Wykład: Jaka jest rola dorosłego w konfliktach między dziećmi?

30 min. Semestr II - Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 6-9 lat

Terminy zajęć

  • 13 kwietnia
    10:05
    AWF, Nowy budynek dydaktyczny, Zakład żywności i żywienia, ul. Królowej Jadwigi 27/39

Spory między dziećmi wynikają z niezgodności celów, potrzeb lub wartości.

Jakie emocje budzą w dorosłych sprzeczające się dzieci? Czy każda kłótnia rodzeństwo lub kolegów z klasy wymaga interwencji rodziców lub nauczycieli? Co - zamiast osądzania, moralizowania i wskazywania rozwiązań - może zrobić dorosły w obliczu konfliktu między dziećmi?

Po wykładzie zachęcamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej - https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfVJjhdo75tA22oaKNz2N4AMN7MdxPWl8eu2Knr1Bg9jw2p1w/viewform?usp=sf_link

Do pobrania: