Wykład: Mama czy tata? Kto jest ważniejszy w rodzinie?

30 min. Semestr I - Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 6-9 lat

Terminy zajęć

  • 2. grudnia
    09:05, 10:35, 11:50
    UJ, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Łojasiewicza 6
Prowadzący:

Współpraca, podział ról czy walka o władzę? Jak ułożyć relacje między rolą mamy i taty?


Jakie znaczenie ma płeć w pełnieniu ról rodzicielskich we współczesnych rodzinach? Jakie są przekazy pokoleniowe w rodzinach i wzorce roli matki i ojca? Czy te role mogą się wzajemnie uzupełniać? Jak ułożyć sobie relacje między tymi rolami, jeśli przekazy rodzinne są odmienne? Czy warto toczyć walkę o to, który przekaz ma stać się dominującym? Kogo wtedy dziecko ma słuchać? Wykład będzie refleksją nad funkcjonowaniem rodziny i wskazówką do wypracowania własnego modelu relacji ról mamy i taty.