

BOTANIKA

Grzyby występują we wszystkich strefach klimatycznych na całym świecie. Przypuszcza się, że istnieje ponad milion gatunków tych organizmów. Stanowią pokarm dla ludzi i zwierząt oraz mają zastosowanie w medycynie, głównie przy produkcji antybiotyków. Studenci podczas zajęć w laboratorium zbadają grzyby zagrażające zdrowiu człowieka, powodujące choroby oraz grzyby owadobójcze, wykorzystywane do walki ze szkodnikami. Uczestnicy projektu będą mieli do dyspozycji specjalistyczny sprzęt laboratoryjny, z którego na co dzień korzystają naukowcy Uniwersytetu Przyrodniczego.

Udział w specjalizacji jest okazją do rozwijania pasji w obszarze nauk przyrodniczych oraz rzetelnego przygotowania się do wyboru przyrodniczego profilu edukacji. Dodatkową wartością zajęć będzie doskonalenie umiejętności współpracy w zespole.

Terminy zajęć:

Grupa – godz. 10:45 - 12:15}}
4.03.2017
11.03.2017
18.03.2017
25.03.2017
1.04.2017
8.04.2017
22.04.2017
13.05.2017

Miejsce zajęć: Katedra Ochrony Roślin, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 24A, sala 347 i laboratorium Zakładu Fitopatologii i Mykologii
Prowadzący:
prof. dr hab. Elżbieta Pląskowska
mgr inż. Agata Kaczmarek
mgr Jakub Grzeszczuk
mgr inż. Maciej Rdzanek

Terminy warsztatów kompetencyjnych:
Grupa 1 - 4.03.2017, godz. 9:00 - 10:30
Miejsce warsztatów kompetencyjnych:
Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy, pl. Grunwaldzki 24a, sala 302

INŻYNIERIA ENERGETYCZNA

Do tej pory ludzkość zużyła już połowę światowych zasobów paliw. Inżynierowie z całego świata poszukują rozwiązań, które uratują nas przed globalnym kryzysem. Zasoby energetyczne mogą skończyć się już w 2043 roku. Podczas seminarium studenci wraz z naukowcami przeprowadzą projekt badawczy i przetestują alternatywne źródła energii. Wykonają doświadczenia i sprawdzą, dlaczego wodór jest nazywany paliwem przyszłości i czy może zastąpić benzynę. Wspólnie zaprojektują oraz zbudują turbinę wiatrową. Przeprowadzą jej testy w tunelu aerodynamicznym. Zaprojektują i wykonają także urządzenie elektryczne wykorzystujące energię słońca.

Udział w specjalizacji jest okazją do rozwijania pasji w obszarze nauk przyrodniczych, a także technicznych. Dodatkową wartością zajęć będzie doskonalenie umiejętności pracy w zespole.

Terminy zajęć - do wyboru dwie grupy godzinowe
Grupa 1 - godz. 9:00 - 10:30
11.03.2017
18.03.2017
25.03.2017
1.04.2017
8.04.2017
22.04.2017
13.05.2017
20.05.2017

Grupa 2 – godz. 10:45 - 12:15
11.03.2017
18.03.2017
25.03.2017
1.04.2017
8.04.2017
22.04.2017
13.05.2017
20.05.2017

Miejsce zajęć: Centrum Odnawialnych Źródeł Energii (COŹE), Wydział Przyrodniczo-Technologiczny, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Chełmońskiego 37/41

Prowadzący:
dr inż. Przemysław Bukowski
dr inż. Arkadiusz Dyjakon
dr inż. Marek Brennenstuhl

Terminy warsztatów kompetencyjnych:
Grupa 1 - 25.03.2017, godz.10:45 - 12:15
Grupa 2 - 25.03.2017, godz. 9:00 - 10:30
Miejsce warsztatów kompetencyjnych:
Centrum Bioinżynierii Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Chełmońskiego 37a, sala 119.

IMMUNOLOGIA

Składający się z dziesiątek miliardów komórek układ odpornościowy człowieka nieustannie nadzoruje środowisko wewnętrzne organizmu. Wszystkie jego elementy współpracują ze sobą, wzajemnie na siebie wpływają i eliminują zagrożenia. Wciąż istnieje wiele chorób, przeciwko którym naukowcy szukają szczepionek i lekarstw. W jaki sposób się to odbywa? Jak pracują naukowcy w Polskiej Akademii Nauk, w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej?

Udział w specjalizacji będzie okazją do poznania roli układu immunologicznego w organizmie człowieka. Studenci zaprojektują szczepionkę przeciwko wirusowi. Posługując się innowacyjnymi rozwiązaniami w obszarze medycyny, dowiedzą się, jak radzić sobie z alergiami. Sprawdzą także, jakie strategie wykorzystać w leczeniu nowotworów.

Uczestnictwo w zajęciach to dla studentów szansa na rozwijanie zainteresowań oraz kompetencji niezbędnych na współczesnym rynku pracy. Wiedza z obszaru nauk przyrodniczych, pracy metodą projektu oraz design thinking stanowią trzon specjalizacji.
Specjalizacja realizowana jest w partnerstwie z Polską Akademią Nauk w ramach projektu “Różne oblicza układu odpornościowego - immunologia w nauce i praktyce” - przyznanego Instytutowi Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wykład otwierający zajęcia seminaryjne pt. "Budowa i funkcje układu immunologicznego".

Termin zajęć: 4.03.2017, godz. 11:00 - 11:45
Miejsce zajęć: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, ul. Rudolfa Weigla 12

Prowadzący: dr Marta Sochocka

Terminy zajęć - do wyboru sześć grup z różnymi terminami i godzinami:
Grupa 1
11.03.2017, godz. 9:00 - 9:45
18.03.2017, godz. 9:00 - 10:30
25.03.2017, godz. 9:00 - 10:30
6.05.2017, godz. 9:00 - 10:30
20.05.2017, godz. 9:00 - 12:00

Grupa 2
11.03.2017, godz. 10:00 - 10:45
18.03.2017, godz. 10:45 - 12:15
25.03.2017, godz. 10:45 - 12:15
6.05.2017, godz. 10:45 - 12:15
20.05.2017, godz. 9:00 - 12:00

Grupa 3
11.03.2017, godz. 11:00 - 11:45
18.03.2017, godz. 12:30 - 14:00
25.03.2017, godz. 12:30 - 14:00
6.05.2017, godz. 12:30 - 14:00
20.05.2017, godz. 9:00 - 12:00

Grupa 4
11.03.2017, godz. 12:00 - 12:45
1.04.2017, godz. 9:00 - 10:30
8.04.2017, godz. 9:00 - 10:30
13.05.2017, godz. 9:00 - 10:30
20.05.2017, godz. 9:00 - 12:00

Grupa 5
11.03.2017, godz. 13:00 - 13:45
1.04.2017, godz. 10:45 - 12:15
8.04.2017, godz. 10:45 - 12:15
13.05.2017, godz. 10:45 - 12:15
20.05.2017, godz. 9:00 -12:00

Grupa 6
11.03.2017, godz. 14:00 - 14:45
1.04.2017, godz. 12:30 - 14:00
8.04.2017, godz. 12:30 - 14:00
13.05.2017, godz. 12:30 - 14:00
20.05.2017, godz. 9:00 - 12:00

Miejsce zajęć: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, ul. Rudolfa Weigla 12

Prowadzący:
dr Katarzyna Zwolińska
dr Marta Sochocka
mgr Tomasz Tomczyk
mgr Olga Błachowicz
prof. dr hab. Egbert Piasecki
dr Beata Orzechowska

Terminy warsztatów kompetencyjnych:
Grupa 1 - 18.03.2017, godz. 10:45 - 12:15
Grupa 2 - 18.03.2017, godz. 12:30 - 14:00
Grupa 3 - 18.03.2017, godz. 10:45 - 12:15
Grupa 4 - 18.03.2017, godz. 12:30 - 14:00
Grupa 5 - 18.03.2017, godz. 9:00 - 10:30
Grupa 6 - 18.03.2017, godz. 9:00 - 10:30
Miejsce warsztatów kompetencyjnych:
Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk, ul. Rudolfa Weigla 12

BIOLOGIA

Rośliny potrafią przystosować się do środowiska, w którym żyją, zmieniając pewne szczegóły swojej budowy i fizjologii. W jaki sposób zachodzą te procesy? Podczas zajęć w laboratorium studenci zbadają zjawisko plazmolizy i deplazmolizy. Przeprowadzą obserwacje przystosowań roślin do życia w różnych warunkach siedliskowych. Wykonają doświadczenia i zbadają tkanki roślinne przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Efektem projektu będzie atlas tkanek roślinnych i ich wytworów odpowiedzialnych za gromadzenie wody.

Specjalizacja jest okazją do rozwijania pasji w obszarze nauk przyrodniczych oraz rzetelnego przygotowania się do wyboru przyrodniczego profilu edukacji. Dodatkową wartością zajęć będzie doskonalenie umiejętności współpracy w zespole.

Terminy zajęć - wybór między dwoma grupami godzinowymi.
Grupa 1 - godz. 12:00 - 13:30
11.03.2017
25.03.2017
8.04.2017
22.04.2017
13.05.2017
20.05.2017
3.06.2017
10.06.2017

Grupa 2 - godz. 13:45 - 15:15
11.03.2017
25.03.2017
8.04.2017
22.04.2017
13.05.2017
20.05.2017
3.06.2017
10.06.2017

Miejsce zajęć: Instytut Biologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Kożuchowska 7A, sala 6K
Prowadzący:
prof. nadzw. dr hab. Jarosław Proćków, dr Kamil Konowalik, mgr Anna Faltyn

Terminy warsztatów kompetencyjnych:
Grupa 1 - 11.03.2017, godz. 13:45-15:15
Grupa 2 - 11.03.2017, godz. 12:00 - 13:30
Miejsce warsztatów kompetencyjnych:
Instytut Biologii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, ul. Kożuchowska 7a, sala 5K