Inspiracje

Poznajmy bogactwo świata nauki

Inspiracje

Poznajmy bogactwo świata nauki

Dla dzieci w wieku 8 i 9 lat
Zajęcia w ciągu roku 8 wykładów, 12 warsztatów, 1 warsztat kompetencyjny
Czy ślimaki rodzą się z muszlą? Jak działa lotnisko? Czy bongosy to dorosłe bębenki? Ile włosów ma lew w grzywie? Co Włosi i Włoszki mówią rękami? - to przykładowe pytania, na które studenci szukają odpowiedzi w czasie zajęć w ramach 4 cykli zajęć w roku akademickim. W ciągu 2 lat dzieci poznają tajniki ponad 40 różnych dyscyplin. Będą spotykać się z naukowcami, artystami, dziennikarzami i ekspertami. Pod ich okiem przeprowadzą badania i eksperymenty naukowe oraz wykonają wiele kreatywnych ćwiczeń. Warsztaty przyrodnicze, humanistyczne czy techniczne pobudzą dzieci do działania i twórczego myślenia. Zajęcia matematyczne rozwiną myślenie abstrakcyjne, a dzięki warsztatom z bloku nauk społecznych studenci znacznie poszerzą swoją wiedzę o świecie, wykraczając poza program szkolny.

Organizacja kierunku Inspiracje w roku 2017/18

W ciągu jednego roku dzieci biorą udział w 12 warsztatach i 8 wykładach. Dodatkowo każdy student raz w roku uczestniczy w jednych warsztatach kompetencyjnych, które mają na celu rozwijanie umiejętności zarządzania emocjami.
Każdy wykład jest wygłaszany w jednym terminie sobotnim - wybierać można tylko jego godziny. Warsztaty realizowane są w kilku terminach i w różnych godzinach do wyboru.

Ze względów organizacyjnych studenci podzieleni są na 2 grupy. W ciągu roku akademickiego nie ma możliwości zmiany grupy. Dziedziny nauki, w ramach których będą realizowane warsztaty, są takie same dla obydwu grup.