Zajęcia dla rodziców

Pomagamy sprostać trudnej roli rodzica.

Zajęcia dla rodziców

Pomagamy sprostać trudnej roli rodzica.

Uzupełnienie programu edukacyjnego dla dzieci stanowią cykliczne wykłady i warsztaty dla dorosłych, które pomagają sprostać pełnej wyzwań roli rodzica. Proponowane zajęcia są odpowiedzią na zainteresowania zgłaszane przez rodziców. Dotyczą one szeroko rozumianych kompetencji wychowawczych i społecznych. Wykłady odbywają się w salach wykładowych na uczelniach wyższych w godzinach trwania wykładów dla dzieci. Warsztaty dla rodziców realizowane są w małych grupach warsztatowych. Odbywają się w terminach wskazanych w harmonogramie. W zależności od tematu spotkania prowadzą psycholodzy, trenerzy rozwoju, pedagodzy i inni eksperci.

We wszystkich ośrodkach wykłady dla rodziców są bezpłatne i mają otwarty charakter. Tematy i terminy spotkań publikowane są w tym samym czasie, co zajęcia dla dzieci.

Warsztaty natomiast wymagają dokonania opłaty. Zachęcamy wszystkich rodziców do aktywnego udziału w proponowanych przez nas spotkaniach.

Plan zajęć 2017/2018
  • Kraków
  • Warszawa
  • Wrocław
  • Olsztyn
Semestr I - Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 6-9 lat
Wykład: Czy istnieje lek na nieśmiałość? Szczegóły →
30 min.
UJ, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Łojasiewicza 6
Katarzyna Wnęk-Joniec
28.10.2017
godz. 09:05 , 10:35 , 11:50
Wykład: Mama czy tata? Kto jest ważniejszy w rodzinie? Szczegóły →
30 min.
UJ, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Łojasiewicza 6
Agnieszka Schab
02.12.2017
godz. 09:05 , 10:35 , 11:50
Wykład: Jak zadbać o bezpieczeństwo dziecka w sieci? Szczegóły →
30 min.
Kampus UJ , ul. Łojasiewicza 6
Jacek Fleszar
20.01.2018
godz. 09:05 , 10:35 , 11:50
Semestr I - Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 10 - 13 lat
Wykład: Jaki wpływ na dzieci mają nowe technologie? Szczegóły →
40 min.
UJ, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Łojasiewicza 6
18.11.2017
godz. 09:05 , 10:35 , 11:50
Wykład: Jak radzić sobie ze złością swojego dziecka? Szczegóły →
40 min.
Kampus UJ , ul. Łojasiewicza 6
dr Agnieszka Masternak
16.12.2017
godz. 09:05 , 10:35 , 12:05
Wykład: Jak sprawić, aby nasze dziecko realizowało marzenia? Szczegóły →
40 min.
UJ, Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2
Joanna Sadzik
27.01.2018
godz. 09:05 , 10:35
Semestr II - Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 6-9 lat
Wykład: O alchemii emocji, czyli jak zarządzać nimi w rodzinie? Szczegóły →
30 min.
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, al.Mickiewicza 30
10.03.2018
godz. 09:05 , 10:35 , 11:50
Wykład: Jak słowa tworzą rzeczywistość? - o języku relacji z dzieckiem Szczegóły →
30 min.
UJ, Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2
dr Małgorzata Majewska
14.04.2018
godz. 09:05 , 10:35 , 11:50
Wykład: Co zrobić, aby zwiększyć motywację dziecka do nauki? Szczegóły →
30 min.
UJ, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Łojasiewicza 6
Kamil Cyganik
19.05.2018
godz. 09:05 , 10:35 , 11:50
Semestr II - Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 10-13 lat
Wykład: Dziki Zachód, czyli jak nauczyć dziecko asertywności? Szczegóły →
40 min.
UJ, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Łojasiewicza 6
03.03.2018
godz. 09:05 , 10:35 , 12:05
Wykład: Czy można się uczyć, nie ucząc się? Szczegóły →
40 min.
UJ, Wydział Chemii, ul. Gronostajowa 2
Kamil Cyganik
07.04.2018
godz. 09:05 , 10:35
Wykład: Jak wzajemnie wspierać autorytet ojca i matki u progu dojrzewania dziecka? Szczegóły →
40 min.
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH, al.Mickiewicza 30
Agnieszka Schab
12.05.2018
godz. 09:05 , 10:35
Semestr I - Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 6 - 9 lat
Wykład: Jak pomóc dziecku radzić sobie z silnymi emocjami? Szczegóły →
30 min.
PW, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75
Aneta Mazurkiewicz
28.10.2017
godz. 09:05 , 10:20 , 11:35 , 12:50
Semestr I - Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 10 - 14 lat
Wykład: Dlaczego emocje są takie ważne ? Szczegóły →
40 min.
UW, Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1
mgr Małgorzata Pilachowska
04.11.2017
godz. 09:05 , 10:35 , 11:50
Wykład: Rodzina- wspólna sprawa Szczegóły →
40 min.
UW, Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1
mgr Katarzyna Góźdź
02.12.2017
godz. 09:05 , 10:35 , 11:50
Wykład: „Bezpiecznie tu i tam” – jak zapewnić bezpieczeństwo dzieciom online Szczegóły →
40 min.
UW, Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1
Krzysztof Kosiński i Aleksandra Kuś
17.02.2018
godz. 09:05 , 10:35 , 11:50
Semestr II - Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 6 - 9 lat
Wykład: Jak relacja między rodzicami wpływa na rozwój dziecka? Szczegóły →
30 min.
PW, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75
mgr Katarzyna Góźdź
03.03.2018
godz. 09:05 , 10:20 , 11:35 , 12:50
Wykład: Bezpiecznie tu i tam” – jak zapewnić bezpieczeństwo dzieciom online? Szczegóły →
30 min.
SGGW, Wydział Leśny, Ul. Nowoursynowska 159
Michał Rosiak
07.04.2018
godz. 09:05 , 10:20 , 11:35 , 12:50
Wykład: Jak rozmawiać z dziećmi o przemocy i agresji w szkole? Szczegóły →
30 min.
PW, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75
Paula Klemińska
21.04.2018
godz. 09:20 , 10:25 , 11:35
Semestr II - Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 10 - 14 lat
Wykład: Jak budować relacje między rodzeństwem? Szczegóły →
40 min.
UW, Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1
Katarzyna Czekierda - Pieciuk
10.03.2018
godz. 09:05 , 10:20 , 11:35
Wykład: Jak pomóc dziecku radzić sobie ze stresem? Szczegóły →
40 min.
UW, Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1
mgr Katarzyna Góźdź
14.04.2018
godz. 09:05 , 10:20 , 11:35
Wykład: Jak rozmawiać z dziećmi na trudne tematy? Szczegóły →
40 min.
SGGW, Wydział Leśny, Ul. Nowoursynowska 159
Paula Klemińska
12.05.2018
godz. 09:00 , 10:20 , 11:35
I semestr: Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 6-9 lat
Wykład: Jaki wpływ na dzieci mają nowe technologie? Szczegóły →
25 min.
UP, Centrum Naukowo-Dydaktyczne, pl. Grunwaldzki 24a
Mgr inż. Grzegorz Lancucki
28.10.2017
godz. 09:05 , 10:05
Wykład: Co zrobić gdy dzieci się kłócą? Szczegóły →
30 min.
Dolnośląskie Centrum Filmowe, ul. Piłsudskiego 64a
mgr Patrycja Stępień-Grzelak
02.12.2017
godz. 09:00 , 10:00
Wykład: Jak rozwijać empatię u dzieci? Szczegóły →
30 min.
Akademia Muzyczna Budynek E i D, ul. Aleksandra Zelwerowicza 7-11
mgr Ewelina Seklecka
10.02.2018
godz. 09:00 , 10:00
I semestr: Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 10-16 lat
Wykład: Jak rozmawiać z dziećmi o chorobie i śmierci? Szczegóły →
35 min.
UWr, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 7-10
mgr Magdalena Czech
04.11.2017
godz. 10:05
Wykład: Jak relacje z rówieśnikami wpływają na dziecko? Szczegóły →
35 min.
UWr, Wydział Chemii, ul. F. Joliot-Curie 14
Magdalena Kot
09.12.2017
godz. 10:05
Wykład: Jak wspomagać rozwój zdolności u dzieci? Szczegóły →
40 min.
Uniwersytet Przyrodniczy, Centrum Naukowo-Dydaktyczne, pl. Grunwaldzki 24a
mgr Katarzyna Kowalska-Bębas
03.02.2018
godz. 10:05
II semestr: Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 6-9 lat
Wykład: Jak pomagać dziecku radzić sobie z zazdrością? Szczegóły →
30 min.
Uniwersytet Przyrodniczy, Centrum Naukowo-Dydaktyczne, pl. Grunwaldzki 24a
Dorota Gajda
10.03.2018
godz. 09:00 , 10:00
Wykład: Jaką rolę w wychowaniu dziecka pełni ojciec? Szczegóły →
25 min.
Uniwersytet Przyrodniczy, Centrum Naukowo-Dydaktyczne, pl. Grunwaldzki 24a
07.04.2018
godz. 09:05 , 10:05
Wykład: Jak zarządzać czasem, które dziecko spędza w internecie? Szczegóły →
25 min.
UWr, Wydział Chemii, ul. F. Joliot-Curie 14
mgr Magdalena Duszyńska
12.05.2018
godz. 09:05 , 10:05
II semestr: Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 10-16 lat
Wykład: Jak pomóc dziecku radzić sobie ze złością? Szczegóły →
35 min.
Uniwersytet Przyrodniczy, Centrum Naukowo-Dydaktyczne, pl. Grunwaldzki 24a
mgr Ewelina Seklecka
14.04.2018
godz. 10:05
Wykład: Jak pomóc dziecku, radzić sobie ze stresem? Szczegóły →
40 min.
UWr, Instytut Politologii, ul. Koszarowa 3
Magdalena Kot
26.05.2018
godz. 10:05
I Semestr: Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 10-16 lat
Wykład: Jak i po co uczyć dziecko samodzielności? Szczegóły →
45 min.
UWM, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1a
mgr Dorota Duchniewicz-Człapińska
18.11.2017
godz. 09:30
Wykład: Jak wspierać dziecko w rozwijaniu pasji? Szczegóły →
45 min.
UWM, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1a
mgr Katarzyna Andruszkiewicz
09.12.2017
godz. 09:30
Wykład: Jak spędzać czas z dzieckiem? Szczegóły →
45 min.
UWM, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1a
mgr Dominika Radaszewska
10.02.2018
godz. 09:30
I Semestr: Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 6-9 lat
Wykład: Jak stać się przyjacielem własnego dziecka? Szczegóły →
35 min.
UWM, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1a
mgr Zuzanna Taraszkiewicz
25.11.2017
godz. 09:45 , 11:00
Wykład: Jak rozwijać dziecięcą fantazję? Szczegóły →
35 min.
UWM, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1a
mgr Katarzyna Andruszkiewicz
13.01.2018
godz. 09:00 , 10:30
Wykład: Kto się zajmuje bezpieczeństwem w sieci? Szczegóły →
35 min.
UWM, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1a
Przemysław Zakrzewski
02.12.2017
godz. 09:30 , 11:00
II Semestr: Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 10-16 lat
Wykład: "Bezpiecznie tu i tam" - jak zapewnić bezpieczeństwo dzieciom online? Szczegóły →
45 min.
UWM, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1a
03.03.2018
godz. 09:00
Wykład: Co robić, by dziecko wierzyło w siebie? Szczegóły →
45 min.
UWM, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1a
Alina Bugaj
14.04.2018
godz. 09:30
Wykład: Jak mogę wspomóc dojrzewanie mojego dziecka? Szczegóły →
45 min.
UWM, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1a
mgr Anna Parakiewicz
19.05.2018
godz. 09:30
II Semestr: Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 6-9 lat
Wykład: Jak określić zakres praw i obowiązków dziecka? Szczegóły →
35 min.
UWM, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1a
Alina Bugaj
24.02.2018
godz. 09:00 , 10:10
Wykład: Czy dziecko powinno dostawać kieszonkowe? Szczegóły →
35 min.
UWM, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1a
dr Anna Małgorzata Książak-Gregorczyk
07.04.2018
godz. 09:00 , 10:10
Wykład: Jak wykorzystywać nowe technologie w wychowaniu? Szczegóły →
35 min.
UWM, Wydział Biologii i Biotechnologii, ul. Oczapowskiego 1a
mgr Małgorzata Stolarska
21.04.2018
godz. 09:00 , 10:10