Zajęcia dla rodziców

Pomagamy sprostać trudnej roli rodzica.

Zajęcia dla rodziców

Pomagamy sprostać trudnej roli rodzica.

Uzupełnienie programu edukacyjnego dla dzieci stanowią cykliczne wykłady dla dorosłych, które pomagają sprostać pełnej wyzwań roli rodzica. Proponowane zajęcia są odpowiedzią na zainteresowania zgłaszane przez rodziców. Dotyczą one szeroko rozumianych kompetencji wychowawczych i społecznych. Wykłady odbywają się w salach wykładowych na uczelniach wyższych w godzinach trwania wykładów dla dzieci. W zależności od tematu spotkania prowadzą psycholodzy, trenerzy rozwoju, pedagodzy i inni eksperci.

We wszystkich ośrodkach wykłady dla rodziców są bezpłatne i mają otwarty charakter. Tematy i terminy spotkań publikowane są w tym samym czasie, co zajęcia dla dzieci.

Plan zajęć 2018/2019
  • Kraków
  • Warszawa
  • Wrocław
  • Olsztyn
  • Poznań
Semestr I - Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 6-9 lat
Wykład: Jak kochać dziecko słowem i gestem? Szczegóły →
30 min.
UJ, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Łojasiewicza 6
Katarzyna Wnęk-Joniec
27.10.2018
godz. 09:05 , 10:20 , 11:25 , 12:35
Wykład: Czy "dawać skrzydła" to znaczy wychowywać dziecko do sukcesu? Szczegóły →
30 min.
UJ, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Łojasiewicza 6
Katarzyna Wnęk-Joniec
08.12.2018
godz. 09:05 , 10:20 , 11:25 , 12:35
Wykład: Jak rozmawiać z dzieckiem o trudnych emocjach? Szczegóły →
30 min.
UJ, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, ul. Łojasiewicza 4
Agnieszka Schab
05.01.2019
godz. 09:05 , 10:20 , 11:35
Semestr I - Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 10-13 lat
Wykład: Jak dobrze przygotować dziecko do samodzielności i niezależności? Szczegóły →
40 min.
UJ, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Łojasiewicza 6
Katarzyna Wnęk-Joniec
17.11.2018
godz. 09:05 , 10:35 , 12:05
Wykład: Jak pomóc dziecku będącemu w grupie, która wydaje się niewłaściwa? Szczegóły →
40 min.
UJ, Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2
Katarzyna Wnęk-Joniec
05.01.2019
godz. 09:05 , 10:35 , 12:05
Wykład: Jak rozbroić agresję? Szczegóły →
40 min.
UJ, Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2
Monika Goc
09.02.2019
godz. 09:05 , 10:35 , 12:05
Semestr II - Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 6 - 9 lat
Wykład: Jak uwzględnić osobowość dziecka w procesie wychowania? Szczegóły →
30 min.
UJ, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Łojasiewicza 6
Agnieszka Schab
23.02.2019
godz. 09:05 , 10:20 , 11:25 , 12:35
Semestr I - Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 10-13 lat
Wykład: Po co bawić się z dziećmi? Szczegóły →
40 min.
UW, Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1
Paula Klemińska
13.10.2018
godz. 09:05 , 10:20 , 11:35
Wykład: Jak powinna wyglądać dobra komunikacja między rodzicami? Szczegóły →
40 min.
UW, Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1
Katarzyna Czekierda - Pieciuk
08.12.2018
godz. 09:05 , 10:20 , 11:35 , 12:50
Semestr I - Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 6-9 lat
Wykład: Jak okiełznać szkolne realia? Szczegóły →
30 min.
UW, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1
mgr Katarzyna Góźdź
27.10.2018
godz. 09:05 , 10:50 , 12:05 , 13:20
Wykład: Jak zrozumieć strach i lęk, aby wspierać siebie i dziecko? Szczegóły →
30 min.
UW, Wydział Chemii, ul. Pasteura 1
Matylda Przepiórkowska
15.12.2018
godz. 09:05 , 10:20 , 11:35 , 12:50 , 14:05 , 15:20
Semestr II - Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 10-13 lat
Wykład: Jak radzić sobie z rodzicielską złością? Szczegóły →
40 min.
UW, Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1
Katarzyna Czekierda - Pieciuk
16.02.2019
godz. 09:05 , 10:20 , 11:35 , 12:50
I semestr: Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 6-9 lat
Wykład: Rozwód i co dalej? - Jak wspierać dziecko w trakcie i po rozwodzie? Szczegóły →
25 min.
UWr, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 22-26
mgr Magdalena Czech
17.11.2018
godz. 09:05 , 10:05
Wykład: Rozwód i co dalej? - Jak wspierać dziecko w trakcie i po rozwodzie? - Wykład 2 Szczegóły →
30 min.
UWr, Instytut Politologii, ul. Koszarowa 3
08.12.2018
godz. 09:05 , 10:05
Wykład: Rozwód i co dalej? - Jak wspierać dziecko w trakcie i po rozwodzie? - Wykład 3 Szczegóły →
25 min.
Uniwersytet Przyrodniczy, Centrum Naukowo-Dydaktyczne, pl. Grunwaldzki 24a
23.02.2019
godz. 09:05 , 10:05
I semestr: Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 10-16 lat
Wykład: Jak pokolenie dzisiejszych nastolatków przyswaja wiedzę? Szczegóły →
40 min.
UWr, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 22-26
dr Tomasz Tokarz
27.10.2018
godz. 10:05
Wykład: Jak rozmawiać z dziećmi by nas słuchały? Szczegóły →
40 min.
UWr, Instytut Politologii, ul. Koszarowa 3
Katarzyna Hefko
01.12.2018
godz. 10:05
Wykład: Kiedy korzystanie z mediów przez dzieci może stać się nałogiem? Szczegóły →
40 min.
Uniwersytet Przyrodniczy, Centrum Naukowo-Dydaktyczne, pl. Grunwaldzki 24a
12.01.2019
godz. 10:05
II semestr: Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 10-16 lat
Wykład: Jak pomóc dziecku radzić sobie z trudnymi emocjami? Szczegóły →
40 min.
UWr, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7-10
mgr Małgorzata Hejna
02.03.2019
godz. 10:05
II semestr: Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 6-9 lat
Wykład: Jak kształtować umiejętność koncentracji u dziecka? - Wykład 1 Szczegóły →
25 min.
UWr, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 22-26
mgr Katarzyna Kowalska-Bębas, mgr Patrycja Frania-Seniuk
16.03.2019
godz. 09:05 , 10:05 , 11:05
Wykład: Jak kształtować umiejętność koncentracji u dziecka? - Wykład 2 Szczegóły →
25 min.
UWr, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7-10
mgr Katarzyna Kowalska-Bębas, mgr Patrycja Frania-Seniuk
13.04.2019
godz. 09:05 , 10:05 , 11:05
I Semestr: Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 6-9 lat
Wykład: Jaki wpływ mają zwierzęta na rozwój emocjonalny dzieci? Szczegóły →
35 min.
UWM, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1a
dr inż. Adriana Pawelec
27.10.2018
godz. 09:00 , 10:00
Wykład: Jak poprawić koncentrację dziecka? Szczegóły →
35 min.
UWM, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1a
mgr Anna Parakiewicz
01.12.2018
godz. 09:00 , 10:00
Wykład: Jak mądrze nagradzać dziecko? Szczegóły →
35 min.
UWM, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1a
dr Anna Małgorzata Książak-Gregorczyk
16.02.2019
godz. 09:00 , 10:00
I Semestr: Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 10-16 lat
Wykład: Rówieśnicy czy rodzice - kto zajmuje się wychowaniem współczesnego nastolatka? Szczegóły →
45 min.
UWM, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1a
dr hab. Joanna Ostrouch-Kamińska, prof. UWM
27.10.2018
godz. 12:00
Wykład: Jak rozmawiać z dzieckiem o uczuciach? Szczegóły →
45 min.
UWM, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1a
dr Anna Małgorzata Książak-Gregorczyk
16.02.2019
godz. 11:20 , 12:30
Wykład: Agresja to moc czy niemoc? Szczegóły →
45 min.
UWM, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1a
dr Monika Grochalska, mgr Bernadeta Jabłońska
01.12.2018
godz. 11:20 , 12:30
II Semestr: Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 6-9 lat
Wykład: Jak zachęcać dziecko do współpracy? Szczegóły →
35 min.
Miejsce zajęć zostanie podane wkrótce., Olsztyn
dr Anna Małgorzata Książak-Gregorczyk
13.04.2019
godz. 09:00 , 10:00
Wykład: Jak rozwijać twórcze myślenie dzieci? Szczegóły →
30 min.
Miejsce zajęć zostanie podane wkrótce., Olsztyn
mgr Katarzyna Andruszkiewicz
16.03.2019
godz. 09:00 , 10:00
II Semestr: Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 10-16 lat
Wykład: Jak pomóc rodzeństwu żyć w zgodzie? Szczegóły →
45 min.
UWM, Wydział Humanistyczny, ul. K. Obitza 1
dr Anna Małgorzata Książak-Gregorczyk
13.04.2019
godz. 11:20 , 13:30
Wykład: Jak rozpoznać i wzmacniać predyspozycje dziecka? Szczegóły →
45 min.
UWM, Wydział Humanistyczny, ul. K. Obitza 1
mgr Anna Parakiewicz
16.03.2019
godz. 11:20 , 12:30
Semestr I - Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 6-9 lat
Wykład: Czy rodzic może pomieścić w sobie emocje dziecka? Szczegóły →
30 min.
UAM, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, ul. Krygowskiego 10
Katarzyna Kaniecka
24.11.2018
godz. 11:00
Wykład: Jak wychować samodzielne dziecko? Szczegóły →
30 min.
Politechnika Poznańska, Centrum Wykładowe (Budynek Biblioteki), ul. Piotrowo 2
Arleta Kiszyńska-Tomczak
02.02.2019
godz. 10:05
Wykład: Jak wzmacniać poczucie własnej wartości u dziecka? Szczegóły →
30 min.
Politechnika Poznańska, Centrum Wykładowe (Budynek Biblioteki), ul. Piotrowo 2
Magdalena Sękowska
16.02.2019
godz. 10:05