Tematy

Spróbujmy zrozumieć świat

Tematy

Spróbujmy zrozumieć świat

Dla dzieci w wieku 10 i 11 lat
Zajęcia w ciągu roku 8 wykładów, 12 warsztatów, 2 warsztaty kompetencyjne
Dlaczego jedne państwa są biedne, a inne bogate? Co się stanie, jak wyginą pszczoły? Jakie znaczenie dla ludzkości miało wynalezienie szczepionek? Studenci nie tylko zdobędą wiedzę z wielu dziedzin, ale przede wszystkim nauczą się samodzielnie analizować zjawiska i problemy współczesnego świata, łączyć przyczyny ze skutkami i wyciągać wnioski. Istotą zajęć będzie pokazanie i uświadomienie dzieciom relacji współczesny świat - człowiek. Na przykładzie rozwoju nowych technologii studenci zaobserwują, jak kurczy się świat, wytworzą nowe zastosowania obecnych narzędzi albo zastanowią się nad zmianami zachodzącymi w przyrodzie oraz ich konsekwencjami dla człowieka. W ciągu dwóch lat realizowane są zagadnienia w ramach 8 bloków tematycznych, tj.: zdrowie, kultura, przedsiębiorczość, przyroda, nauka, sztuka, technika, świat.

Organizacja kierunku Tematy w roku 2017/18

W ciągu jednego roku dzieci biorą udział w 12 warsztatach i 8 wykładach. Dodatkowo każdy student uczestniczy w 2 warsztatach kompetencyjnych, które mają na celu rozwijanie umiejętności zarządzania emocjami.
Każdy wykład jest wygłaszany w jednym terminie -
w Warszawie i w Krakowie można wybierać jego godziny. Warsztaty realizowane są w kilku terminach i w różnych godzinach do wyboru.

Ze względów organizacyjnych studenci w Krakowie i w Warszawie podzieleni są na dwie grupy. W ciągu roku akademickiego nie ma możliwości zmiany grupy. Dziedziny nauki, w ramach których będą realizowane warsztaty, są takie same dla obydwu grup.