dr Jakub Jernajczyk

Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu
Ur. w 1980 r. we Wrocławiu, artysta wizualny, matematyk, popularyzator nauki.

Ukończył studia na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego oraz na Wydziale Grafiki i Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu. Doktor sztuki, adiunkt w Katedrze Sztuki Mediów wrocławskiej ASP. Stypendysta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006, 2010) i Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2012). Laureat konkursów INTER i eNgage Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2014). Od 2010 r. członek pierwszej w Polsce Akademii Młodych Uczonych i Artystów. W pracy twórczej, badawczej i dydaktycznej skupia się głównie na relacjach łączących sztukę z nauką. W szczególności interesują go poznawcze aspekty percepcji i wyobraźni wzrokowej oraz rola sztuki w przybliżaniu problemów naukowych. Tworzy instalacje multimedialne inspirowane matematyką, fizyką i filozofią. W pracach tych, na równi z wartością estetyczną, stawia ich aspekt poznawczy.

Prowadzone wykłady

  • Czy każdą figurę da się zbudować z trójkątów?