dr hab. inż. Arkadiusz Bieniek

Gleboznawstwo, Geologia

Dr hab. inż. Arkadiusz Bieniek jest absolwentem kierunku ,,Rolnictwo” na Wydziale Rolnictwa i Kształtowania Środowiska Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, oraz kierunku ,,Geologia” na Wydziale Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzi zajęcie z przedmiotów ,,Gleboznawstwo”, ,,Fizyka gleby”, ,,Wycena gleb i zasobów naturalnych”, ,,Fizjografia” ,,Geologia z geomorfologią” oraz ,,Geologia inżynierska” na kierunkach ,,Ochrona Środowiska”, ,,Architektura Krajobrazu”, ,,Rolnictwo”, ,,Ogrodnictwo” i ,,Budownictwo”. Jest opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Gleboznawczo-geologicznego, które bierze aktywny udział w życiu naukowym uczelni poprzez organizację krajowych i zagranicznych obozów naukowych (Krym – Ukraina). Prywatnie jest mężem Anny oraz ojcem Adrianny (10 lat) i Bartłomieja (6 lat). Jego główne zainteresowania to: siatkówka, pływanie, przyroda oraz wszystko co związane jest z dobrym humorem.

Prowadzone zajęcia

  • Czy można skałę zetrzeć na tarce? Magia skał
  • Czy skałę można zetrzeć na tarce?
  • Kiedy kamień jest szlachetny?
  • Czy skałę można zetrzeć na tarce?