Lista specjalizacji na rok 2018/19 - kierunek Mistrz i Uczeń w Olsztynie


SPECJALIZACJE PRZYRODNICZE:

1. Mikrobiologia
2. Akwakultura intensywna
3. Chemia fotografii

1. Mikrobiologia - odkrywamy tajemnicę grzybów

Grzyby to duża i bardzo różnorodna grupa organizmów. Obok typowych przedstawicieli, tzw. grzybów kapeluszowych, wiele z nich to formy mikroskopijne rozwijające się w różnych środowiskach - głównie w glebie, ale też w wodzie, na roślinach i zwierzętach. Jak myślisz, ile komórek grzybów może znajdować się na twoim ciele?

Cykl zajęć wprowadzi uczestników w bogactwo świata mikrogrzybów i ich rolę. W trakcie zajęć studenci, pracując w warunkach laboratoryjnych, zapoznają się z aparaturą niezbędną w pracy badawczej z mikroskopijnymi grzybami, wykonają preparaty mikroskopowe i proste techniki barwienia. Samodzielnie przeprowadzą badania dotyczące izolacji grzybów z różnych środowisk. Odkryją, że wytwarzane przez grzyby enzymy są uznawane za jedne z najpowszechniejszych czynników alergennych. Dowiedzą się, na jakie grzyby trzeba zastawiać “pułapki”. Efektem pracy studentów będzie hodowla grzybów w warunkach laboratoryjnych.

Zajęcia poszerzą wiedzę studentów z zakresu nauki o zdrowiu, toksykologii i ekologii.

Prowadząca - dr Ewa Sucharzewska

2. Akwakultura intensywna - otwieramy hodowlę ryb

Czy zastanawiałeś się kiedyś, skąd biorą się ryby na twoim talerzu? A czy wiesz, jak znajdą się na nim w przyszłości?

W trakcie cyklu zajęć studenci, pracując w nowoczesnych laboratoriach Centrum Akwakultury i Inżynierii Ekologicznej, zapoznają się z technologią produkcji zdrowej żywności. Studenci odkryją związki biotechnologii z cyklem rozwojowym ryb. Poznają też “tajniki” akwakultury, czyli sposobu na większe pozyskiwanie żywności ze środowiska wodnego. Za pomocą specjalistycznych sprzętów samodzielnie wykonają doświadczenia oraz przygotują preparaty mikroskopowe, dzięki którym sprawdzą, jak wyglądają komórki ryb wykorzystywane do prowadzenia intensywnej produkcji i badań naukowych.

Efektem pracy studentów będzie uzyskanie ryb najwyższej jakości oraz opracowanie „małego biznesplanu” własnej hodowli na podstawie uzyskanych wyników podchowu. Zajęcia poszerzą wiedzę studentów z zakresu bioinżynierii, genetyki i inżynierii akwakultury.

Prowadzący: Zajęcia poprowadzi dr inż. Daniel Żarski, który jako pierwszy opracował systemy oceny jakości jaj ryb okoniowatych możliwy do zastosowania przed zapłodnieniem w warunkach regularnej pracy wylęgarniczej. Znalazł się on w gronie polskich młodych naukowców nagrodzonych stypendiami MNiSW.

Prowadzący: dr inż. Daniel Żarski

3. Chemia fotografii – tworzymy obraz za pomocą reakcji chemicznych

Czy wiesz, że dopóki tradycyjnej ciemni nie zastąpiła jej fotografia cyfrowa, każdy fotograf był równocześnie świetnym chemikiem?

Podczas cyklu zajęć w laboratorium studenci poprzez chemiczne eksperymenty poznają jedną z podstawowych gałęzi sztuki – fotografię. Dowiedzą się, jakie właściwości mają niektóre pierwiastki i jakie reakcje chemiczne zachodzą podczas produkcji obrazu na różnych powierzchniach. Sporządzają też roztwory, obliczą ich stężenia i przygotują podłoża niezbędne do stworzenia fotografii. Wykonają zdjęcie na metalu oraz na papierze bez użycia drukarki.

Warsztaty będą kształtować umiejętność logicznego myślenia oraz zainspirują do zgłębiania wiedzy chemicznej i rozwijania zainteresowań fotograficznych.

Efektem pracy badawczej studentów będzie wyciąganie wniosków z przeprowadzonych analiz chemicznych i ich prezentacja w formie wystawy.

Prowadzący - dr inż. Kazimierz Warmiński

SPECJALIZACJE ARTYSTYCZNE:

1. UX design
2. Kinematografia

1. UX design - projektujemy strony internetowe

Czy wiesz, że podczas tworzenia stron liczy się nie tylko wiedza o programowaniu, ale także świadomość tego, jak człowiek myśli i odbiera informacje?

Zanim grafik opracuje kolorystykę strony i wykona rysunki, a programista zacznie pisać kod i rozwijać bazę danych – projektanci muszą stworzyć projekt strony. Od projektu zależy, czy dana strona jest czytelna i przyjemna w obsłudze, czy też powoduje zagubienie i w efekcie użytkownik przestaje z niej korzystać.

Podczas zajęć studenci wcielą się w rolę projektantów stron internetowych. Poznają podstawowe zasady tworzenia czytelnych i przyjaznych dla użytkownika stron. W tym celu wykonają szereg zadań projektowych, podczas których poznane zasady zastosują w praktyce – przeprojektują istniejące strony. Efektem specjalizacji będzie opracowany przez uczestników projekt klikalnych makiet strony internetowej.

Od pierwszych zajęć studenci będą pracować w aplikacji Axure RP, która jest jednym z najpopularniejszych narzędzi do tworzenia makiet stron internetowych.

Prowadzący: Marta Dzikiewicz

2. Kinematografia - tworzymy film animowany

Czy wiesz, że w produkcję filmu animowanego jest zaangażowanych wielu twórców – m.in. scenarzysta, storyboardzista i reżyser?

Animacja jest sztuką opowiadania historii za pomocą ruchomych obrazów, łączy w sobie elementy sztuki filmowej, plastyki oraz literatury. Podczas cyklu zajęć studenci dowiedzą się, jak wyprodukować film animowany oraz poznają podstawy budowania opowieści filmowej. Sprawdzą, co jest potrzebne do stworzenia storyboardów, i przeniosą stworzone scenariusze na obrazy. Poznają narzędzia, którymi posługują się twórcy filmów animowanych oraz wcielą się w rolę filmowca poprzez wspólną realizację krótkich animacji.
Efektem pracy studentów będzie realizacja filmu opartego na technice animacji klocków Lego.

Prowadzący: Marta Chyła-Janicka

SPECJALIZACJE TECHNICZNE:

1. Sztuczna inteligencja
2. Programowanie - jak stworzyć stronę responsywną
3. Elektronika

1. Sztuczna inteligencja - tworzymy inteligentne algorytmy

Czy wiesz, że uczenie maszynowe umożliwia automatyczne tłumaczenie tekstu na różne języki czy rozpoznawanie osób w na zdjęciach? Machine learning, czyli uczenie maszynowe, stosowane jest przez analityków, programistów i naukowców do tworzenia programów komputerowych, które dotychczas były poza ich zasięgiem.

Podczas seminariów studenci poznają tajniki machine learningu, czyli systemów uczących się. Odkryją, jak przy pomocy zbiorów danych wyuczyć program, tak by w przyszłości mógł on automatycznie podejmować decyzje lub akcje. Stworzą logikę programów opartych na uczeniu maszynowym, korzystając z programu SCRATCH i algorytmów sztucznej inteligencji. Ponadto odpowiedzą na pytania, czy uczenie maszynowe umożliwia naśladowanie człowieka przez komputer i odkrycie sposobu działania ludzkiego umysłu jest możliwe.

Zajęcia uświadomią studentom, jak ważną i prężnie rozwijającą się dziedziną nauki jest sztuczna inteligencja. Efektem specjalizacji będzie opracowany przez uczestników projekt interaktywnych programów, który zademonstruje rzeczywiste wykorzystanie sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego.

Prowadzący: dr inż. Przemysław Górecki

2. Programowanie - jak stworzyć stronę responsywną?

Czy wiesz, że ta sama strona będzie wyglądać inaczej w trakcie przeglądania jej na laptopie czy telefonie, a inaczej na tablecie?

Obecnie jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju technologii mobilnych. Na rynku pojawia się coraz więcej urządzeń, na których przegląda się strony internetowe. Jak stworzyć stronę, która wychodzi naprzeciw potrzebom użytkowników? Odpowiedzią są strony responsywne, czyli takie, które w sposób płynny dostosowują się do rozmiarów przeglądarki, a tym samym do rozdzielczości ekranów wszystkich urządzeń – mobilnych i stacjonarnych.

Studenci w procesie tworzenia stron wykorzystają takie technologie webowe jak np. HTML, CSS, JavaScript. Podczas cyklu zajęć studenci zdobędą wiedzę na temat sensoryki urządzeń mobilnych i programowania. Zapoznają się też z niezbędnymi narzędziami w pracy programisty. Wprowadzą również zmiany w funkcjonalności stron z wykorzystaniem bazy danych systemu MySQL.

Efektem zajęć będzie samodzielnie zaprojektowana przez studentów prosta strona responsywna.

Prowadzący: mgr inż. Adam Augustyniak

3. Elektronika - konstruujemy i programujemy urządzenia w Arduino!

Czy wiesz, że w kilka minut możesz skonstruować domową stację pogodową? Za pomocą Arduino można zbudować dosłownie wszystko!

Studenci podczas cyklu warsztatów opanują podstawy elektroniki oraz programowania mikrokontrolerów Arduino. Poprzez samodzielne składanie wybranych układów elektronicznych dowiedza się, do czego służą poszczególne elementy, poznają ich budowę i zasady działania. Efektem specjalizacji będzie skonstruowanie i zaprogramowanie autorskich wynalazków w popularnym Arduino.

Zajęcia na pograniczu robotyki, automatyki, elektroniki i informatyki będą świetną okazją do rozwinięcia umiejętności logicznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów. Wzbogacą również uniwersalną wiedzę z zakresu matematyki i fizyki.

Prowadzący: Paweł Chwietczuk

SPECJALIZACJE SPOŁECZNO-HUMANISTYCZNE:

1. Historia
2. Kryminalistyka z elementami prawa

1. Historia - przenosimy się do czasów PRL

Czy wiesz, że PRL to 45 lat zróżnicowanych pod względem społecznym, politycznym, ekonomicznym i kulturowym?

Podczas cyklu zajęć studenci spróbują odtworzyć rzeczywistość szkolną czasów PRL. Przeprowadzą badania historyczne z wykorzystaniem różnych narzędzi pozyskiwania informacji - materiałów archiwalnych w postaci: dokumentów, fotografii, plakatów oraz wywiadów. Uczestnicy seminariów poznają warsztat pracy historyka w archiwum. Efektem specjalizacji będzie wystawa materiałów zgromadzonych podczas serii badań.

Zajęcia odbędą się w Archiwum Państwowym w Olsztynie. Udział w nich będzie inspiracją do rozwijania zainteresowań historycznych.

Prowadzący: Karolina Strusińska-Pełka

2. Kryminalistyka z elementami prawa- podążamy śladami przestępcy

Jak zabezpieczać ślady i zidentyfikować na ich podstawie sprawcę? Z jakich technik korzystać do przesłuchiwania przesłuchiwać świadków, aby uzyskać odpowiednie informacje?

W trakcie cyklu zajęć studenci poznają wiele zagadnień związanych z kryminalistyką, a także jej prawne aspekty. Prześledzą drogę od popełnienia przestępstwa aż do kryminalistycznej rekonstrukcji zdarzenia. Dowiedzą się, jak zabezpieczyć dowody przestępstwa oraz jak wytypować najbardziej wiarygodnego świadka. Poddając analizie zagadkowe ślady na miejscu zdarzenia, przygotują protokoły kryminalistyczne dotyczące popełnionego przestępstwa.

Efektem pracy studentów będą oględziny miejsca zdarzenia zaprezentowane podczas pokazu. Zajęcia rozwiną umiejętność logicznego myślenia oraz poszerzą wiedzę studentów z zakresu medycyny sądowej, prawa i kryminologii.

Prowadzący: Stella Kamińska