Wykład: Dziecięcy konflikt - wielka kłótnia, czy głośny wyraz niezaspokojonych potrzeb?

35 min. I semestr - Wykłady dla rodziców dzieci w wieku 10 - 14 lat

Terminy zajęć

  • 21. stycznia
    09:05, 10:35, 12:05
    UJ, Wydział Matematyki i Informatyki, ul. Łojasiewicza 6

Jak wspierać i rozmawiać z dziećmi w ich konfliktach? Na ile się w nie angażować? Czy zajmować własne stanowisko? I dlaczego nie warto pytać co się stało?

Wykład ma na celu znalezienie odpowiedzi na pytanie jak powstają konflikty i jaką rolę odgrywają w nich potrzeby. Ponadto pokaże jak nie być stroną w konflikcie i równoważnie wspierać każdą ze skonfliktowanych stron. Dostarczy praktycznych wskazówek pomocnych w towarzyszeniu dzieciom w tych trudnych sytuacjach. Odpowie też na pytanie czy warto szukać winnego. I jak wyjść z konfliktu bez szkody dla relacji.