Lista specjalizacji na rok 2017/18 - kierunek Mistrz i uczeń we Wrocławiu


SPECJALIZACJE PRZYRODNICZE:

1. Mikrobiologia przemysłowa
2. Mykologia
3. Wirusologia

1. Mikrobiologia przemysłowa - badamy mikroogranizmy w kosmetykach i produktach spożywczych

Czy wiesz, że każda partia leków i kosmetyków, zanim trafi na półki sklepowe, musi zostać poddana badaniom czystości mikrobiologicznej? W jakim celu robi się te badania?

Podczas seminariów studenci sprawdzą, w jaki sposób naukowcy wykorzystują wiedzę o mikroorganizmach w inżynieryjnych procesach przemysłowych oraz w produkcji produktów spożywczych. Przeprowadzą analizę czystości mikrobiologicznej suplementów diety oraz kosmetyków i sprawdzą ich przydatność do użycia. Podczas badań w laboratorium zaobserwują, jak bakterie produkują do środowiska związki, które szkodzą innym organizmom. Uczestnicy zajęć dowiedzą się także, jak przebiega produkcja antybiotyków. Przeprowadzą mikrobiologiczne testy produktów spożywczych. Będą także monitorować szkodliwą dla człowieka mikroflorę.

Zajęcia wprowadzą studentów w podstawowe zagadnienia mikrobiologii przemysłowej. Rozszerzą wiedzę z zakresu biologii, a także pozwolą doskonalić warsztat laboratoryjny.

Prowadzący: Emil Paluch

2. Mykologia - badamy grzyby w naszym otoczeniu

Czy wiesz, że zarodniki grzybów to najliczniejsza grupa cząstek biologicznych obecnych w powietrzu? Czy są one groźne dla człowieka?

Podczas cyklu seminariów studenci, wykonując doświadczenia, sprawdzą obecność grzybów w otaczającym nas środowisku. W laboratorium przeprowadzą izolacje grzybów z powietrza, produktów spożywczych, a także tkanek roślinnych. Nauczą się rozpoznawać podstawowe struktury makro i mikroskopowe grzybów strzępkowych, pozwalające odróżnić od siebie różne gatunki grzybów. Przeprowadzą obserwacje mikroskopowe wyizolowanych kolonii grzybów. Dowiedzą się także, jaką rolę odgrywają grzyby strzępkowe w codziennym życiu, a także gdzie bytują te organizmy. Efektem całosemestralnej pracy będzie kolekcja hodowli szalkowych grzybów strzępkowych.
Zajęcia wprowadzą studentów w podstawowe zagadnienia wiedzy o mikroorganizmach, jakimi są grzyby. Rozszerzą wiedzę z zakresu biologii, a także pozwolą doskonalić warsztat laboratoryjny.

Prowadzący: Maciej Rdzanek

3. Wirusologia - projektujemy lek i szczepionkę

Czy wiesz, że historia odkryć szczepionek rozpoczęła się już w starożytnych Chinach?

Podczas seminarium studenci poznają podstawy dotyczące budowy i funkcjonowania wirusów, a także różne metody ich hodowli w laboratorium badawczym. Uczestnicy zajęć przeprowadzą barwienia komórek i ich obserwacje pod mikroskopem wyposażonym w kamerę.
Sprawdzą, jakie choroby wywoływane są przez wirusy, i zapoznają się z metodami ich leczenia. Studenci przeprowadzą w laboratorium eksperymenty i przeanalizują działanie czynników fizycznych i chemicznych na wybrane wirusy. Wykonają też izolację wirusowego materiału genetycznego z hodowli komórkowej i wykryją wirus, stosując metodę PCR oraz kasetkowy test immunoprecypitacyjny. Poznają w ten sposób najważniejsze narzędzia do wykrywania wirusów. Wykonają także posiewy szczepów bakteryjnych oraz bakterii.

Zajęcia będą okazją do rozwinięcia wiedzy z zakresu biologii. Podczas cyklu seminariów studenci sprawdzą, jak wirusy są wykorzystywane w nauce i medycynie. Efektem całosemestralnej pracy będzie projekt leku i szczepionki przeciwko wirusowi. Do wykonania projektu studenci wykorzystają elementy metody Design Thinking.

Bakterie i wirusy wykorzystywane podczas zajęć nie są zagrożeniem dla zdrowia studentów.

Prowadzący:
dr Katarzyna Zwolińska, mgr Olga Błachowicz

SPECJALIZACJE ARTYSTYCZNE:

1. Projektowanie gier komputerowych
2. Komiks
3. Pantomima

1. Projektowanie gier komputerowych - tworzymy moodboard do gry komputerowej

Ponad 13 milionów osób w Polsce gra w gry komputerowe! A ile osób je tworzy i w jaki sposób? Jaka jest rola artystów w tym procesie?

Podczas cyklu seminariów studenci sprawdzą, od czego zaczyna się proces tworzenia gier komputerowych i w jaki sposób pracują artyści koncepcyjni. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, jakie elementy są ważne podczas projektowania gry, aby miała ona szansę na osiągnięcie sukcesu. Stworzą własny moodboard, zaczynając od określenia klimatu i głównych emocji, jakie będą mu towarzyszyć. Zaprojektują odpowiednią kompozycję, kolory oraz światło, a także charakter elementów. Nauczą się, jak najtrafniej przedstawiać przejmujące i wspaniałe obrazy ze snów i marzeń, tak aby uzyskać odpowiednią reakcję odbiorcy.

Zajęcia będą okazją do rozwijania kreatywnego myślenia oraz swobodnego tworzenia. Studenci sprawdzą, w jaki sposób nowoczesne technologie czerpią ze sztuk plastycznych.

Prowadzący: Konrad Czernik

2. Komiks - tworzymy album komiksowy

Za pierwszy komiks uważa się powstałą w 1896 roku w USA serię o przygodach Żółtego Bobasa. Co sprawiło, że ta forma wyrazu zyskała tak dużą sławę i do dziś cieszy się ogromną popularnością?

Podczas seminariów studenci poznają genezę historyjek obrazkowych. Sprawdzą, jakimi zasadami rządzą się podstawy kadrowania filmowego i komiksowego. Przekonają się, czym jest storyboard. Odkryją także, dlaczego nad niektórymi graficznymi nowelami pracuje sztab ludzi. Każdy student będzie mógł wcielić się w rolę scenarzysty, rysownika i kolorysty. Efektem projektu wykonywanego przez studentów będzie pełnoprawny album komiksowy, opowiadający pełną zamkniętą historię.

Zajęcia będą okazją do rozwijania kreatywnego myślenia, swobodnego tworzenia oraz doskonalenia warsztatu rysownika.

Prowadzący: Paweł Wojciechowicz

3. Pantomima - tworzymy iluzje sceniczne

Kim jest aktor-mim? Czym się zajmuje? Jak to robi, że potrafi pokazać niewidzialne przedmioty? W jaki sposób ożywia przestrzeń sceniczną i buduje postać teatralną?

Podczas seminariów studenci przekonają się, jak można pobudzać wyobraźnię za pomocą gestów. Poznają technikę pantomimy, nauczą się tworzyć iluzję, identyfikować z przestrzenią i przedmiotem. Pod okiem specjalistów będą doskonalić warsztat aktorski. Poznają także tajniki sztuki gestu. Inspiracją do teatralnej przygody będzie literatura, muzyka i malarstwo. Efektem całosemestralnej pracy będzie krótka etiuda teatralna, w której studenci zaprezentują zdobyte umiejętności.

Zajęcia będą okazją do rozwijania wyobraźni i wrażliwości emocjonalnej. Uczestnicy zajęć wykorzystają indywidualne umiejętności w pracy zespołowej.

Prowadzący:
Agnieszka Charkot, Artur Borkowski

SPECJALIZACJE TECHNICZNE:

1. Kosmonautyka
2. Elektronika

1. Kosmonautyka - budujemy balon stratosferyczny

Czy wiesz, że warunki panujące na wysokości 20-30 km nad poziomem morza są zbliżone do tych panujących w kosmosie?

Podczas seminariów studenci sprawdzą, jak naukowcy badają kosmos, przebywając na Ziemi. Poznają historię powstawania balonów stratosferycznych i ich wykorzystywania w nauce. Dowiedzą się także, jakie zadania spełniają balony stratosferyczne w badaniach przygotowujących misje kosmiczne. Łącząc wiedzę z zakresu fizyki i inżynierii, zaprojektują i zbudują własny balon stratosferyczny. Podczas pracy projektowej studenci będą analizować m.in. warunki panujące w stratosferze oraz wpływ promieni UV na eksperyment.

Zajęcia będą okazją do pogłębienia wiedzy o prawach fizyki, a także poznania technik konstrukcji i projektowania nowoczesnych rozwiązań.

Prowadzący: Szymon Gryś

2. Elektronika - konstruujemy inteligentne urządzenia

Czy wiesz, że w ciągu 5 lat w naszych domach będzie nawet 500 urządzeń bezustannie łączących się z siecią i wymieniających z nią informacje?

W czasie warsztatów studenci odkryją, że elektronika otacza nas na każdym kroku. W grach, urządzeniach, domach, pojazdach, a nawet w ścianach i podłodze. Znajdziemy ją wodzie, na ziemi i w powietrzu! Studenci, samodzielnie składając wybrane układy elektroniczne, poznają ich budowę i zasadę działania. Skonstruują urządzenia wykorzystujące różne czujniki i zaprogramują własne układy w popularnym Arduino.
Zajęcia na pograniczu robotyki, automatyki, elektroniki i informatyki będą świetną okazją do rozwinięcia umiejętności logicznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów. Wzbogacą również uniwersalną wiedzę z zakresu matematyki i fizyki.

Prowadzący:
Jakub Zieliński, Dawid Stanasiuk

SPECJALIZACJE SPOŁECZNE:

1. Gospodarka
2. Design thinking

1. Gospodarka - zakładamy firmę

Jednym z najwyżej wycenianych startupów na świecie jest Snapchat, którego wartość obecnie szacuje się na 16-20 miliardów dolarów. Dlaczego osiągnął taki sukces?

Jak założyć firmę? Jak stworzyć biznesplan? Jak zaprojektować i zrealizować kampanię marketingową? Podczas seminariów studenci sprawdzą, jak przebiega proces tworzenia własnego biznesu. Pracując nad projektem firmy, nauczą się planować, działać w zmiennym środowisku oraz pracować w grupie. Sprawdzą, czym tak naprawdę jest przedsiębiorczość, i przekonają się, dlaczego bycie przedsiębiorczym wymaga aktywności. Podjęte przez studentów działania wyposażą ich w wiedzę niezbędną do uruchomienia działalności gospodarczej.

Zajęcia będą okazją do rozwijania kreatywnego myślenia i swobodnego tworzenia, a także kształcenia umiejętności analitycznego myślenia.

Prowadzący:
Anna Kuropka-Bułkowska

2. Design thinking - realizujemy projekt

Czy wiesz, że z innowacyjnych rozwiązań opracowanych w oparciu o metodę Design Thinking korzystają takie firmy jak IKEA, Lufthansa, Bayer czy Siemens?

Podczas seminariów studenci sprawdzą, jak dzięki stosowaniu metody Design Thinking można nie tylko wykreować, ale również wdrożyć nowatorskie rozwiązania. Uczestnicy zajęć wejdą w skład interdyscyplinarnego zespołu, który będzie realizować krok po kroku wszystkie etapy metody, wykorzystując zestaw narzędzi oraz technik. Studenci stworzą prototyp innowacyjnego miasta, odpowiadającego na potrzeby jego mieszkańców. Celem pracy zespołu będzie wygenerowanie oryginalnego rozwiązania oraz przetestowanie jego działania już na etapie prototypowania.

Zajęcia pozwolą studentom zrozumieć metodę, która jest podstawą rozwoju największych korporacji na rynku. Będą okazją do rozwijania umiejętności kreatywnego myślenia, ekspresji twórczej oraz kompetencji niezbędnych do pracy w zespole.

Prowadzący: Adrianna E. Jóźwiak-Manson, Robert Marciniak