Warsztaty: Jak i kiedy rozmawiać z dzieckiem o seksie?

60 min. Semestr I - Warsztaty dla rodziców

Terminy zajęć

  • 14. stycznia
    11:15
    UWr, Instytut Historyczny, ul. Szewska 49
Prowadzący:

Jaka jest rola rodzica w kształtowaniu dojrzałej seksualności dziecka?

Seksualność nastolatków jest niezwykle plastyczna i podatna na wpływy, dlatego bardzo ważne jest prezentowanie im odpowiednich wzorców. Istotne, aby nastolatek wiedział, że nieodpowiednie zachowania seksualne są niebezpieczne i niosą za sobą pewne zagrożenia. Jakie to zagrożenia? Jak ustrzec przed nimi dziecko? Podczas warsztatów uczestnicy sprawdzą, w jaki sposób przebiega proces rozwoju psychoseksualnego dziecka. Dowiedzą się również, jakie problemy mogą się pojawić w procesie dojrzewania seksualnego dziecka i jak im zapobiegać.

  • Przed zajęciami
Szczegóły miejsca zajęć:
Sala nr 17