Lista specjalizacji w semestrze wiosennym w roku akademickim 2018/19 - kierunek Nauka do kwadratu w Warszawie


KONFLIKTY NA ŚWIECIE

To główne zagadnienie wszystkich proponowanych poniżej specjalizacji w semestrze wiosennym:

1. Mikrobiologia
2. Medycyna ratunkowa
3. Stosunki międzynarodowe
4. Aktorstwo
5. Komiks reporterski i artystyczna infografika
6. Robotyka
7. Prawa Człowieka

Współcześnie na świecie toczy się około kilkudziesięciu konfliktów różnego typu, w tym wojny domowe, spory etniczne, rebelie czy konflikty graniczne. Dochodzi do nich prawie na każdym kontynencie. Czy konflikty to problem polityczny, społeczny, biologiczny czy kulturowy? Dlaczego na świecie pojawiają się konflikty? Skąd bierze się lęk przed przyjmowaniem uchodźców? Czy migracje ludności między krajami i kontynentami to źródło, czy efekt toczących się konfliktów? W jaki sposób nowe technologie są wykorzystywane na wojnie? Jak przestrzegane są prawa człowieka na terenach zagrożonych konfliktem?

Studenci podczas seminariów przyjrzą się aspektom społeczno-kulturowym, przyrodniczym, a nawet technologicznym problemu, jakim są konflikty na świecie, i poszukają odpowiedzi na wyżej postawione pytania.

1. Mikrobiologia - sprawdzamy wpływ masowych wędrówek ludzi na zmiany zachodzące w naszym organizmie

Czy wiesz, że bakterie mogą dostarczyć informacji o migracji naszych przodków, którzy wielokrotnie byli zmuszeni do ucieczki z powodu toczonych walk czy zmian klimatu?

W trakcie zajęć uczestnicy zgłębią wiedzę na temat podstawowych technik biologii molekularnej, które posłużą im do samodzielnego wytypowania głównych gatunków bakterii bytujących na ciele człowieka. Studenci wspólnie z prowadzącym zastanowią się, czy środowisko, w którym żyjemy, wpływa istotnie na zmiany zachodzące w organizmie człowieka. Poznają też zagrożenia wynikające z migracji ludności, w tym problem rozprzestrzeniania się wśród bakterii genów oporności na antybiotyki. Studenci zostaną także wprowadzeni w tematykę wykorzystania broni biologicznej oraz największych epidemii w dziejach ludzkości.

Prowadzący: Jagoda Płaczkiewicz

2. Medycyna ratunkowa - sprawdzamy, jak w sytuacji nagłego zagrożenia życia działają służby ratunkowe

Czy wiecie, że są cztery rodzaje karetek pogotowia i w zależności od rodzaju zdarzenia dyspozytor wysyła karetkę P, T, S lub N?

Medycyna ratunkowa to dziedzina medycyny mająca zastosowanie nie tylko w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Jest ważna także w wielu przypadkach nagłego zagrożenia zdrowia i życia: z powodu zagrożeń pochodzących z zewnątrz, takich jak urazy, zatrucia czy bioterroryzm.

Podczas cyklu zajęć studenci zapoznają się z podstawami medycyny ratunkowej. Dowiedzą się, w jaki sposób służby ratunkowe przygotowują się do zabezpieczenia imprez masowych, takich jak EURO 2012 czy szczyt NATO. Sprawdzą, jak wygląda współpraca i komunikacja różnych służb ratunkowych podczas zdarzenia na masową skalę. Zbadają, czy aktualne procedury sprawdzają się w każdej sytuacji i na czym polega segregacja poszkodowanych oraz postępowanie przedszpitalne. Samodzielnie wykonają analizy ryzyka na podstawie wcześniej przygotowanych scenariuszy zdarzeń i zaplanują zabezpieczenie przykładowych imprez masowych.

Prowadzący: Aneta Binkowska

3. Stosunki międzynarodowe - wyzwania migracji międzynarodowych w dobie współczesnych konfliktów

Czy wiecie, że liczbę migrantów na świecie szacuje się aż na 258 milionów (na rok 2017)? To odpowiada liczbie ludności zamieszkującej łącznie Francję, Włochy, Niemcy i Hiszpanię.

Migracje dotyczą każdego zakątka globu i stanowią wyzwanie dla współczesnego świata. Podczas zajęć studenci zbadają, co powoduje, że ludzie decydują się na migrację. Dowiedzą się, czym jest migracja przymusowa i co jest jej przyczyną. Sprawdzą, w jaki sposób ludzie migrują i na podstawie czego wybierają konkretne miejsce. Przeanalizują też, z jakimi problemami muszą zmierzyć się społeczeństwa przyjmujące imigrantów. Studenci zastanowią się również nad korzyściami migracji. Zwieńczeniem cyklu zajęć będzie przygotowanie, na podstawie przeprowadzonych analiz migracji przymusowej, poradnika, który pomoże społeczeństwom przyjmującym w integracji migrantów.

Prowadzący: dr Justyna Nakonieczna

4. Aktorstwo - opowiadamy o problemach współczesnego świata

Czy temat różnic kulturowych i genezy konfliktów na świecie można pokazać tylko za pomocą filmu lub reportażu prasowego? Czy na podstawie raportu Międzynarodowej Organizacji do Spraw Migracji da się stworzyć przedstawienie?

Podczas seminariów studenci zderzą własne wyobrażenie wojen i migracji - z ich przedstawieniem w ważnych tekstach kultury. Dowiedzą się, jak odpowiednio interpretować tekst, pracować głosem oraz jak świadomie wykorzystywać gesty. Przejdą przez szereg zadań aktorskich. Osobiście doświadczą, jak aktor pracuje nad kreacją postaci. Zajmą się strukturą dramatyczną i spróbują znaleźć odpowiedź na pytanie, czym jest tożsamość kulturowa we współczesnym świecie. W twórczej pracy stworzą własny autorski przekaz teatralny, który zmusi do dyskusji i refleksji nad genezą konfliktów na świecie.

Prowadzący:

Alicja Borkowska

5. Komiks reporterski i artystyczna infografika - sprawdzamy, jak sztuka może przekazywać informacje o współczesnym świecie.

Komiks to idealne medium dla reportera, łączące precyzję literatury z możliwością dokumentalnego przedstawiania ludzi, obiektów i miejsc dostępną jedynie sztukom wizualnym. W przeciwieństwie do fotografa, rysownik musi tylko być świadkiem wydarzenia i to nie bezpośrednim - rysować może potem.

Reporterska odnoga komiksów to już gatunek sam w sobie - w ostatnich latach powstały dokumentalne albumy o najważniejszych konfliktach zbrojnych na świecie, o polityce, o obyczajowym tabu.

Scenarzysta i rysownik komiksów, Daniel Chmielewski, poprowadzi studentów przez wszystkie zagadnienia potrzebne do analizowania rzeczywistości, interpretowania jej i przedstawiania wniosków w formie wizualnej narracji.

Prowadzący:
Daniel Chmielewski

6. Robotyka - projektujemy innowacyjne urządzenia

Robotyka to jedna z najlepiej i najszybciej rozwijających się dziedzin wiedzy, która w niedalekiej przyszłości zrewolucjonizuje niemal każdy element naszego życia.

Walki robotów możemy oglądać jedynie w filmach fantastyczno-naukowych lub grach komputerowych. Coraz częściej jednak słyszy się, że roboty w przyszłości zmienią również pola bitew. Już teraz w wojsku roboty są wykorzystywane do pomocy przy przenoszeniu ciężkich materiałów lub w rozbrajaniu niebezpiecznych ładunków wybuchowych, a ich rozwój postępuje z każdym kolejnym dniem.

Studenci podczas cyklu zajęć opanują podstawy elektroniki. Dowiedzą się, jak działają i do czego służą poszczególne elementy elektroniczne. Poznają techniczne podłoże budowania robotów służących do celów militarnych. Pogłębią wiedzę z programowania między innymi mikrokontrolerów oraz poznają tajniki protokołów komunikacyjnych urządzeń. Zaprojektują i skonstruują własny prototyp robota, którego głównym celem będzie pomoc na terenie zagrożonym działaniami zbrojnymi.

Prowadzący: Bartłomiej Połomski, Edyta Wyszomirska, Koło Naukowe Elektrotechniki w Systemach Transportowych KNEST

7. Prawa człowieka - sprawdzamy, czy prawa człowieka są przestrzegane we współczesnym świecie

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw - głosi Art. 1 Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Jak to wygląda we współczesnym świecie? Czy równość, wolność i godność są wartościami równorzędnymi dla wszystkich ludzi? Czy łamanie praw człowieka to jedynie problem krajów słabo rozwiniętych?

Podczas seminarium studenci sprawdzą, co się dzieje, kiedy prawa są łamane oraz w jaki sposób się je chroni. Poszerzą swoją wiedzę na temat przynależnych nam praw. Bazując na prawdziwych przykładach z historii, zdobędą wiedzę i umiejętności, by reagować na przypadki ich łamania. Sprawdzą, czy we współczesnym społeczeństwie kształtowane są postawy tolerancji, szacunku i zrozumienia dla poszanowania praw człowieka. Zwieńczeniem seminarium będzie zaplanowanie i stworzenie kampanii społecznej opowiadającej o ważnym problemie, jakim jest łamanie praw człowieka we współczesnym.

Prowadzący: Dominika Sokołowska