Wykład: Jak relacje z rówieśnikami wpływają na dziecko?

35 min. I semestr: Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 10-16 lat

Terminy zajęć

  • 9. grudnia
    10:05
    UWr, Wydział Chemii, ul. F. Joliot-Curie 14
Prowadzący:

Grupa rówieśnicza jest jednym z podstawowych źródeł socjalizujących dziecko. Dlaczego?

Pierwszą grupą społeczną, w jakiej funkcjonują ludzie jest rodzina. Następnie krąg grup, do których należymy, poszerza się o grupy rówieśnicze, a z czasem o kolejne, w związku z pełnionymi w społeczeństwie rolami. Jakie potrzeby społeczne ma dziecko w wieku 10-12 lat? Jaki wpływ może mieć na nie grupa? Jak wesprzeć dziecko w trudnościach związanych z relacjami z innymi? Na te i inne pytania podczas prelekcji odpowie Magdalena Kot.

  • Przed zajęciami
Szczegóły miejsca zajęć:
Wykład odbędzie się w sali 145.