Warsztaty: W jaki sposób rozmawiać z dzieckiem o seksie?

60 min. Semestr I - Warsztaty dla rodziców

Terminy zajęć

  • 19. listopada
    09:00
    UWr, Instytut Historyczny, ul. Szewska 49
  • 17. grudnia
    10:15
    UWr, Instytut Historyczny, ul. Szewska 49
Prowadzący:

Jak wspierać dziecko w okresie kształtowania się dojrzałej seksualności?

Seks jest obecny w naszej kulturze od wielu lat. Filmy, reklamy a także czasopisma młodzieżowe są przepełnione seksualnością. Internet i nowe technologie rozpowszechniają treści zachęcające do przedwczesnego bycia sexy. Jak wyjaśnić dzieciom, na czym polega istota seksualności? Jak pomóc im w kształtowaniu zdrowych, odpowiedzialnych zachowań seksualnych? Warsztaty będą okazją do rozwinięcia umiejętności rozmawiania z dziećmi o seksie.