Studia na Uniwersytecie Dzieci - ogólne zasady rekrutacji w roku akademickim 2018/2019

I. Harmonogram rekrutacji

Terminy przyjmowania zgłoszeń Ogłoszenie wyników rekrutacji Terminy płatności
Kraków 8 maja - 23 maja 25 maja 25 maja - 4 czerwca
Warszawa 8 maja - 23 maja 25 maja 25 maja - 4 czerwca
Wrocław 8 maja - 6 czerwca 8 czerwca 8 czerwca - 17 czerwca
Olsztyn 8 maja - 6 czerwca 8 czerwca 8 czerwca - 17 czerwca
Poznań 3 września - 10 pażdziernika 11 pażdziernika 11 pażdziernika - 17 pażdziernika

II. Na studia rekrutujemy dzieci w wieku 6-16 lat.

Dzieci są zapisywane na dany kierunek zgodnie z rokiem urodzenia (wiekiem dziecka), co ilustruje poniższa tabelka.

Wiek dziecka a kierunek studiów
Rok urodzenia dziecka Wiek dziecka Kierunek studiów
2012-2011 6-7 lat Odkrywanie
2010-2009 8-9 lat Inspiracje
2008-2007 10-11 lat Tematy
2006-2005 12-13 lat Mistrz i Uczeń
2004-2002 14-16 lat Nauka do kwadratu

III. Jak zapisać dziecko na studia?

Rekrutacja (prowadzona wyłącznie elektronicznie) rozpoczyna się 8 maja i dotyczy:

 • dzieci kontynuujących naukę na Uniwersytecie

  Aby dziecko mogło kontynuować studia w kolejnym roku akademickim, należy zalogować się do konta rodzica i wybrać przycisk “Zgłoś na studia”. Po potwierdzeniu zapisu przez system prosimy oczekiwać na wyniki rekrutacji (szczegóły w harmonogramie rekrutacji).*

 • rodzeństwa naszych studentów

  Aby zapisać rodzeństwo, należy zalogować się do konta rodzica, wybrać przycisk “Dodaj profil dziecka” (prosimy zwrócić uwagę na poprawność wpisywanych danych), a następnie zgłosić dziecko na studia poprzez kliknięcie “Zgłoś na studia”. Po potwierdzeniu zapisu przez system, prosimy oczekiwać na wyniki rekrutacji (szczegóły w harmonogramie rekrutacji).*

 • nowych studentów

  Aby zapisać dziecko na Uniwersytet Dzieci, należy się zarejestrować - założyć konto rodzica** poprzez formularz rejestracyjny: www.uniwersytetdzieci.pl/rejestracja i wybrać przycisk “Dodaj profil dziecka” (prosimy zwrócić uwagę na poprawność wpisywanych danych), a następnie zgłosić dziecko na studia poprzez kliknięcie “Zgłoś na studia”. Po potwierdzeniu zapisu przez system, prosimy oczekiwać na wyniki rekrutacji (szczegóły w harmonogramie rekrutacji).

* Informujemy, iż dzieci kontynuujące studia oraz ich rodzeństwo mają zagwarantowane miejsce na uniwersytecie po dokonaniu opłaty w wyznaczonym terminie.
**Przy rejestracji zalecamy podawanie prywatnych adresów mailowych. Praktyka pokazuje, że komunikacja poprzez adresy służbowe jest utrudniona ze względu na różne zabezpieczenia serwerów służbowych (maile nie dochodzą do adresata lub zostają oznaczone jako spam).

Program zajęć na kierunku Mistrz i Uczeń oraz Nauka do kwadratu zależy w dużej mierze od zainteresowań studenta. Z puli proponowanych tematów (specjalizacji), student wybierze te, które najbardziej go interesują.

Przy zgłoszeniu dziecka na studia należy wskazać 4 specjalizacje, w kolejności od najbardziej interesującej Twoje dziecko. Student będzie uczestniczył w dwóch specjalizacjach (po jednej w każdym semestrze).

Na każdej specjalizacji ilość miejsc jest ograniczona. Nie ma możliwości kontynuacji specjalizacji z I semestru w II semestrze, gdyż będą to dokładnie te same zajęcia. W przypadku nieosiągnięcia minimalnej liczby uczestników, specjalizacja nie zostanie uruchomiona.


Opis specjalizacji na stronie kierunku: Mistrz i Uczeń; Nauka do kwadratu


W trakcie roku akademickiego, prócz zajęć specjalizacyjnych (seminaria), studenci uczestniczą w warsztatach kompetencyjnych oraz w wykładach. Tematyka wykładów i warsztatów kompetencyjnych jest taka sama dla wszystkich studentów, bez względu na wybrane specjalizacje.

VI. Opłaty za studia:

Szczegółowe informacje o płatnościach i stypendiach znajdują się tutaj: www.uniwersytetdzieci.pl/oplaty

TERMINY PŁATNOŚCI:

- Warszawa i Kraków: od 25 maja do 4 czerwca br. - wpłata całej kwoty lub pierwszej raty
- Olsztyn i Wrocław: od 8 czerwca do 17 czerwca br. - wpłata całej kwoty lub pierwszej raty
- Poznań: od 11 października do 17 października br. - wpłata całej kwoty lub pierwszej raty

Ważne informacje dotyczące opłat:

 1. Tylko terminowe dokonanie opłaty za udział studenta/studentów w zajęciach jest gwarancją zapisania dziecka na studia.
 2. Nieopłacenie studiów dziecka w terminie skutkuje wykreśleniem z listy studentów oraz wpisaniem na listę rezerwową. Jego miejsce zajmuje dziecko z listy rezerwowej.
 3. Jeśli Państwa zdaniem termin płatności jest za krótki, prosimy o kontakt z dziekanatem - tylko w uzasadnionych przypadkach terminy opłat zostaną ustalone indywidualnie.

V. Etapy procesu rekrutacyjnego

 1. Przyjmowanie zgłoszeń.
 2. Ogłoszenie wyników rekrutacji drogą mailową. Status “postępu rekrutacji” jest widoczny na bieżąco po zalogowaniu się do konta rodzica.
 3. Dokonanie opłaty za studia jest ostatecznym potwierdzeniem zapisu dziecka na studia.
 4. W przypadku braku terminowej opłaty, miejsca przekazywane są dzieciom z listy rezerwowej. Przepisanie dzieci z listy rezerwowej na listę studentów następuje według kolejnych numerów nadanych losowo w pierwszym procesie losowania.

VI. Planowana liczba dzieci na poszczególnych kierunkach:

Kierunek Liczba miejsc na kierunku
Kraków Warszawa Wrocław Olsztyn Poznań
Odkrywanie 680 700 480 420 300
Inspiracje 710 820 550 480 300
Tematy 650 700 350 300 300
Mistrz i uczeń 400 510 200 180 -
Nauka do kwadratu 180 200 80 80 -