Wykład: Jak budować wiarę dziecka we własne siły?

35 min. Semestr I - Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 6 - 9 lat

Dziecko znające swoje możliwości i potencjał to za kilka lat dorosły z poczuciem własnej wartości. Jak to osiągnąć?

Każdy rodzic pragnie, aby jego dziecko było nie tylko zdrowe, mądre i szczęśliwe, ale też z odwagą stawiało kroki w nowo odkrywany świat. Kiedy pozwolić dziecku na samodzielność i dlaczego to jest konieczne? Na wykładzie dowiecie się, jak pomóc dziecku kształtować wiarę w samego siebie, wzmocnić siłę ducha i rozbudzić w sobie odwagę.

  • Przed zajęciami
Szczegóły miejsca zajęć:
Sala Rady Wydziału