Warsztaty: Jak budować poczucie własnej wartości u dziecka?

90 min. Warsztaty dla rodziców

Terminy zajęć

  • 17. grudnia
    09:00, 11:00, 13:00
    PW, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75

Czy czujesz swoją wartość? Czy chcesz, żeby Twoje dzieci brały w tym z Ciebie przykład?

W trakcie warsztatu każdy z uczestniczących rodziców sprawdzi, czy doświadcza samego siebie jako osobę kompetentną i czy czuje swoją wartość. Rodzice spróbują również określić, co jest dla nich wartością i zadadzą sobie pytanie, czy potrafią, znając swoją wartość, podejmować autonomicznie decyzje i rozwiązywać konflikty. Dowiedzą się także, w jaki sposób wpływają na poczucie wartości u swojego dziecka - czym mogą je wzmacniać, a czym osłabiać.

Na warsztaty obowiązują zapisy. Możliwość zapisu jest poprzez formularz