Lista specjalizacji w semestrze wiosennym w roku akademickim 2017/18 - kierunek Nauka do kwadratu w Olsztynie


DYSPROPORCJE SPOŁECZNE I EKONOMICZNE.
To główne zagadnienie wszystkich proponowanych poniżej specjalizacji w semestrze WIOSENNYM:

1. Fotografia
2. Urbanistyka
3. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stara nazwa: Kampania społeczna)
4. Biznes

1. Fotografia - organizujemy wernisaż

Fotografie utrwalają niezwykłe chwile, zdarzenia trwające sekundę lub procesy zachodzące latami.
Spotkania w ramach specjalizacji zapoznają studentów z zawodem fotografa oraz możliwościami wykorzystania aparatu. Uczestnicy zajęć wyszukają i udokumentują przykłady dysproporcji społecznych na terenie Olsztyna. Wykonane zdjęcia zaprezentują w formie wernisażu. Studenci zastanowią się, czy ich wystawa będzie dobrym sposobem na zwrócenie uwagi na problem lokalnych dysproporcji społecznych.
Uwaga: Do uczestnictwa w zajęciach wymagane jest posiadanie własnego aparatu fotograficznego (aparat w telefonie nie będzie wystarczający).

Prowadzący:
Jarosław Poliwko

2. Urbanistyka - tworzymy projekt idealnego miasta

Czy wiesz, że niektóre elementy miasta mogą wzmacniać lub niwelować nierówności społeczne? Począwszy od problemów związanych z poruszaniem się osób na wózkach inwalidzkich, po planowanie osiedli, ulic, transportu i ogólnomiejskie procedury planistyczne. Uczestnicy specjalizacji zaznajomią się z realnymi przykładami rozwiązań architektonicznych z całego świata. Wezmą udział w dyskusji na ten temat i zastanowią się, w jaki sposób udoskonalić miejską zabudowę. Celem specjalizacji jest stworzenie projektu "idealnego miasta" - bez podziałów wpływających negatywnie na jakość życia mieszkańców. Studenci odpowiedzą na pytanie, czy idealne miasto może istnieć, czy to tylko kolejna utopia.

Prowadzący:
mgr inż. arch. Tomasz Birezowski

3. Dziennikarstwo i komunikacja społeczna - pracujemy z kamerą (stara nazwa: Kampania społeczna)

Czy wiesz, że news telewizyjny jest jedną z najpopularniejszych form przekazywania informacji? Porównywany jest także do ogromnego lustra, odbijającego obraz społeczeństwa, razem z jego wadami. Porusza różne tematy - od poważnych do wręcz śmiesznych. Dlatego nasi Studenci przygotują krótkiego newsa zwracającego uwagę na dysproporcje społeczne. Przy tworzeniu nagrań zapoznają się z pracą montażysty oraz językiem branżowym. Będą mieli okazję pracować z kamerą oraz dowiedzą się, na co należy zwrócić uwagę przy wyborze miejsca do nagrywania. Zobaczą również, na czym polega realizacja i obróbka nagrań. Ujęcia wykonane na zajęciach zostaną zmontowane w krótki film, który zostanie zaprezentowany podczas konferencji podsumowującej semestralną pracę.

Prowadzący:
Bartosz Gołębiowski

4. Biznes - zbuduj startup, który pozytywnie zmieni twoje otoczenie

Na pewno dostrzegasz w swojej okolicy pewne rzeczy, które chcesz zmienić, udoskonalić. Dlaczego nie wziąć spraw w swoje ręce i nie założyć biznesu odpowiedzialnego społecznie?
Na pierwszym spotkaniu studenci przygotują pomysły na biznes, a następnie wybiorą jeden i zajmą się jego realizacją podczas kolejnych zajęć. Uczestnicy specjalizacji poznają nowoczesne narzędzia ułatwiające tworzenie projektu oraz zastanowią się nad przyszłością swojej idei. Zdobędą również umiejętności przydatne przy zakładaniu własnego biznesu w przyszłości.

Prowadzący:
Andrzej Sadowski