Wykład: Jak zatrzymać się, by ruszyć? O uważności dziecka w praktyce rodzicielskiej - cz. 1

30 min. Semestr II - Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 6 - 9 lat

Terminy zajęć

  • 23 marca
    09:05, 10:20, 11:25, 12:35
    UJ, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Łojasiewicza 6
Prowadzący:

Co warto wiedzieć na temat korzyści wynikających z rozwijania uważności u dziecka i jak wspierać jego rozwój w środowisku rodzinnym?

Podczas dzieciństwa kształtują się trwałe nawyki i zachowania wzmacniające koncentrację i uważność. Pomagają one m.in. w łatwiejszym przyswajaniu informacji, panowaniu nad gonitwą myśli i stresem oraz kontrolą nad własnymi
zachowaniami.
Na wykładzie rodzice dowiedzą się, co wzmacnia i rozwija uważność dziecka, a co ją zakłóca i destabilizuje (co może niepokoić rodzica?). Prowadząca wskaże także kilka propozycji, jak pracować z dzieckiem i jak tworzyć środowisko domowe sprzyjające rozwijaniu zdolności mindfulness.

Po wykładzie zachęcamy do wypełnienia ankiety.

Do pobrania: