Lista specjalizacji w semestrze jesiennym w roku akademickim 2018/19 - kierunek Nauka do kwadratu we Wrocławiu


Migracje występowały w naszej historii od zawsze. Dawniej przemieszczały się całe plemiona w poszukiwaniu nowych przestrzeni lub uciekając przed zagrożeniami naturalnymi, natomiast dziś jest to coraz częściej akt indywidualny. Migracje ze wsi do miast, kryzys uchodźczy, katastrofy ekologiczne czy wyjazdy pracownicze tworzą cały wachlarz różnych przyczyn przemieszczania się ludzi. Podczas pierwszego semestru studenci wszystkich specjalizacji zastanowią się nad wyzwaniami, które niesie za sobą zjawisko migracji i możliwymi rozwiązaniami, które mogą zaproponować różne gałęzie nauki.

Poniżej proponujemy następujące specjalizacje w semestrze jesiennym:

1. Game design
2. Miasta przyszłości
3. Chemia
4. Creative writing
5. Wielokulturowość

1. Game design - programujemy gry z misją
(IT / Nowe technologie)

Gry komputerowe, które dawniej służyły tylko rozrywce, dziś wykraczają poza ramy czystej zabawy. Serious games to nowa koncepcja, dzięki której grając, możemy dobrze się bawić oraz zdobywać wiedzę albo pracować nad rozwiązywaniem ważnych problemów społecznych.

W trakcie cyklu zajęć studenci przeprowadzą projekt badawczy i sprawdzą, z jakich narzędzi mogą korzystać programiści, żeby wpływać na rozwiązywanie globalnych problemów. Przeanalizują problem migracji i spróbują osadzić rolę projektanta czy programisty w szerszym kontekście odpowiedzialności społecznej. Ponadto zaprojektują i zaprogramują grę edukacyjną na temat migracji.

W czasie seminariów studenci skupią się na wybranych aspektach problemu migracji i zgłębią tajniki programu Unity. Efektem ich pracy będzie gra komputerowa składająca się z kilku poziomów.

Prowadząca: mgr Anna Mizerska

2. Miasta przyszłości - projektujemy miasta, które pomieszczą wszystkich ludzi
(Architektura / Urbanistyka)

Według wyliczeń ONZ blisko 900 milionów osób mieszka dziś w slumsach lub na obrzeżach miast w skrajnie trudnych warunkach. Do 2030 roku liczba mieszkańców miast ma wzrosnąć do 60% populacji ziemi. Oznacza to wyludnienie wsi i kumulację ludzi w dużych ośrodkach miejskich.

Jaką rolę w procesach migracji i osiedlania w miastach odgrywają architekci i urbaniści? Jak mogą przeciwdziałać wykluczeniom społecznym związanym z globalnym problemem mieszkaniowym? Jak zaprojektować przestrzeń, która pomieści wszystkich ludzi i jednocześnie będzie wygodna do życia?

Podczas specjalizacji studenci zbadają problemy związane z rozwojem miast w przyszłości oraz stworzą własne rozwiązania zagospodarowania wybranych przestrzeni. Przejdą przez wszystkie etapy pracy: od koncepcji, przez projektowanie architektoniczno-urbanistyczne, aż do realizacji pomysłu w postaci wizualizacji.

Efektem ich pracy będą makiety zaprojektowane między innymi z elementów stworzonych przy pomocy druku 3D.

Prowadzący: mgr inż. Robert Skrzypczyński

3. Chemia - badamy autentyczność dzieła sztuki w laboratorium
(Chemia)

Od wieków ludzie ze świata nauki i sztuki opuszczali swoje domy rodzinne, żeby wyruszyć w najdalsze zakątki świata i zdobywać wiedzę. Innym powodem migracji były konflikty zbrojne, prześladowania czy klęski żywiołowe. Jak migracje wpływają na wymianę wiedzy czy dóbr kultury? Czym skutkują dawne migracje w dzisiejszym świecie? Jak określić pochodzenie i autorstwo dzieł sztuki, które migrowały wraz z ludźmi? Jaką rolę w tym procesie odgrywają chemicy?

Studenci będą pracować nad autentycznym projektem badawczym realizowanym przez wrocławskich naukowców. Poznają i wykorzystają różne techniki analizy laboratoryjnej, by weryfikować autentyczność dzieł sztuki i badać jego pochodzenie. Sprawdzą także, w jaki sposób osiągnięcia współczesnej chemii wpływają na wiedzę o świecie i migracjach ludzi sprzed kilkuset lat.

Efektem pracy badawczej studentów będzie raport oraz katalog metod chemicznych i fizykochemicznych używanych do badania autentyczności dzieł sztuki.

Prowadząca: mgr Monika Czarnecka

4. Creative writing - tworzymy historie, które zmieniają świat
(Literatura)

Victor Hugo zasiadał do pisania ze swoim kotem na ramieniu, a Ernest Hemingway wstawał codziennie przed 6:00, wraz z pierwszymi promieniami słońca. Martin Caparrós swoją najnowszą książkę poświęconą osobistym historiom migrantów sam tworzył w drodze, pisząc w samolotach, kawiarniach i hotelowych pokojach. Jak pracują wielcy pisarze?

Opowieści od zawsze poruszały ludzką wyobraźnię, opisywały i wyjaśniały świat oraz inspirowały do przemyśleń. Dziś literatura dotyka ważnych tematów i tworzy historie, które niejednokrotnie starają się pokazać zawiłe i skomplikowane sprawy dotyczące ludzkiego życia, świata oraz jego globalnych problemów.

Jak stworzyć historię, która będzie kształtować postawy i zwiększać świadomość społeczną w obszarze globalnego problemu migracji? Studenci podczas seminariów przeprowadzą projekt i poznają różne techniki pracy z tekstem oraz narzędzia, które pomogą im tak budować narrację i kompozycję, aby osiągnąć zamierzony cel. Uczestnicy zajęć dowiedzą się także, jak pisarze mogą promować swoje dzieła, na przykład w mediach społecznościowych, i jak wygląda proces wydawniczy.

Efektem pracy studentów będzie publikacja tekstów inspirowanych historiami migracji.

Prowadzący: mgr Waldemar Mazur

5. Wielokulturowość - badamy doświadczenia migracyjne wybranych mieszkańców Wrocławia
(Socjologia/Antropologia)

Wielokulturowość to już nie tylko domena Stanów Zjednoczonych, a coraz częściej zjawisko, które możemy zaobserwować w wielu miastach europejskich. Na obrzeżach Londynu powstają dzielnice zamieszkałe głównie przez ludzi z kręgów kultury pakistańskiej, hinduskiej czy chińskiej. Intensywne migracje i turystyka przyczyniają się do coraz częstego spotkania z osobami pochodzącymi z innych krajów.

We Wrocławiu mieszka dziś ponad 14 tysięcy obcokrajowców, którzy zdecydowali się zmienić miejsce zamieszkania. Dlaczego tu przybyli? Jak wygląda ich życie w nowym miejscu? Z jakich kręgów kulturowych pochodzą?

W czasie seminariów studenci zrealizują projekt badawczy i sprawdzą, jakimi metodami badawczymi posługują się współcześni socjologowie i antropologowie. Przeprowadzą wywiady z cudzoziemcami mieszkającymi we Wrocławiu oraz zbiorą informacje dotyczące osobistego doświadczenia migracyjnego i adaptacyjnego tych osób, a także ich obserwacje i wrażenia dotyczące szerszego kontekstu życia imigrantów we Wrocławiu.

Efektem specjalizacji będą mapy doświadczeń, opracowane na bazie zebranych wcześniej informacji.
Prowadząca: Magdalena Szymańska, Fundacja Go&Act