Wykład: Co zamiast kary?

45 min. II Semestr: Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 10-16 lat

Terminy zajęć

  • 11 maja
    11:20, 12:30
    UWM, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Słoneczna 54

Kara sprawia, że dziecko w danej chwili staje się posłuszne, bo boi się dorosłego.

Takie działanie osłabia więź pomiędzy dzieckiem i rodzicem oraz nie pozwala sobie wzajemnie zaufać. Kara działa negatywnie nie tylko na najmłodszych. Wzbudza także poczucie winy i bezsilności u rodzica, który nie widzi efektów swoich zakazów. W jaki sposób rozmawiać z dzieckiem o jego przewinieniach? Jak unikać frustracji jego kolejnym nagannym zachowaniem? O tym jak zachować dobre relacje z dzieckiem i nie stracić nerwów opowie dr Anna Książak-Gregorczyk.

Ankieta po spotkaniu

  • Przed zajęciami
Szczegóły miejsca zajęć:
Wykład odbędzie się w sali A3/7.