Lista specjalizacji w semestrze wiosennym w roku akademickim 2018/19 - kierunek Nauka do kwadratu w Olsztynie


Jak będzie wyglądał rynek pracy w przyszłości? Czy zawody znane dzisiaj wciąż będą na nim obecne? Jak przygotować się do tych zmian, jakie kompetencje okażą się kluczowe? Podczas drugiego semestru studenci pochylą się nad zjawiskiem bezrobocia w różnych jego aspektach. Nie zapomną o historii i zmianach, które ukształtowały współczesny rynek pracy, jednak spojrzą też w przyszłość. Nie tylko zdobędą kompetencje, które pozwolą im na skuteczne konkurowanie w przyszłości, ale też sami spróbują ją zaprojektować - tworząc nowe zawody w nowym, zmieniającym się świecie.


Zjawisko bezrobocia to temat przewodni specjalizacji proponowanych w semestrze wiosennym:

1. Historia
2. Analiza i kreowanie trendów
3. Antropologia kulturowa
4. Robotyka

1. Historia - dlaczego niektóre zawody znikają?

Czym zajmował się folusznik, a czym ludwisarz? Czym kaflarstwo warmińskie różniło się od tego znanego z innych regionów? Dlaczego niektóre zawody znamy tylko z przeszłości, a które już wkrótce przejdą do historii? I co myślą o tym wciąż działający ich przedstawiciele?

Podczas zajęć uczestnicy specjalizacji poznają ginące zawody i odwiedzą olsztyńskich rzemieślników. Sami też spróbują swych sił w nieco zapomnianych już fachach (również tych związanych bezpośrednio z regionem Warmii i Mazur), a wykonane przez nich przedmioty zaprezentują podczas wieńczącej semestr minikonferencji. Efektem ich prac będzie reportaż historyczny, którego bohaterami będą spotkane osoby. Studenci spróbują również przewidzieć przyszłość rynku pracy i odpowiedzieć na pytanie: jakie zawody odejdą w zapomnienie już wkrótce, a którym to nie grozi?

Prowadzący: mgr Angelika Rejs, etnolog, pracuje w Dziale Edukacji Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

2. Analiza i kreowanie trendów - jakie będą zawody przyszłości?

W kontekście postępującej automatyzacji pracy, zastępowania ludzi przez roboty, powszechnego wykorzystywania sztucznej inteligencji, coraz częściej mówi się o przyszłym globalnym zagrożeniu bezrobociem. Temu zjawisku można jednak próbować zapobiec. Punktem wyjścia powinno być pytanie: co będziemy robić w przyszłości? Czy będziemy pracować? Jak będzie wyglądała praca? Kto będzie pracował? Jakie kompetencje będzie posiadał człowiek?

Podczas zajęć studenci poznają metody analizowania obecnie panujących trendów. Zbiorą dane i obserwacje, które po grupowej analizie pozwolą im na prognozę przyszłych zmian. Spróbują zaprojektować zawody przyszłości, zdefiniować kompetencje idealnych pracowników, a nawet określić, jak ich obecne wybory wpływają na to, jak będzie wyglądał rynek pracy przyszłości.

Prowadzący: dr Piotr Wasyluk, Instytut Filozofii UWM

3. Antropologia kulturowa – tworzymy przewodnik po kulturach świata

Migracje zarobkowe są w dzisiejszych czasach czymś zupełnie normalnym. Wielu naszych rodaków w poszukiwaniu lepszych warunków pracy decyduje się na zmianę miejsca zamieszkania (szacuje się, że poza granicami kraju żyje już 2,5 miliona Polaków), a i w Polsce coraz częściej gościmy imigrantów, również tych zarobkowych (w 2017 roku wydano ok. 250 tys. zezwoleń na pracę osobom spoza UE). Zderzenie kultur prowadzi często do nieporozumień i konfliktów, ale budzi też ciekawość.

Studenci podczas zajęć poznają inne kultury, obyczaje i tradycje, nauczą się je rozpoznawać i dowiedzą się, jak unikać kulturowych „wpadek”. Stworzą przewodnik po obcych nam zwyczajach, opiszą mile i niemile widziane gesty czy zachowania. Pozwoli im to nie tylko poznać zupełnie „nowe światy”, ale też przygotuje ich na nieuchronne spotkania z przedstawicielami innych kręgów kulturowych. Analizując swoje reakcje i dotychczasowe doświadczenia, studenci postawią się zarówno w sytuacji emigranta zarobkowego, jak i gospodarza goszczącego przybyszów z innego kręgu kulturowego.

Prowadząca: dr hab. Iwona Anna Ndiaye

4. Robotyka - budujemy własnego robota?

Postępujące osiągnięcia techniczne we współczesnym świecie oprócz oczywistych korzyści, niosą także uzasadnione obawy ze strony pracowników fabryk i innych miejsc produkcji. Czy szeroko pojęta automatyzacja i robotyka zastąpią człowieka w wykonywanych czynnościach na stanowiskach pracowniczych (szacuje się, że nawet 57% stanowisk jest tym zagrożone)? Okazuje się, że często w ogólnym rozrachunku pracy nie jest wcale mniej. To człowiek maszyny programuje, naprawia, konserwuje, a maszyna odwdzięcza się powtarzalną, żmudną pracą i wysokiej jakości produktami.

Podczas zajęć studenci zapoznają się z takimi dziedzinami jak mechatronika i robotyka. W trakcie seminariów stworzą prosty model robotycznej ręki sterowanej za pomocą ręki człowieka (tzw. shadow hand – ruchy człowieka będą odwzorowane w ruchach robota). Uczestnicy zajęć przekonają się, jak wygląda cały proces budowy takiego urządzenia. Samodzielnie stworzą projekt, wyprodukują niezbędne elementy techniką druku 3D, zbudują konstrukcję, przetestują ją i wprowadzą poprawki.

Prowadzący: inż. Aleksander Gorgolewski