Warsztaty: Jak motywować dziecko, żeby chciało się rozwijać i uczyć?

90 min. Semestr II - Warsztaty dla rodziców

Terminy zajęć

  • 8. kwietnia
    11:00
    PW, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych, ul. Koszykowa 75

Czy sposoby, których używasz do motywowania dziecka pomagają mu czy przeszkadzają?

Czy umiesz rozpoznać możliwości i uzdolnienia swojego dziecka? Czy potrafisz je pobudzać i podtrzymywać? Czy umiesz rozpoznać ograniczenia i pomagać dziecku w skutecznym radzeniu sobie z nimi?

Rodzice dowiedzą się, czy potrafią rozpoznawać możliwości i ograniczenia dziecka, a przede wszystkim - jakie znaczenie mają te informacje. Sprawdzą także, czy znają sposoby zachęcania dziecka do współpracy wtedy, kiedy nauka przychodzi łatwo i kiedy są z tym większe trudności. Dowiedzą się jak unikać porównań oraz jak skutecznie chwalić.

Temat warsztatu został wybrany w oparciu o propozycje uczestników warsztatów dla rodziców w pierwszym semestrze.
W szczególności zapraszamy rodziców, którzy brali udział w warsztatach w pierwszym semestrze.

Formularz zapisu na warsztaty