Wykład: Komputer - przyjaciel czy wróg? Jak nauczyć dziecko mądrze korzystać z komputera?

35 min. II semestr - Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 10 - 14 lat

Terminy zajęć

  • 8. kwietnia
    09:05, 10:35, 11:50
    Kampus UJ , ul. Łojasiewicza 6

Czy komputer należy traktować jak przyjaciela czy wroga? Jak uczynić komputer sprzymierzeńcem rodzica w kształtowaniu u dziecka pożądanych postaw życiowych? Jak uchronić dziecko przed zagrożeniami czyhającymi w „sieci”? Czy popularne gry typu „strzelanki” wywołują agresję? Dlaczego aktywność na portalach społecznościowych zwiększa ryzyko uzależnienia od komputera i Internetu?

Rodzice będą mieli okazję spotkać się z pedagogiem i certyfikowanym przez Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii specjalistą terapii uzależnień. Wykładowca prowadzi Poradnię Pedagogiczną i Poradnię Profilaktyki i Terapii Uzależnień „OdNowa”. Współpracuje z Małopolskim Stowarzyszeniem Probacja, działając na rzecz reintegracji społecznej osób karanych sądownie oraz wzmacniania więzi między dziećmi a rodzicami odbywającymi karę pozbawienia wolności. Posiada doświadczenie w pracy zarówno z dziećmi i młodzieżą w rzeczywistości szkolnej, jak i z młodzieżą oraz dorosłymi osobami uzależnionymi.
Jest mamą czworga dzieci. Wychowanie pojmuje jako wprowadzanie dziecka w całość rzeczywistości - bez pominięcia żadnych jej aspektów. Fascynuje się „rodzicielstwem bliskości”, które przede wszystkim stara się realizować wobec własnych dzieci.