Lista specjalizacji w semestrze wiosennym w roku akademickim 2017/18 - kierunek Nauka do kwadratu we Wrocławiu


ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA - PROBLEM LOKALNY CZY GLOBALNY?

To główne zagadnienie wszystkich proponowanych poniżej specjalizacji w semestrze wiosennym.

1. Teatr
2. Bioindykacja
3. Wzornictwo przemysłowe
4. Zdrowie
5. Chemia polimerów
6. Programowanie
7. Grafika 3D (brak wolnych miejsc)

1. Teatr - tworzymy angażującą sztukę teatralną

Wraz ze wzrostem liczby ludności na Ziemi i rozwojem przemysłu, wzrosła liczba zanieczyszczeń w środowisku. W miastach rosną góry śmieci, które zagrażają przyrodzie. Aby zmniejszyć ilość odpadów, należy przekonywać społeczeństwo do ich powtórnego przetwarzania. Środowisko artystyczne - aktorzy, reżyserzy, scenografowie czy scenarzyści swoją pracą mogą przyczyniać się do zmiany nastawienia społeczeństwa do różnych problemów.
Odpady mogą być wielokrotnie używane, ale w jaki sposób mogą stać się bazą dla rekwizytów teatralnych? Jakimi formami teatralnymi aktorzy mogą zachęcać widzów do świadomego użytkowania świata? W trakcie cyklu seminariów studenci stworzą spektakl teatralny zwracający uwagę na problem braku segregacji odpadów. Przygotują również scenografię - niezbędna będzie kreatywność, wyobraźnia przestrzenna i trochę siły.
Zajęcia uświadomią młodzieży, że każde zagadnienie dotyczące otaczającego nas świata może stać się tematem dzieła sztuki, także teatralnego. Seminaria będą dla studentów okazją do trenowania umiejętności aktorskich, szansą na rozwój kompetencji niezbędnych w środowisku szkolnym, a w przyszłości także zawodowym (np. umiejętność autoprezentacji, komunikacji, pracy zespołowej).

Prowadzący: mgr Martyna Witowska - aktorka Teatru Ad Spectatores, nauczyciel - instruktor teatru w Centrum Edukacji Kulturalnej Dzieci i Młodzieży


2. Bioindykacja - badamy stan środowiska przyrodniczego

Czy wiesz, że rzeżucha jest roślinnym odpowiednikiem myszy laboratoryjnej?
Idea bioindykacji opiera się na spostrzeżeniu, że zmiany zachodzące w środowisku mają wpływ na występowanie gatunków oraz ich zdrowie i reakcje. Reakcja organizmu zależy od rodzaju i intensywności skażenia oraz gatunku wykorzystywanego jako wskaźnik. Istotną rolę w ocenie stopnia zanieczyszczenia środowiska substancjami toksycznymi odgrywają rośliny zwane fitoindykatorami.
W jaki sposób można wykorzystać rośliny do zbadania zanieczyszczenia środowiska? Studenci przeprowadzą szereg doświadczeń laboratoryjnych i terenowych wykorzystujących bioindykatory roślinne. Będą mieli okazję pracować w specjalistycznym laboratorium oraz korzystać ze sprzętów na co dzień używanych przez naukowców Uniwersytetu Wrocławskiego.
Zajęcia rozszerzą wiedzę z zakresu biologii, pokażą praktyczne zastosowania tej dziedziny w życiu i zainspirują do dalszego jej odkrywania. Seminaria są dla młodzieży okazją do poszerzania wiedzy z obszaru nauk przyrodniczych i rozwijania umiejętności analitycznego myślenia.

Prowadzący: dr Ludmiła Polechońska, Uniwersytet Wrocławski

3. Wzornictwo przemysłowe - projektujemy świadomie i z pomysłem

Czy z tworzyw można stworzyć tkaninę? A może z kokosa, ananasa albo mleka? Jak projektować produkty, które po przetworzeniu będą mogły nam dalej służyć? Dlaczego 70% nieprzetwarzalnych śmieci produkuje przemysł tekstylny, którego wytwory znajdują się w naszych szafach?
Wzornictwo przemysłowe można porównać do układanki - zbiera w jeden obraz niepasujące do siebie na pierwszy rzut oka puzzle. Jakie? W czasie cyklu zajęć studenci zaprojektują obiekty, które będą zawierać elementy owej układanki: funkcjonalność, do niej dołożą kolejne - formę, konstrukcję, ekonomię, technologię, materiał, ergonomię. Ostatnimi czasy pojawiło się zapotrzebowanie na jeszcze jeden istotny składnik, czyli świadome, ekologiczne projektowanie. I na tym obszarze skupią się również uczestnicy podczas cyklu zajęć. Dodatkowo zastanowią się nad tym, czym jest nadkonsumpcjonizm, a czym biodegradowalność. Podczas zajęć studenci przejdą przez cały proces, złożą całą układankę projektową, aż od idei do działającego prototypu, dokonując jednocześnie wnikliwej analizy puzzla ekologicznego.
Zajęcia uświadomią młodzieży, jak ważne jest świadome użytkowanie i przetwarzanie różnych produktów i materiałów. Zajęcia z pewnością rozwiną twórcze myślenie uczestników.

Prowadzący: Renata Wites-Krzyżanowska, Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta

4. Zdrowie - moda, szansa czy zagrożenie? - przygotowujemy przewodnik dla dbających o zdrowie

Na jakość naszego zdrowia wpływają 4 czynniki: czynniki biologiczne w 20%, środowisko fizyczne w 20%, opieka zdrowotna w 10% oraz styl życia w 50%. Czy bieganie w smogu jest dla nas zdrowe?
W trakcie seminariów studenci oszacują korzyści i zagrożenia związane z uprawianiem sportu (podejmowaniem aktywności ruchowej) w środowisku o niskiej jakości powietrza. Wskażą również praktyczne rozwiązania zmniejszające ryzyko negatywnego wpływu zanieczyszczeń środowiska na zdrowie i funkcjonowanie człowieka. Efektem końcowym zajęć będzie opracowana broszura zawierająca argumenty za i przeciw podejmowaniu aktywności fizycznej w zanieczyszczonym środowisku zewnętrznym, a także praktyczne wskazówki dla ćwiczących w niekorzystnych warunkach. W trakcie zajęć młodzież zdobędzie wiedzę z zakresu medycyny, fizjoterapii, a także technik relaksacyjnych i sportu. Studenci rozwiną umiejętność współpracy, komunikacji oraz analizy danych.

Prowadzący: dr Agnieszka Surynt, Akademia Wychowania Fizycznego

5. Chemia polimerów - badamy tworzywa sztuczne

Ile odpadów z tworzyw sztucznych przeciętny Polak zużywa w ciągu roku? Czym tak naprawdę są tworzywa sztuczne, skąd pochodzą i co można zrobić z "plastikowymi" odpadami?
Studenci, pracując w laboratorium technologicznym Politechniki Wrocławskiej, poznają popularne tworzywa sztuczne oraz tworzywa biodegradowalne. Wykorzystując metody naukowe, zidentyfikują poszczególne tworzywa. Dodatkowo wyjaśnią zagadnienia dotyczące recyklingu oraz sposobów zagospodarowywania odpadów. Studenci zobaczą, jak powstają opakowania i sami będą mieli okazję wytłoczyć np. butelki. Cykl seminariów będzie miał charakter interdyscyplinarny, jedne z zajęć odbędą się na Akademii Sztuk Pięknych - studenci wykorzystają materiały biodegradowalne i wykreują z nich obiekty artystyczne.
Dzięki wielu wątkom poruszonym w trakcie seminariów młodzież będzie miała okazję rozwijać zainteresowania z obszaru biologii, chemii, ekologii, a także sztuki.

Prowadzący: dr inż. Paulina Mayer, Politechnika Wrocławska

6. Programowanie - tworzymy stronę www

Można dotrzeć do danych statystycznych, z których wynika, że obecnie istnieje 644 275 754 stron internetowych na całym świecie. Poruszają one w zasadzie każdy temat, w tym również kwestię zanieczyszczeń środowiska.

Efektem pracy studentów będzie stworzona od podstaw strona WWW. Źródłem treści widocznych dla odwiedzających będą tematy poruszane podczas innych specjalizacji. Uczestnicy będą mieli okazję poznać różne języki, które są niezbędne do stworzenia serwisu, np. HTML, CSS, JavaScript. Dodatkowo wykorzystają narzędzia wspomagające tworzenie grafiki oraz dynamicznych elementów.
Cykl seminariów pozwoli studentom w sposób praktyczny rozszerzać wiedzę i umiejętności z zakresu IT. Zajęcia będą okazją także do doskonalenia umiejętności logicznego myślenia, planowania, współpracy w grupie.

Prowadzący: Sebastian Paluchiewicz, programista

7. Grafika 3D - wykorzystujemy nowe technologie do ochrony środowiska naturalnego

Najbardziej zanieczyszczonym miastem na świecie jest Zabol w Iranie, w Polsce z kłopotem zanieczyszczeń powietrza zmaga się wiele miast, w tym również Wrocław. Aby edukować i uwrażliwiać na ten problem społeczeństwo, należy użyć odpowiednich środków przekazu. Dlatego studenci wykorzystają nowe technologie, a konkretnie grafikę 3D.
Uczestnicy zajęć sprawdzą, w jaki sposób tworzy się efekty specjalne wykorzystywane w filmach czy kampaniach społecznych. Przekonają się, jak powstają efekty na green screenie i jak działa blue box. Korzystając z tutoriali, samodzielnie wykonają animacje. Podczas pracy projektowej studenci zapoznają się z programem graficznym 3D Autodesk Maya w pracowni graficznej Centrum Technologii Audiowizualnych.
Zajęcia będą dla studentów okazją do poznania specjalistycznego programu graficznego, a także do pogłębiania swoich zainteresowań w obszarze nowych technologii.
UWAGA: przed każdymi zajęciami studenci będą otrzymywać tutoriale, których znajomość będzie niezbędna w czasie zajęć.

Prowadzący: Wojciech Wójcik, Centrum Technologii Audiowizualnych