Warsztaty: Jak rozwijać percepcję dziecka?

90 min. Semestr I - Warsztaty dla rodziców

Terminy zajęć

  • 29. października
    10:00, 12:00
    Instytut Muzyki, ul. Szrajbera 11
Prowadzący:

Sprawnie przebiegający proces przetwarzania bodźców przez nasz mózg powoduje, że potrafimy podejmować efektywne działania.

Coraz częściej występujące u dzieci zaburzenia procesów integracji sensorycznej, mogą być przyczyną nadpobudliwości psychoruchowej, impulsywności, braku koncentracji uwagi oraz nadwrażliwości dotykowo - słuchowej.

Podczas warsztatów przedstawione zostaną techniki stymulacji układu proprioceptywnego (czucia głębokiego), a także wiele zabaw rozwijających zmysły oraz koncentrację uwagi, które pomogą dziecku w pełni odbierać wrażenia ze świata zewnętrzengo.

  • Przed zajęciami
Szczegóły miejsca zajęć:
s. 318