Wykład: Jak kształtować umiejętność koncentracji u dziecka? - Wykład 2

25 min. II semestr: Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 6-9 lat

Terminy zajęć

  • 13 kwietnia
    09:05, 10:05, 11:05
    UWr, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, ul. Uniwersytecka 22-26

Czy wiesz, że rozwojowi samoregulacji u dzieci nie sprzyja nadopiekuńczość?

Niezwykle cenną wiedzą jest świadomość co wprowadza nas w stan napięcia i jak z takim czynnikiem stresogennym możemy sobie poradzić. W życiu człowieka taką funkcję pełni samoregulacja. Pozwala ona określić kiedy poziom stresu jest za wysoki, zidentyfikować jego źródło i podjąć działanie w celu jego zmniejszenia. Umożliwia także odnalezienie sposobu na odpoczynek, aby powrócić do stanu równowagi. Jakie znaczenie dla koncentracji i zaangażowania u dzieci, ma umiejętność radzenia sobie ze stresem? Jakie zachowania dziecka świadczą o nadmiernym stresie w jego życiu? W jaki sposób możemy uczyć dzieci samoregulacji? Na powyższe pytania znajdą Państwo odpowiedź na drugim wykładzie cyklu poświęconemu kształtowaniu lepszej koncentracji i zaangażowania u dzieci.

Do pobrania:

  • Przed zajęciami
Szczegóły miejsca zajęć:
Zapraszamy Państwa na drugi wykład z cyklu poświęconemu zaangażowaniu i koncentracji u dzieci. Prelekcja będzie poświęcona samoregulacji. Wykład dla Państwa odbędzie się w budynku "A", Wydziału Prawa Administracji i Ekonomii w sali 218 na drugim piętrze.