dr hab. Anna Malewska-Szałygin prof. UW

Uniwersytet Warszawski
Profesor nadzwyczajny w Instytucie Etnologii i
Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego.

Obszary zainteresowań: antropologia polityczna; antropologia odbioru mediów; etnopolitologia czyli wiedza potoczna o władzy, państwie, demokracji i polityce. Obszar badań: Polska (Roztocze, Mazury i Podhale).

Ostatnio, w latach 2012-2015 na Podhalu realizowała projekt badawczy zatytułowany "Etnografia odbioru przekazu medialnego a wiedza potoczna” (w ramach grantu NCN OPUS). Badania, prowadzone metodą etnograficzną, zogniskowane były wokół sposobów społecznego "użytkowania" przekazu medialnego, między innymi do konstruowania lokalnych tożsamości politycznych.

Prowadzone wykłady

  • Dlaczego na drzewie Ygdrasil siedzi koza?

Prowadzone zajęcia

  • Kto rządzi na wsi?