Lista specjalizacji w semestrze wiosennym w roku akademickim 2017/18 - kierunek Nauka do kwadratu w Warszawie


STARZEJĄCE SIĘ SPOŁECZEŃSTWO - SREBRNE TSUNAMI CZY POTENCJAŁ DO ROZWOJU?
To główne zagadnienie wszystkich proponowanych poniżej specjalizacji w semestrze wiosennym:

1. Neuronauka
2. Biznes
3. Kampania społeczna
4. Rysunek - malarstwo
5. Fotografia
6. Dziennikarstwo
7. Socjologia starości

Za 13 lat co czwarty mieszkaniec Europy będzie miał ponad 65 lat. W polskim społeczeństwie proces starzenia się społeczeństwa następuje najszybciej ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Ta sytuacja ma ogromny wpływ na rozwój gospodarki, powstawanie nowych firm, które tworzą produkty dedykowane najstarszym odbiorcom. Z drugiej strony stawia to coraz większe wyzwania przed medycyną, która musi walczyć z przewlekłymi chorobami, czy, ogólnie rzecz ujmując, procesem starzenia się ludzkiego organizmu.
Podczas zajęć z różnych specjalizacji studenci zmierzą się z wyzwaniami, które stawia przed nami rosnąca w szybkim tempie liczba starszych ludzi.

1. Neuronauka – badamy zmiany zachodzące w mózgu wraz z wiekiem

Czy wiesz, że proces starzenia można zaobserwować w mózgu?
Studenci zapoznają się z zasadami pracy w laboratorium, by móc samodzielnie przeprowadzić doświadczenia molekularne. Porównają mózg młodego i starego osobnika. Dowiedzą się, czym jest denaturacja białek. Samodzielnie przygotują białka do rozdziału elektroforetycznego (SDS-PAGE) i przeprowadzą transfer na membranę poliwinylidenową. Następnie przeprowadzą reakcję enzymatyczną, która pozwoli na zobrazowanie doświadczenia.

Prowadzący:
dr Rafał Czajkowski
Edyta Balcerek
Aleksandra Różycka

2. Interent of Things - projektujemy produkt dla osób starszych

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak ułatwić życie społeczeństwom starzejącym się?

Podczas zajęć studenci zaprojektują i stworzą produkt, który mógłby ułatwić życie osobom starszym i jednocześnie wykorzystywał ideę IoT. Zajęcia będą inspirować do tworzenia innowacyjnych produktów, a także rozwiną umiejętności w zakresie informatyki – dokładnie webdevelopmentu. Studenci zapoznają się z zagadnieniami i problemami związanymi ze starzejącymi się społeczeństwami. Dowiedzą się, czym jest wykluczenie cyfrowe, IoT, brainstorming oraz benchmarketing. Samodzielnie stworzą własny biznes, model biznesowy oraz stronę internetową dla swojego produktu, jego promocji i sprzedaży.

Prowadzący:
Pracownicy Instytutu Naukowo-Doradczego Wings Bridge:
Marcin Darecki
Filip Tużnik


3. Kampania społeczna – zmieniamy postrzeganie osób starszych

Co możemy dać seniorom, a czego się od nich nauczyć?

Czy przez rozwój świata młodzi są bystrzejsi i mądrzejsi od starszych osób? A może seniorzy mogą nam pokazać zupełnie inne spojrzenie na świat? Na zajęciach studenci poznają różne sposoby komunikacji między młodzieżą a seniorami. Efektem zajęć będzie przygotowanie kampanii społecznej aktywizującej obie strony oraz pokazującej, jak wiele mamy sobie wzajemnie do zaoferowania. Zajęcia będą miały formę kreatywnego działania i wykorzystywania wiedzy w praktyce. Układając „klocki kampanii”, studenci nauczą się dobrych praktyk tworzenia kampanii społecznych z wykorzystaniem różnych obszarów i narzędzi PR i marketingu. Będą również kreować wizualizacje i pomysły graficzne.

Prowadzący:
Marcin Pietrowski
Marta Ługowska

4. Rysunek i malarstwo – pokazujemy różne oblicza starości

W jaki sposób można przedstawić starość? Czy starość zawsze musi symbolizować brzydotę, ubóstwo, chorobę?

Podczas cyklu zajęć studenci podejmą trudny temat starości, który nadal pozostaje nieoswojony. Namalują m.in. portret osoby starszej, która będzie pozować podczas zajęć na Akademii Sztuk Pięknych. W trakcie seminariów, tak jak wszyscy malarze, studenci będą aktywnie uczestniczyć we wszystkich etapach tworzenia obrazów. Dowiedzą się, czym jest kompozycja, światłocień, temperatura kolorystyczna i kompozycja. Zwieńczeniem seminariów będzie przygotowany przez uczestników wernisaż. Zajęcia uwrażliwiają studentów na odbiór sztuki, pozwolą poznać różne środki wyrazu w sztuce, a także wyrażać swoje emocje poprzez działania artystyczne.

Prowadzący:
Łukasz Zedlewski

5. Fotografia – uwrażliwiamy innych na problem starości

Bohaterami zdjęć będą seniorzy oraz wszystko, co kojarzymy ze starością.
Studenci spojrzą na zagadnienie starości przez obiektyw. Spróbują pokazać obraz człowieka starego. W trakcie seminariów studenci poznają podstawy fotografii, dokonają też obróbki swoich zdjęć w programie Photoshop. Zwieńczeniem cyklu seminariów będzie wystawa prac.

Do uczestnictwa w zajęciach wymagane jest posiadanie własnego aparatu fotograficznego. Aparat w telefonie komórkowym nie jest wystarczający.

Prowadzący:
Dariusz Baraniok

6. Dziennikarstwo - piszemy własnego bloga

Uczestnicy specjalizacji dziennikarskiej wykorzystają wiedzę zdobytą w czasie zajęć do stworzenia i prowadzenia tematycznego bloga w jednym z serwisów społecznościowych.
Dzięki warsztatom studenci dowiedzą się, w jaki sposób zbierać informacje w bibliotekach, czytelniach czy internecie, a także jak weryfikować pozyskane informacje i dokonywać ich selekcji. Zyskają też praktyczną wiedzę dotyczącą tworzenia relacji z wydarzenia oraz przeprowadzania wywiadu. Przekonają się, jak napisać dobry, krótki i ciekawy tekst oraz jak dobrać do niego interesujące zdjęcia. Dzięki zdobytym umiejętnościom stworzą serię wpisów poświęconą zagadnieniom starości.

Prowadzący:
Piotr Czerwiński

7. Socjologia starości - rozwijamy inteligencję generacyjną

Co to znaczy być inteligentnym? No jasne, że wszyscy wiemy. Ale w jakich obszarach jesteśmy inteligentni? Inteligencji językowej czy społecznej, a może przyrodniczej lub przestrzennej? A gdybyśmy mieli szansę poznać i rozwinąć swój potencjał inteligencji generacyjnej? Tylko co to znaczy?!
IG to zdolność rozumienia innych ludzi bez względu na wiek czy pokolenie które reprezentują, to umiejętność komunikowania się ponad podziałami, a zwłaszcza stereotypami związanymi z wiekiem. Jak łatwo przychodzi nam wyobrażenie siebie samych w innym wieku niż ten, w którym dziś jesteśmy? W jaki sposób widzimy siebie starszego? Młodszego? Jak to jest? Fajnie czy nie? To uczucie zależy od nas czy innych? Jeśli chcecie poznać odpowiedzi na te i inne nurtujące pytania związane z życiem w społeczeństwie zróżnicowanym pokoleniowo – te zajęcia i warsztaty są z pewnością dla was.
Prowadzący:
dr Magdalena Rosochacka-Gmitrzak, Członkowie Towarzystwa Inicjatyw Twórczych ę