Dzieci lubią ciasteczka!

My też, dlatego wykorzystujemy je do zapamiętywania informacji o tym, jak korzystasz z serwisu, żeby lepiej go do Ciebie dostosowywać.

Dostępne ustawienia plików cookie:

sprawdź naszą politykę cookies

Polityka prywatności i plików cookie

Polityka Prywatności i plików cookies serwisu internetowego www.uniwersytetdzieci.pl

I.           Wstęp

Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”), w niniejszym dokumencie „Polityka Prywatności i Plików Cookies Serwisu Internetowego www.uniwersytetdzieci.pl” („Polityka Prywatności”) pragniemy określić i wskazać Ci zasady gromadzenia, przechowywania i wykorzystywania (czyli przetwarzania) Twoich danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy działający pod adresem: www.uniwersytetdzieci.pl („Serwis”).

Serwis jest prowadzony przez Fundację Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Tyniecka 35, 30-323 Kraków, zarejestrowaną w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279712, NIP: 6792941163, REGON: 120472387 („Administrator”).

II.        Do kogo jest adresowana Polityka Prywatności?

Jeżeli jesteś osobą fizyczną oraz:
·     naszym (w tym również potencjalnym) klientem korzystającym z oferty edukacyjnej Administratora, w tym rodzicem dziecka uczęszczającego na zajęcia w ramach Uniwersytetu Dzieci prowadzonego przez Administratora („Klient/Rodzic”), bądź naszym (w tym również potencjalnym) dostawcą, podwykonawcą, partnerem handlowym lub innym kontrahentem („Kontrahent”);
·     reprezentantem naszego (w tym również potencjalnego) klienta, dostawcy, podwykonawcy, partnera handlowego lub innego kontrahenta, działasz z ramienia powyższych podmiotów lub osobą kontaktową ze strony powyższych podmiotów, w tym w szczególności ich pracownikiem lub współpracownikiem, członkiem zarządu, pełnomocnikiem, prokurentem, wspólnikiem - w przypadku spółek osobowych itp. („Reprezentant/Pracownik”);
·     odwiedzasz lub przeglądasz nasz Serwis, korzystasz z funkcjonalności Serwisu oraz materiałów dostarczonych przez Administratora w ramach Serwisu, rejestrujesz się w Serwisie oraz jako Rodzic, nauczyciel lub wolontariusz tworzysz konto w ramach Serwisu („Konto”), bądź odwiedzasz lub przeglądasz nasze oficjalne konta / fanpage prowadzone w ramach mediów społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn) („Konta w Mediach Społecznościowych”) („Użytkownik”);
·     kontaktujesz się z Administratorem w jakiejkolwiek sprawie w dowolny sposób, w tym drogą elektroniczną poprzez wiadomości email, czy też formularz kontaktowy dostępny w ramach Serwisu, bądź pocztą tradycyjną, czy też telefonicznie („Osoba Kontaktująca się”);
to nasza ochrona prywatności dotyczy Twoich danych osobowych, czyli wszelkich informacji o Tobie, jeżeli identyfikują one Ciebie lub umożliwiają bezpośrednio lub pośrednio Twoje zidentyfikowanie.

Ilekroć piszemy o Twoich danych osobowych w odniesieniu do Rodzica, którego dziecko uczęszcza na zajęcia w ramach Uniwersytetu Dzieci prowadzonego przez Administratora, to odnosimy się równocześnie do danych osobowych takiego dziecka.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią naszej Polityki Prywatności oraz dokumentem zatytułowanym: „Regulaminem Serwisu Internetowego www.uniwersytetdzieci.pl” („Regulamin Serwisu”), przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, jak również przed dokonaniem aktywacji Konta. 
 
III.     Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO jest Administrator, czyli:

Fundacja Uniwersytet Dzieci z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Tyniecka 35, 30-323 Kraków, zarejestrowana w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000279712, NIP: 6792941163, REGON: 120472387.

Możesz się z nami skontaktować w każdej chwili drogą elektroniczną na następujący adres: sekretariat@ud.edu.pl, za pomocą poczty tradycyjnej na nasz następujący adres: Fundacja Uniwersytet Dzieci, ul. Tyniecka 35, 30-323 Kraków.

IV.      Jakie Twoje dane osobowe zbieramy w ramach Serwisu?

W celu umożliwienia Ci aktywowania Konta zbieramy Twoje następujące dane osobowe:
a)    imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, informacja o najbliższym ośrodku Administratora, źródło informacji o Administratorze (Konto Rodzica);
b)   imię i nazwisko, adres e-mail (Konto Nauczyciela);
c)    imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, informacja o najbliższym ośrodku Administratora, numer telefonu, rok urodzenia, informacja, czym się zajmujesz (uczeń / student / pracownik / inne), adres e-mail (Konto Wolontariusza).

W celu umożliwienia Ci dokonania wpłaty na działalność prowadzoną przez Administratora oraz umieszczenia Twoich danych jako osoby wspierającej w zakładce „Lista darczyńców” w ramach Serwisu zbieramy następujące Twoje dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, wpłacana kwota, informacja, czy wpłata jest jednorazowa, czy cykliczna.

W celu umożliwienia Ci dokonania zapisu na wydarzenie organizowane przez Administratora, samodzielnie lub we współpracy z jego Partnerem, zbieramy Twoje następujące dane osobowe: imię, adres e-mail.

W celu umożliwienia Ci dokonania zapisu na Newsletter zbieramy wyłącznie Twoje imię oraz Twój adres e-mail.

W celu umożliwienia Ci skontaktowania się z Administratorem za pomocą formularza elektronicznego udostępnionego w zakładce „Kontakt” w Serwisie zbieramy wyłącznie Twoje imię i nazwisko oraz adres e-mail, numer telefonu oraz wybrany przez Ciebie temat kontaktu.

Ponadto, ilekroć odwiedzasz nasz Serwis, to wówczas zbieramy automatycznie niektóre z Twoich danych osobowych z wykorzystaniem plików typu „cookie” - szczegółowe informacje w tym zakresie są zawarte poniżej.

V.         Jakie Twoje dane osobowe mogą być zbierane automatycznie podczas odwiedzania i przeglądania Serwisu? (PLIKI COOKIES)

W ramach Serwisu nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, czy też Twoich danych osobowych, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies (tzw. „ciasteczka”) („Cookies”).

Serwis korzysta z Cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.

Jeśli jako Użytkownik nie zgadzasz się na zapisywanie Cookies na Twoim urządzeniu, to powinieneś w tym celu odpowiednio skonfigurować ustawienia przeglądarki lub każdorazowo po korzystaniu ze Serwisu usuwać z pamięci przeglądarki zapisane pliki Cookies. Należy mieć na względzie, że ograniczenia lub blokowanie (wyłączenie) stosowania Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika, mogą wpłynąć (w tym negatywnie) na niektóre funkcjonalności dostępne w ramach Serwisu, a w skrajnych przypadkach może nawet uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Cookies wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:
·     dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych stron; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
·     tworzenia statystyk (liczba Użytkowników, odwiedzane podstrony Serwisu, ścieżki ruchu pomiędzy podstronami Serwisu, czas odwiedzin itp.), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, jak również aby dopasować Serwis oraz ich funkcjonalności do indywidualnych potrzeb Użytkowników, oferować lub udostępniać lepsze, bardziej spersonalizowane usługi lub produkty;
·     utrzymanie sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
·     określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania dopasowanych do niego materiałów reklamowych.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje Cookies: „sesyjne” (session cookie) oraz „stałe” (persistent cookie). Cookies „stałe” powoduję, że korzystanie z często odwiedzanych stron jest łatwiejsze (np. zapewniają optymalną nawigację, zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści etc.) Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony Serwisu, bądź wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” Cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje Cookies:
a)    „niezbędne" Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b)    Cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c)    „wydajnościowe" i „analityczne” Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Serwisu, mierzenie liczby wizyt w Serwisie, zbieranie informacji o źródłach ruchu, ustalenie, które ze stron Serwisu są najbardziej popularne oraz w jaki sposób Użytkownicy poruszają się w ramach Serwisu - dzięki czemu możemy poprawić działanie Serwisu;
d)    „funkcjonalne" Cookies, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie Cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcia Cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie Cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

Dane te będą archiwizowane i wykorzystywane w celach analizy statystycznej i oceny globalnego ruchu Użytkowników w ramach Serwisu. Jednakże dane te nie będą łączone z Twoimi pozostałymi danymi osobowymi, które zostały nam przez Ciebie przekazane.

Poniżej przedstawiamy listę wykorzystywanych przez nas plików Cookies:
·     plik _fbp (okres przechowywania danych: 3 miesiące) - ustawiany przez Facebook w celu wyświetlania reklam na Facebook lub w sieci reklamowej Facebook, Użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili Serwis;
·     plik _ga (okres przechowywania danych: 2 lata) - umożliwia śledzenie poszczególnych Użytkowników odwiedzających Serwis i ich sposób korzystania z Serwisu; jest ustawiany przy pierwszej wizycie w Serwisie i aktualizowany przy kolejnych wizytach;
·     plik _gid (okres przechowywania danych: 24 h) - służy Google do rozróżniania Użytkowników;
·     plik _gat_gtag_[property_id] (okres przechowywania danych: 1 minuta) - umożliwia analizowanie nawyków przeglądania, przepływu, źródła i innych informacji odwiedzających, wygasa natychmiast (więcej o Google Analytics: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=pl); Administrator nie używa narzędzi Google Analytics do gromadzenia danych osobowych innych niż adres IP oraz nie zestawia ich z innymi danymi osobowymi Użytkowników;
·     plik device_view (okres przechowywania danych: 1 miesiąc) - zapamiętuje ustawienia rozmiaru ekranu Użytkownika;
·     plik cookie1 (okres przechowywania danych: 1 miesiąc) - zapamiętuje informację o wyrażeniu przez Użytkowników zgody na pliki cookies zezwoliliśmy na ciasteczka;
·     plik PHPSESSID (okres przechowywania danych: do zakończenia sesji) - stały plik Cookie sesyjny dodawane przez przeglądarkę, zlicza liczbę sesji sieci dostarczania treści i przypisuje anonimowy identyfikator każdemu odwiedzającemu Użytkownikowi; stosowany bez wpływu ze strony Administratora;
·     plik _ym_d (okres przechowywania danych: 1 rok) - zapisuje datę pierwszej sesji Użytkownika w Serwisie;
·     pliki _ym_isad (okres przechowywania danych: 2 dni) - określa, czy Użytkownik ma blokery reklam;
·     pliki _ym_uid (okres przechowywania danych: 1 rok) - służy do identyfikacji Użytkowników Serwisu;
·     pliki _ym_visorc_ (okres przechowywania danych: 30 minut) - umożliwia prawidłowe działanie funkcji odtwarzania sesji Użytkownika;
·     plik plans (okres przechowywania danych: 1 rok) - zastosowane w ustawieniach planów zajęć, ma na celu przyspieszenie działania stron Serwisu, zapewnia optymalną nawigację;
·     plik sessionLifeTime (okres przechowywania danych: 30 minut) - zapamiętuje czas sesji Użytkownika.

VI.      Z jakich innych źródeł zbieramy Twoje dane osobowe?

W większości przypadków otrzymujemy Twoje dane osobowe bezpośrednio od Ciebie, tj. bezpośrednio od osoby, której dane osobowe dotyczą. Dzieje się tak np. w przypadku podawania przez Ciebie swoich danych osobowych podczas:
·         tworzenia Twojego Konta;
·         dokonywania wpłaty na działalność Administratora;
·         dokonywania zapisu na wydarzenie prowadzone przez Administratora lub we współpracy z jego Partnerem;
·         kontaktowania się z Administratorem;
·         udzielania zgody na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
·         zapisywania się na Newsletter przesyłany przez Administratora;
·         korzystania z formularza kontaktowego w ramach Serwisu Internetowego.

Jednakże w odniesieniu do Klientów będących przedsiębiorcami lub Reprezentantów/Pracowników, Administrator może pozyskiwać Twoje dane osobowe również z innych źródeł, np.: Twoi pracodawcy / zleceniodawcy, reprezentowane przez Ciebie podmioty, ze źródeł publicznie dostępnych, w tym publicznych serwisów internetowych, publicznych elektronicznych bazach przedsiębiorców (np. CEIDG, KRS, REGON itp.) W takim przypadku Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię i nazwisko, stanowisko służbowe, adres służbowy, adres siedziby, adres korespondencyjny, numer telefonu, e-mail, firma (nazwa) prowadzonej działalności gospodarczej, adres firmy, NIP, REGON.

VII.   Czy podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne? Czy podanie tych danych osobowych jest wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy?

Jeżeli podanie przez Ciebie swoich danych osobowych jest związane z:
·         zawarciem umowy z Administratorem – wówczas ich podanie jest dobrowolne, ale jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia takiej umowy;
·         wystawieniem faktury przez Administratora - wówczas ich podanie jest obowiązkowe oraz jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją ich niepodania będzie niemożność zawarcia umowy sprzedaży;
·         kontaktowaniem się z Administratorem – wówczas ich podanie jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości nawiązania kontaktu z Administratorem w obranym przez Ciebie celu, a tym samym brak możliwości uzyskania odpowiedzi na Twoje pytania;
·         otrzymywaniem od Administratora informacji handlowych, w tym ofert, drogą elektroniczną (np. e-mail) – wówczas ich podanie jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości otrzymania przez Ciebie od nas informacji handlowych, w tym ofert, drogą elektroniczną;
·         dokonaniem zapisu na Newsletter przesyłany przez Administratora – wówczas ich podanie jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości przesłania Ci Newsletteru;
·         odwiedzaniem Serwisu lub Kont w Mediach Społecznościowych – wówczas ich podanie jest dobrowolne, a konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości korzystania z funkcjonalności Serwisu lub mediów społecznościowych (np. brak możliwości pozostawienia komentarza, brak możliwości wyświetlania postów w ramach aktualności na Twoim koncie / profilu w mediach społecznościowych, brak możliwości zaznaczenia „Lubię to” itp.)

VIII.    W jakim celu, na jakiej podstawie prawnej i jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach, na następujących podstawach prawnych oraz w następujących okresach:
·         w celu oraz w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy zawieranej przez Ciebie z Administratorem, w tym podjęcia działań przed zawarciem takiej umowy lub przyjęciem zamówienia na Twoje żądanie, jak też rozpatrywania składanej przez Ciebie reklamacji –
–   wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania przez Administratora zawartej z Tobą umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
–   w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 12 (dwanaście) miesięcy od dnia wystąpienia z żądaniem zawarcia umowy przez Ciebie lub niezbędny do wykonania wszelkich czynności związanych z prawidłową realizacją takiej umowy;

·         w odniesieniu do danych dotyczących zdrowia uczestników zajęć w ramach Uniwersytetu Dzieci prowadzonego przez Administratora – w celu zapewnienia uczestnikom odpowiedniej opieki podczas zajęć –
–   wówczas podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest dobrowolna wyraźna zgoda Rodzica, jako przedstawiciela ustawowego takiego uczestnika, na przetwarzanie tych danych osobowych w jednym lub kilku konkretnych celach (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) –
–   przez okres prowadzenia procesu rekrutacji na studia Uniwersytetu Dzieci, a następnie do czasu zakończenia prowadzenia zajęć dla uczestników w ramach Uniwersytetu Dzieci oraz wykonywania pozostałych obowiązków przez Administratora w związku z prowadzeniem tych zajęć;

·         w celu oraz w zakresie niezbędnym do utworzenia oraz utrzymania Twojego Konta w Serwisie na zasadach określnych w Regulaminie Serwisu –
–   wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania przez Administratora zawartej z Tobą umowy o utworzenie oraz utrzymanie Twojego Konta w ramach Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
–   w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z takiej umowy (tj. czas utrzymywania przez Ciebie Konta w ramach Serwisu);

·         w celu oraz w zakresie niezbędnym do dokonania przez Ciebie w ramach Serwisu zgłoszenia udziału w wydarzeniu prowadzonym przez Administratora oraz zapewnienia Ci udziału w takim wydarzeniu na zasadach określnych w Regulaminie Serwisu lub w regulaminie danego wydarzenia –
–   wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania przez Administratora zawartej z Tobą umowy o dokonanie w ramach Serwisu zapisu na takie wydarzenie oraz udziału w wydarzeniu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
–   w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z takiej umowy (tj. czas dokonywani zapisu oraz udziału w wydarzeniu);

·         w celu oraz w zakresie niezbędnym do dokonania wpłaty na działalność Administratora oraz zamieszczenia Twoich danych na liście darczyńców w ramach Serwisu, na zasadach określnych w Regulaminie Serwisu –
–   wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania do wykonania przez Administratora zawartej z Tobą umowy o dokonania wpłaty na działalność Administratora oraz zamieszczenia Twoich danych na liście darczyńców w ramach Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
–   w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z takiej umowy (tj. czas dokonania wpłaty na działalność Administratora oraz zamieszczenia Twoich danych na liście darczyńców w ramach Serwisu);

·         w celu realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości, w tym obowiązków związanych z dokumentowaniem zdarzeń gospodarczych (w tym związanych z wystawieniem faktur) i obowiązków archiwizacyjnych –
–   wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest obowiązek prawny ciążący na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
–   w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres, w którym obowiązujące przepisy prawne nakazują Administratorowi przechowywać Twoje dane osobowe w celach rachunkowych czy podatkowych, czyli nie dłużej niż okres 5 (pięć) lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym powstało dane zobowiązanie podatkowe;

·         w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora –
–   wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie jego praw;
–   w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez czas do upływu okresu przedawnienia roszczeń wynikających z umów zawartych pomiędzy Tobą a Administratorem, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie okresów przedawnienia, jak też dodatkowy okres 6 (sześciu) miesięcy po upływie okresu przedawnienia; *

·         w celu kontaktowania się w sprawach bieżących przez Administratora z Reprezentantami/Pracownikami w związku z zawieraniem lub wykonywaniem umowy przez Administratora z Klientem lub Kontrahentem (ustalenia dotyczące prowadzonej współpracy, udzielanie odpowiedzi na pytania itp.) –
–   wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na kontaktowaniu się z Reprezentantami/Pracownikami i Klientem lub Kontrahentem w związku z zawieraniem lub koniecznością realizacji umowy zawartej przez Administratora z Klientem lub Kontrahentem;
–   w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z takiej umowy zawartej przez Administratora z Klientami lub Kontrahentami; *

·         w celu kontaktowania się przez Administratora z Osobami Kontaktującymi się (w tym poprzez formularz kontaktowy udostępniony w ramach Serwisu), udzielenia odpowiedzi na zadawane Administratorowi pytania  –
–   wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na kontaktowaniu się z Osobami Kontaktującymi się w jakiejkolwiek sprawie, w tym na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej oraz na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności;
–   w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do podjęcia przez Administratora kontaktu z Tobą, udzielenia odpowiedzi na Twoje pytanie lub skutecznego zrealizowania obranego przez Ciebie innego celu kontaktu; *

·         w celu przesyłania wiadomości Newsletter przez Administratora Użytkownikowi, który dokonał zapisu na Newsletter w ramach Serwisu –
–   wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest jego niezbędność do wykonania umowy zawartej na skutek akceptacji przez Ciebie zasad świadczenia przez Administratora usługi Newsletter zawartych w Regulaminie Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)  –
–   w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres wykonywania przez Administratora obowiązków wynikających z takiej umowy o świadczenie usługi Newsletter zawartej z Tobą;

·         w celu marketingu bezpośredniego Administratora, w tym poprzez wysyłkę informacji handlowych, ofert usług lub produktów Administratora, ich opisów
(jednakże z wyłączeniem wiadomości Newsletter obejmujących informacje handlowe, oferty usług lub produktów, ich opisy, przesyłane do Użytkowników, które dokonały zapisu na Newsletter - podstawa prawna i okres przetwarzania danych osobowych w tym celu jest wskazana powyżej) –
–   wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na realizacji przez niego zadań marketingu bezpośredniego –
–   w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres realizacji przez Administratora powyższego celu, czyli przez okres prowadzenia przez niego działań marketingu bezpośredniego, jednakże w żadnym wypadku nie dłużej niż:

(i)       do dnia skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w celach marketingowych lub

(ii)   do dnia skutecznego cofnięcia przez Ciebie uprzedniej i wyraźnej zgody na otrzymywanie informacji handlowych, o której mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

UWAGA: Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celach marketingowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym wiadomości e-mail, wyłącznie w przypadku udzielenia przez Ciebie powyższej zgody, przy czym może ona być przez Ciebie cofnięta w każdym czasie, bez konieczności podawania przyczyny, drogą pisemną w sposób tradycyjny, na następujący adres: Fundacja Uniwersytet Dzieci, ul. Tyniecka 35, 30-323 Kraków, lub drogą e-mailową na następujący adres email: sekretariat@ud.edu.pl, przy czym cofnięcie którejkolwiek zgody na powyższe nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

·         w odniesieniu do wizerunku uczestników zajęć stacjonarnych organizowanych przez Administratora, wizerunku wolontariuszy uczestniczących w tych zajęciach lub wizerunku osób prowadzących te zajęcia, utrwalonego podczas tych zajęć w formie zdjęć lub nagrań filmowych - w celu zamieszczenia zdjęć lub filmów obejmujących wizerunek uczestników, wolontariuszy lub osób prowadzących na potrzeby informacyjne lub promocyjne w Serwisie lub w ramach Kont w Mediach Społecznościowych –
–   wówczas podstawą prawną przetwarzania danych osobowych uczestnika, wolontariusza lub osoby prowadzącej jest zgoda wyrażona przez Rodzica uczestnika lub niepełnoletniego wolontariusza, bądź zgoda pełnoletniego wolontariusza lub zgoda osoby prowadzącej (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) –
–   w takim przypadku dane osobowe uczestnika, wolontariusza lub osoby prowadzącej w postaci ich wizerunku przetwarzane są przez okres wcześniej niezbędny do zrealizowania celu, w którym dane osobowe w postaci wizerunku zostały zebrane przez Administratora; jednakże w żadnym wypadku nie dłużej niż do dnia skutecznego cofnięcia przez Ciebie uprzedniej i wyraźnej zgody na wykorzystanie wizerunki, o której mowa w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;

·         w celu prowadzenia przez Administratora jego Kont w Mediach Społecznościowych, w tym w celu interakcji z Administratorem z wykorzystaniem Mediów Społecznościowych –
–   wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na promowaniu jego usług, produktów i marki, budowaniu i utrzymaniu społeczności związanej z jego działalnością –
–   w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia przez Administratora swoich Kont w Mediach Społecznościowych, jednakże nie dłużej niż do momentu, w którym podejmiesz odpowiednie działanie skutkujące usunięciem Twoich danych osobowych z Kont w Mediach Społecznościowych (np. usuniesz swój komentarz lub polubienie); *

·         w celach analitycznych i statystycznych –
–   wówczas podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
–   w takim przypadku Twoje dane osobowe są przetwarzane przez okres prowadzenia przez Administratora analiz i statystyk w ramach Serwisu, jednakże nie dłużej niż przez okresy wskazane w punkcie V Polityki Prywatności dla poszczególnych rodzajów polików Cookies. *

*      Ilekroć Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnej, którą jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), niezależnie od okresów przetwarzania Twoich danych osobowych wskazanych powyżej, nie będą one przetwarzane dłużej niż do czasu skutecznego wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w danym celu. O prawie do wniesienia sprzeciwu piszemy poniżej.

IX.          Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Aby zapewnić sprawną i najwyższej jakości obsługę, współpracujemy z zaufanymi podmiotami trzecimi, które są odbiorcami Twoich danych osobowych. Mogą być one przekazane następującym odbiorcom (w tym innym administratorom przetwarzającym te dane we własnym zakresie oraz własnym celu):
(1)         upoważnionym do ich otrzymywania na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. sądom, organom ścigania lub innym organom państwowym);
(2)         podmiotom świadczącym usługi w zakresie prowadzenia zajęć i wykładów w ramach Uniwersytetu Dzieci;
(3)         podmiotom świadczącym usługi doręczania korespondencji i przesyłek;
(4)         podmiotom świadczącym usługi informatyczne, hostingowe i telekomunikacyjne;
(5)         podmiotom świadczącym usługi księgowo-finansowe lub podatkowe;
(6)         podmiotom świadczącym usługi prawne i windykacyjne;
(7)         podmiotom świadczącym usługi promocyjno – marketingowe, w tym usługi automatycznej wysyłki informacji handlowych lub wiadomości Newsletter, usługi obsługi mediów społecznościowych, serwisów internetowych;
(8)         podmiotom świadczącym usługi płatnicze (banki, instytucje płatnicze).

X.             Czy zamierzamy przekazywać Twoje dane osobowe do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych?

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych osobowych podmiotom mającym siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (w tzw. „państwie trzecim”), ani organizacjom międzynarodowym.

Ponadto informujemy, że z uwagi na ponadnarodowy charakter przepływu danych w ramach portali mediów społecznościowych (Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn), jeżeli odwiedzasz nasze Konta w Mediach Społecznościowych, niektóre Twoje dane osobowe mogą być też przetwarzane przez właścicieli ww. portali społecznościowych. Informujemy, że jako dostawcy narzędzi właściciele ci są podmiotami współodpowiedzialnymi za przetwarzanie Twoich danych, jeżeli korzystasz z naszych Kont w Mediach Społecznościowych. Mogą oni przetwarzać Twoje dane we własnych celach oparciu o inne podstawy prawne na zasadach przez nich określonych (linki poniżej), w tym może nastąpić transfer Twoich danych osobowych do państw trzecich (nie jest to zależne od Administratora):
·      Facebook (Facebook Ireland Ltd.): https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data oraz: https://www.facebook.com/about/privacy;
·      Instagram (Facebook Ireland Ltd.): https://help.instagram.com/519522125107875;
·      YouTube (Google Ireland Ltd.): https://policies.google.com/privacy?hl=pl-PL;
·      LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company): https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Podstawą takiego transferu są stosowane przez ww. właścicieli portali społecznościowych standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską. 

XI.          Jakie prawa Ci przysługują?

Wobec przetwarzania przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa:
a.        prawo dostępu do danych - możliwość żądania dostępu do Twoich danych osobowych, np. poprzez uzyskanie potwierdzenia, czy / które Twoje dane osobowe (jakie ich kategorie) są przetwarzane przez Administratora, uzyskanie informacji m. in. o celu przetwarzania, odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych, planowanym okresie przechowywania danych lub kryteriach ustalenia tego okresu itp., uzyskanie kopii tych danych osobowych;
jeżeli posiadasz aktywne Konto w ramach Serwisu, to możesz w każdej chwili samodzielnie edytować i poprawiać, uzupełniać, uaktualniać Twoje dane osobowe przechowywane w ramach tego Konta;
b.       prawo do sprostowania danych - możliwość żądania sprostowania (poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia) swoich danych osobowych, które są nieprawidłowe, niekompletne, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia;
jeżeli posiadasz aktywne Konto w ramach Serwisu o, to możesz w każdej chwili samodzielnie edytować i poprawiać, uzupełniać, uaktualniać Twoje dane osobowe przechowywane w ramach tego Konta;
c.        prawo do usunięcia danych - możliwość żądania usunięcia Twoich danych osobowych, ale tylko w sytuacjach określonych w RODO;
d.        prawo do ograniczenia przetwarzania - możliwość żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, ale tylko w sytuacjach określonych w RODO;
e.        prawo do przenoszenia danych - możliwość żądania przenoszenia Twoich danych osobowych (w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezbędne do wykonania przez Administratora umowy, której jesteś stroną, oraz jeżeli takie przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany), w tym otrzymania kopii Twoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie; kopia ta może zostać przesłana do Ciebie lub do innego podmiotu (innego administratora), o ile jest to technicznie możliwe;
f.         prawo do sprzeciwu - możliwość wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania przez niego Twoich danych osobowych - w związku ze swoją szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach uzasadnionego prawnie interesu realizowanego przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), jak również w przypadku ich przetwarzania w celach marketingu bezpośredniego;
g.        prawo do cofnięcia zgody - możliwość cofnięcia Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie bez konieczności podawania przyczyny, w przypadku gdy podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO); cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt e-mailowy pod adresem: sekretariat@ud.edu.pl lub kontakt pisemny za pomocą poczty tradycyjnej na nasz następujący adres: Fundacja Uniwersytet Dzieci, ul. Tyniecka 35, 30-323 Kraków.

XII.       Jak złożyć skargę do organu nadzorczego?

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Administratora narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, to masz prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Skargę można złożyć w formie tradycyjnej, w tym do protokołu w siedzibie Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki, 2 00-193 Warszawa) lub elektronicznie przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły są dostępne tutaj:  https://uodo.gov.pl/pl/83/153).

XIII.    Jak będziemy dokonywać zmian Polityki Prywatności?

Zastrzegamy, że w przyszłości może pojawić się konieczność wprowadzania zmian lub aktualizacji naszej Polityki Prywatności. W szczególności może się to okazać konieczne z uwagi na zmiany w obowiązujących przepisach prawa dotyczących ochrony danych osobowych, wytyczne w zakresie ochrony danych osobowych wydane przez organ nadzorczy (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych / PUODO), ale również w związku z ewentualnymi zmianami w zakresie prowadzenia procesów obsługi Użytkowników, Klientów/Rodziców, Kontrahentów, czy też Osób Kontaktujących się.

Gwarantujemy, że wszelkie zmiany Polityki Prywatności, jakie mogą ewentualnie wystąpić w przyszłości, będą pozostały w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również będą uwzględniały konieczność zapewnienia bezpieczeństwa Twoich danych osobowych przez nas przetwarzanych.

Najnowsza wersja naszej Polityki Prywatności jest zawsze dostępna na Stronie Internetowej. Ponadto o każdej zmianie naszej Polityki Prywatności będziemy Cię informować drogą mailową (o ile posiadamy Twój adres e-mail).

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności – 13 września 2021 roku