Wykład: Jak budować relacje między rodzeństwem?

40 min. Semestr II - Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 10 - 14 lat

Terminy zajęć

  • 10. marca
    09:05, 10:20, 11:35
    UW, Wydział Biologii, ul. Miecznikowa 1

O etapach rozwoju relacji między rodzeństwem oraz o współpracy i rywalizacji.

Na wykładzie zastanowimy się wspólnie, jak pomóc dzieciom tworzyć dobre relacje między sobą. Jak od początku wspierać ich w tym temacie i gdzie stawiać bezpieczne granice? Porozmawiamy również o tym, jaki wpływ mają rodzice na kształtowanie się tych relacji.