mgr inż. Kinga Matuła

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Doktorantka w Instytucie Chemii Fizycznej w grupie Fizykochemii Miękkiej Materii. Prowadzi badania dotyczące ewolucji żywych komórek. Interesuje się takimi dziedzinami, jak biotechnologia, nanotechnologia, chemia fizyczna oraz biologia molekularna.

Prowadzone zajęcia

 • Jak działają antybiotyki?
 • Jak pokonać bakterię?
 • Jak wygląda nanoświat?
 • Jak hodować bakterie?
 • Jak wygląda bakteria?
 • Jak zaprezentować wyniki swoich badań?
 • Jak pokonać bakterię?
 • Jak wygląda bakteria?
 • Jak wygląda nanoświat?
 • Jak zaprezentować wyniki swoich badań?
 • Jak hodować bakterie?
 • Jak hodować bakterie?
 • Jak wygląda bakteria?
 • Jak pokonać bakterię?
 • Jak wygląda nanoświat?
 • Jak zaprezentować wyniki swoich badań?