Wykład: Jak rozpoznawać słabe i mocne strony dziecka?

25 min. Semestr I - Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 6 - 9 lat

Terminy zajęć

  • 28. stycznia
    09:35, 10:35
    Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Medycyny Weterynaryjnej, ul. C.K. Norwida 31
Prowadzący:

Co mówią o twoim dziecku jego mocne i słabe strony?

Okres szkolny w życiu dziecka to kształcenie kompetencji poznawczych, rozwój umiejętności społecznych i emocjonalnych. To również czas, kiedy odpowiednia stymulacja może rozwijać szeroko pojętą twórczość i talenty. Jak rozwijać osobowość twórczą dziecka? Jak odkrywać jego talenty i naturalne predyspozycje? W jaki sposób mądrze towarzyszyć dziecku w jego edukacji? Na te i wiele innych pytań podczas wykładu odpowie prowadząca.

  • Przed zajęciami
Szczegóły miejsca zajęć:
sala II W