Wykład: Jak uwzględnić osobowość dziecka w procesie wychowania?

30 min. Semestr II - Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 6 - 9 lat

Terminy zajęć

  • 23 lutego
    09:05, 10:20, 11:25, 12:35
    UJ, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Łojasiewicza 6
Prowadzący:

Osobowość większości ludzi jest ambiwersyjna, co oznacza, że zawiera cechy zarówno ekstrawersji jak i introwersji. Ich proporcja ujawnia się w zależności od sytuacji, w której osoba się znajduje. Ten zespół cech wpływa m.in. na wzorce wyrażania emocji.

Podczas wykładu prowadząca omówi wpływ sposobów przeżywania emocji przez rodziców na kształtowanie się osobowości dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem wzorców radzenia sobie z emocjami oraz wzorców emocjonalnej komunikacji w rodzinie. Wykład będzie okazją do rozważań na temat tego, dlaczego warto brać pod uwagę wrodzone cechy determinujące usposobienie dziecka w procesie kształtowania jego osobowości. Prowadząca wskaże także, jakie metody wychowawcze temu sprzyjają.

Po wykładzie zachęcamy do wypełnienia ankiety