Wykład: Jak motywować i wspierać dziecko w przypadku niepowodzeń?

35 min. Semestr I - Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 10 - 14 lat

Terminy zajęć

  • 14. stycznia
    10:05
    Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. C.K. Norwida 31

Jak nauczyć dziecko czerpać siłę z porażki?

Jak dziecko radzi sobie w sytuacjach stresowych? Jak reaguje na niepowodzenia? Co czuje, gdy mimo starań coś mu nie wychodzi? Podczas wykładu prowadząca opowie, jak wspierać dziecko w radzeniu sobie z niepowodzeniami i motywować je do dalszych działań. Przedstawi również, najczęstsze błędy popełniane przez rodziców oraz wyjaśni, co zrobić, by ich uniknąć.

  • Przed zajęciami
Szczegóły miejsca zajęć:
sala II W